Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. lokalizacji poidełka na ul. 27 Grudnia 2024-06-11
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. posadzenia 3 obiecanych drzew na ul. Czarnieckiego 2024-06-04
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. partycypacji developerów w remontach chodników i ulic na Wildzie 2024-03-19
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. uporządkowania sytuacji parkingowej na ul. Wiśniowej 2024-03-19
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. włączenia "Po-Dzielni" do programu "Lokal dla NGO" 2024-03-05 Sesja zwyczajna nr XCVIII w dniu 05-03-2024
Bonk-Hammermeister Dorota Zapytanie ws. remontów i wysokości środków przeznaczonych na remonty w wildeckich szkołach ponadpodstawowych 2023-08-18
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. oczyszczenia słupów trakcji tramwajowej przy ul. Wierzbięcice 2023-08-04
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. ochrony przed wycinką trzech lip na narożniku ul. Garbary i Estkowskiego 2023-05-23
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. oczyszczenia słupów trakcji tramwajowej przy ul. Wierzbięcice 2023-05-23
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. braku oznakowania dla osób z dysfunkcjami wzroku przy ul. Wierzbięcice 2023-05-23
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. naprawy brukowanej nawierzchni ul. Przemysłowej i Spychalskiego 2023-05-16 Sesja zwyczajna nr LXXXIII w dniu 16-05-2023
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Kania Henryk
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. usług informatycznych świadczonych na rzecz miejskich jednostek 2023-03-09
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Interpelacja ws. powierzania funkcji dyrektora w placówkach oświaty osobom bez wykształcenia pedagogicznego 2022-11-23
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. przebudowy siedziby Estrady Poznańskiej przy ul. Masztalarskiej 2022-11-22 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 22-11-2022
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. trybu powołania Rzecznika Praw Uczniowskich i opóźnień w tym zakresie 2022-09-04
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. projektowanego odcinka Wartostrady prowadzącego przez Dębinę 2022-09-02
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. utworzenia klasy 7 dwujęzycznej w ZS nr 13 przy ul. Hangarowej w Poznaniu 2022-07-01
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Kania Henryk
Kapustka Łukasz
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. poprawy sytuacji przedsiębiorców działających w centrum miasta w związku z trwającymi remontami 2022-06-07 Sesja zwyczajna nr LXV w dniu 07-06-2022
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. realizacji wypracowanych zasad udostępniania lokali dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 2022-05-30
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. dostępności wegańskich posiłków w stołówkach i bufetach przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Poznania 2022-05-22
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. organizacji bezpłatnych lekcji języka polskiego dla Ukraińców 2022-03-20
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. prac porządkowych i konserwacyjnych na Wartostradzie 2022-01-24
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. organizacji zastępczej komunikacji miejskiej na czas remontu ul. 28 Czerwca 1956 r. 2021-12-09
Owsianna Halina
Bonk-Hammermeister Dorota
Polcyn Przemysław
Kapustka Łukasz
Kania Henryk
Interpelacja ws. pisma mieszkańca Poznania 2021-10-07
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. dostępności szczepionek w ramach Programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 2021-09-28 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 28-09-2021
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Droga Dębińska przy ROD Dębinka 2021-08-19
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Kania Henryk
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. tłumacza Polskiego Języka Migowego podczas sesji RMP 2021-07-10
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. aktualnego stanu inwestycji "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 2021-07-07 Sesja zwyczajna nr L w dniu 06-07-2021 - dokończenie w dniu 07-07-2021
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. obniżenia krawężników na nowych przejściach dla pieszych w Strefie Płatnego Parkowania 2021-06-22
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem 2021-04-29
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. obniżenia opłat za ogródki gastronomiczne w 2021 roku 2021-02-24
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. uruchomienia dodatkowych punktów sprzedaży i odbioru identyfikatora mieszkańca na Wildzie i Łazarzu oraz umożliwienie składania wniosków w formie elektronicznej 2020-11-13
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. ograniczenia dostępności wind osobowych na przystankach MPK w związku z epidemią 2020-11-06
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. przebudowy ul. Wierzbięcice 2020-06-23 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 23-06-2020
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. dużej ilości umorzeń postępowań Straży Miejskiej 2020-05-27
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i rekultywację przyrodniczą zdewastowanych miejsc na terenie Użytku Ekologicznego Dębina I 2020-04-03
Sowa Paweł
Bonk-Hammermeister Dorota
Interpelacja ws. pomocy mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom społecznym w związku z pandemią koronawirusa "Poznański Pakiet Pomocowy" 2020-03-30
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. szpalerów jesionów przy ul. Przemysłowej 2020-02-14
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. przyszłości pływalni "Olimpia" przy ul. Taborowej 1 w Poznaniu 2020-02-05
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. utwardzenia ul. Wiśniowej 2019-11-19 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 19-11-2019
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. Punktu Profilaktyki Intymnej 2019-10-16
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. braku regulaminu wybiegu dla psów w Parku Jana Pawła II 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. chodnika na działce nr 7 ark. 15 obr. Górczyn 2019-08-29
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. śmietników na Rynku Wildeckim 2019-06-04
Bonk-Hammermeister Dorota
Sowa Paweł
Interpelacja ws. wykonania brakujących w założeniach do dokumentacji projektowej łuków Ratajczaka/Św. Marcin oraz Plac Wolności/Ratajczaka w ramach planowanej inwestycji budowy tramwaju w ul. Ratajczaka 2019-05-29
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. przystanku na ul. Łozowej 2019-05-17
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. śmietników na Rynku Wildeckim 2019-05-15
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. uporządkowania oznakowania i zabezpieczenia zieleni przy ul. Hawelańskiej 2019-04-24
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. wymalowania pasów na przejściu dla pieszych na ul. Umińskiego 2019-04-12
Lewandowska Agnieszka
Bonk-Hammermeister Dorota
Interpelacja ws. sytuacji przedszkoli publicznych do łączenia z oddziałami szkolnymi 2019-04-01