Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2024

Dorota Bonk-Hammermeister

Imię, nazwisko

Dorota Bonk-Hammermeister

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań

Kontakt

tel. 609 087 015
dorota_bonk@um.poznan.pl

Życiorys

Absolwentka Filozofii na UAM, zawodowo zajmuje się finansami.

Radna Osiedla Wilda od 2010 r., od roku 2015 przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. Za jej kadencji opracowano koncepcję uspokojenia ruchu na Wildzie i wprowadzono Strefy Płatnego Parkowania i strefę Tempo 30. Powstały nowe skwery, na ulicach dosadzane są drzewa, przybyło ławek i stojaków rowerowych, zaprojektowano przebudowę kilku ulic, w tym duży remont Wierzbięcic z połączeniem przystanków tramwajowych przy Rynku Wildeckim. Powstały nowe place zabaw, wybieg dla psów, doświetlono Park Jana Pawła II, renowację przeszedł Park Drwęskich. Aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców została wzmocniona przez małe granty osiedlowe: Wildeckie Inicjatywy Lokalne i Wildeckie Lato Kulturalne. Rada Osiedla Wilda finansuje półkolonie w okresie wakacji a w trakcie roku szkolnego wyrównywanie szans dla dzieci z uboższych rodzin. Wildeccy seniorzy mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych.

Współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, które zrzesza ludzi z wielką pasją starających się ulepszyć Wildę. WILdzianie współtworzyli społeczny Ogród Wilda na ul. Fabrycznej, brali udział w reaktywacji Madaliny, jako miejsca corocznego "Lata na Madalinie". Stowarzyszenie organizuje spacery z przewodnikiem, jarmarki świąteczne na Rynku Wildeckim, akcje sprzątania Wildy, letni Festiwal Żupańskiego. Prowadziło kampanie przeciw soleniu ulic, zazieleniało Wildę propagując tworzenie małych ogródków w misach drzew przyulicznych, zbudowało wielką, dostępną da wszystkich tablicę ogłoszeń.

Współtwórczyni Stowarzyszenia Prawo do Miasta, któremu obecnie prezesuje. Stowarzyszenie zajmowało się wszystkim działaniami w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony zieleni i czystego powietrza. Wielokrotnie przystępowało do postępowań środowiskowych, konsultowało miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, organizowało debaty dotyczące ważnych miejskich tematów (m. in. mieszkalnictwo i problemy lokatorskie, smog, Strefa Tempo 30). Od 2017 roku organizuje festiwal "Zrozumieć Miasto. Książka i Miasto". Stowarzyszenie Prawo do Miasta miało decydujący wkład w powołanie Federacji Kongres Ruchów Miejskich z siedzibą w Poznaniu.

Od 2018 roku radna Miasta Poznania z ramienia poznańskich ruchów miejskich. Od 2020 roku wraz z piątką niezależnych radnych tworzy niepartyjny klub "Wspólny Poznań". W Radzie Miasta wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Studium Miasta Poznania. 

Od 2019 r. wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej, uczy studentów administracji m.in. zarządzania informacją publiczną, o strategiach rozwoju gminy i regiony oraz o partycypacji i konsultacjach społecznych.

Klub radnych

Klub Radnych Wspólny Poznań

Okręg wyborczy

1 (Łazarz, Jeżyce, Wilda)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • Spotkania odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 609 087 015

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: PRMP
Data wytworzenia informacji: 2023-08-23 00:00
Opis zmian: Edycja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-08-23 09:38