Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Imię, nazwisko

Magdalena Pauszek

Funkcja

sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

Klub radnych

radny niezależny

Członek komisji

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 14:17 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)