Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Jakub Jędrzejewski - III okręg wyborczy - Winogrady

Imię, nazwisko

Jakub Jędrzejewski - III okręg wyborczy - Winogrady

Funkcja

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

Kontakt

506-894-092
jakub_jedrzejewski@um.poznan.pl
www.jakubjedrzejewski.pl

Życiorys

Wychowałem się na poznańskich Winogradach i nadal tutaj mieszkam, jestem poznaniakiem z wyboru, i każdy kolejny dzień utwierdza mnie w przekonaniu co do słuszności mojej decyzji.
Urodziłem się w 1980 roku, jestem wykładowcą akademickim i pracownikiem samorządowym, prywatnie mężem, a jednocześnie człowiekiem aktywnym życiowo i pasjonatem wielu dyscyplin sportu.
Większość mojego życia mieszkam w Poznaniu, tutaj rozpocząłem moją edukacje w SP nr 29 im. Jana Kochanowskiego na os. Pod Lipami, gdzie trenowałem pływanie w SKS "Posnania", maturę zdałem w LO św. Marii Magdaleny, a studia wyższe z tytułem magistra ukończyłem na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Z tą uczelnią jestem związany do dzisiaj nie tylko jako absolwent, ale także jako wykładowca.
Podczas mojej edukacji kilkukrotnie wyjeżdżałem na stypendia zagraniczne, zarówno w liceum jak i na studiach, dzięki temu miałem możliwość praktycznej nauki języków obcych, którymi posługuję się w codziennej pracy. Najbardziej przydatny okazał się język angielski i niemiecki.
Od najmłodszych lat uprawiam sport, rozpocząłem od pływania, które lubię i czynnie uprawiam do dziś, nurkowanie okazało się moją pasją, która towarzyszy mi do dziś. Grałem także w Baseball podczas rocznego pobytu na stypendium w Niemczech.
W pracę społeczną zaangażowałem się po raz pierwszy jeszcze w liceum pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Stowarzyszeniu "Młodzi Demokraci", pracując aktywnie na jego rzecz, byłem także Przewodniczącym Regionu Wielkopolskiego "Młodych Demokratów". Równolegle zaangażowałem się w prace Jednostki Samorządu Pomocniczego na Osiedlu Zwycięstwa - byłem Radnym w latach 2004-2008.

Klub radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Członek komisji

Dyżury radnego

  • 2013-01-01

    Pan radny spotyka się z mieszkańcami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  - 506-894 092

Metryczka

Opis zmian: wpis okręgu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-06-11 15:58