Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. sytuacji w POSUM 2018-06-26 Sesja zwyczajna nr LXIX w dniu 26-06-2018
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. zmian w kierownictwie POSIR 2018-06-26 Sesja zwyczajna nr LXIX w dniu 26-06-2018
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. miejsc parkingowych w obrębie centrum Poznania ograniczonego Pierwszą Ramą Komunikacyjną oraz osiedli przyległych 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. interwencji dot. powtarzających się dewastacji cmentarza na Morasku 2016-06-21 Sesja zwyczajna nr XXXI w dniu 21-06-2016
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. audytu dot. środowiska drukowania w poznańskich placówkach oświatowych 2016-06-21 Sesja zwyczajna nr XXXI w dniu 21-06-2016
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 2015-12-08 Sesja zwyczajna nr XXI w dniu 08-12-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. odpowiedzi na interpelację z 14 października 2015r. w/s punktów handlu produktami rolnymi 2015-10-20 Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 20-10-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. odpowiedzi z dnia 6 sierpnia 2015r. na interpelację w sprawie punktów handlu produktami rolnymi 2015-09-29
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. projektu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. odpływu z miasta Poznania zagranicznych inwestorów 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. punktów handlu produktami rolnymi 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. inwigilacji skrzynek mailowych w Urzędzie Miasta Poznania 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. zatrudniania pracowników za pomocą firmy "headhunterskiej" 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. nowej strategii pozyskiwania inwestorów dla Miasta Poznania 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. map powodziowych dla Miasta Poznania 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. konsolidacji w branży energetycznej 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. wyposażenia gabinetu Prezydenta Miasta Poznania 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. map powodziowych. 2015-02-11
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. mebli w gabinecie prezydenta 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. przeniesienia Toru Poznań 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. przeniesienia siedziby ENEA S.A. 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. błędnych informacji dot. godzin funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju na elektronicznych tablicach informacyjnych przy wjazdach do strefy 2014-09-30 Sesja zwyczajna nr LXXIII dokończenie o 9.00 w dniu 30-09-2014
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. problemów parkowania w obrębie Rynku Wildeckiego i ulic przyległych 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. systemu naliczania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych 2014-03-18
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. dewastacji nagrobków na Cmentarzu Junikowskim 2013-11-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-11-2013
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. komunikacji zbiorowej pomiędzy osiedlami Radojewo i Umultowo a pętlą PST na os. Jana III Sobieskiego 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. katastrofalnego stanu ul. Umultowskiej - odcinka od przejazdu kolejowego w kierunku północnym 2013-02-05 Sesja zwyczajna nr XLV w dniu 05-02-2013
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. podjęcia zdecydowanych działań dot. stanu ul. Jasna Rola 2013-02-05 Sesja zwyczajna nr XLV w dniu 05-02-2013
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. lokalizacji sortowni śmieci mającej powstać na terenie bazy Przedsiębiosrtwa Usług Komunalno-Transportowych VIKOM 2011-11-08 Sesja zwyczajna nr XX w dniu 08-11-2011
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. przedłużenia linii autobusowej nr 98 (Os. Jana III Sobieskiego-Różany Potok) do pętli Radojewo 2011-11-08 Sesja zwyczajna nr XX w dniu 08-11-2011
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. wysokości stawek. jakich domaga się od szkół pływalnia "Atlantis" za korzystanie z basenu w ramach lekcji WF-u 2011-09-20 Sesja zwyczajna nr XVIII w dniu 20-09-2011
Frankiewicz Joanna Interpelacja ws. kamienicy po pożarze znajdującej się przy ul. Grobla 8 2011-07-12 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 12-07-2011