Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Krzysztof Grzybowski - III okręg wyborczy - Winogrady

Imię, nazwisko

Krzysztof Grzybowski - III okręg wyborczy - Winogrady

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej

Kontakt

Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333, 889-719 005
krzysztof_grzybowski@um.poznan.pl
www.facebook.com/radnyKrzysztofGrzybowski

Życiorys

Urodzony w 1969 r. w Poznaniu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Modrzejewskiej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 1999 r. do 2004 r. radny i wiceprzewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice w Poznaniu. W 2003 r. uhonorowany odznaką "Srebrnej Róży" za działalność w Stowarzyszeniu na Rzecz Budowy Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego dla Mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice w Poznaniu. W latach 2003 - 2008 działał w Komisji Konkursowej ds. konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla. W latach 2005 - 2008 działał w Zespole ds. ustalenia wartości strat miasta Poznania powstałych w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939 - 1945. Od 1999 r. do 2011 r. pracownik Urzędu Miasta Poznania w Wydziale Mienia Komunalnego (1999-2003), Wydziale Gospodarowania Mieniem Miasta (2004-2006) i Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (2006-2011). Zatrudniony na stanowisku kierownika oddziału w latach 2001-2011.

Od maja 2012 r. członek Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych przy Al. Solidarności 6.
Od 2012 r. współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Projekt Poznań - inicjatywy stawiającej sobie za cel identyfikację problemów i wyzwań stojących przed Poznaniem oraz poszukiwanie systemowych rozwiązań, które pozwolą na lepsze zarządzanie miastem w różnych dziedzinach jego funkcjonowania.

Wybrany do Rady Miasta Poznania w okręgu wyborczym nr III - Sołacz - Winiary - Winogrady.

Klub radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-10-27 11:02