Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Imię, nazwisko

Lidia Dudziak

Funkcja

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

Klub radnych

Prawo i Sprawiedliwość

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 11:31 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)