Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. imprezy kulturalnej "Pasaż kultury"

Symbol

RM.0003.11.2012

Data zgłoszenia

2012-02-07

Wnioskodawcy

Mikuła Łukasz
Ganowicz Grzegorz
Wiśniewski Mariusz

Sesja

Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 07-02-2012

Kadencja

VI Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-15 16:07:44.0