Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Imię, nazwisko

Janina Nowowiejska

Funkcja

sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

Klub radnych

Platforma Obywatelska

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 14:03 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)