Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - kadencja 2002-2006

 • Stefan Antkowiak

  Funkcja: przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Hanna Iwona Derdowska-Zimpel

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Tomasz Górski wygaśnięcie mandatu 10.10.2005

 • Michał Grześ

  Funkcja: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Tadeusz Jarmołowicz

  Funkcja: przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta

 • Zbigniew Kopka

  Funkcja: wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

 • Miron Perliński

  Funkcja: przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 • Michał Tomczak

  Funkcja: przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

 • Elżbieta Urbańczyk-Baumann

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych

 • Wojciech Wośkowiak

  Funkcja: przewodniczący Komisji Samorządowej, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

 • Mariusz Woźniak

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki