Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wybiórczego przekazywania środków z budżetu miasta na likwidację barier architektonicznych w mieście 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Parku Rataje - jak miało być a jak jest 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wniosku mojego o remont chodników przy ul. Jarochowskiego na Łazarzu 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. planów zabudowy deweloperskiej i wycięcia drzew przy Placu Wolności 6 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Dwatory/Krauthofera 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc postojowych przy Poczcie na rogu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. remontu zabytkowej latarni przy ul. Mottego 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzeń drzew na Wildzie 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. uruchomienia dodatkowych miejsc postojowych w pasie ulicy Poznańskiej oraz Jeżyckiej, na odcinku od miasta do ulicy Mylnej 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. transportu zbiorowego 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. remontu latarni-hydrantu przy ul. Mottego 2018-05-22 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 22-05-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rozmieszczenia obszarów natężenia smogu w różnych częściach Miasta Poznania 2018-01-23 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 23-01-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odśnieżania chodników 2018-01-23 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 23-01-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc do wieszania plakatów i innych materiałów informacyjnych o niekomercyjnych imprezach, także miejskich, np. kosultacji - w przestrzeni publicznej Miasta 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia drzew przy ul. Długosza na Jeżycach 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia nowych drzew i odnowy alejki spacerowo-rowerowej przy Alei Wielkopolskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Domu Studenckiego zlokalizowanego na działce po dawnym hotelu Polonez 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wywołania planu miejscowego dla Dębca obejmującego działkę nr 39/8, arkusz 16 i wstrzymanie sprzedaży miejskiego terenu w tym obszarze do czasu uchwalenia planu 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej przy Placu Wielkopolskim 10-11 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. spóźnionego poinformowania mieszkańców Jeżyc o prowadzonych konsultacjach 2017-09-26 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 26-09-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wycinki drzew dokonywanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej 2017-03-14
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wycinek drzew wykonywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. sytuacji na targowisku Sielanka 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dyżurów wiceprezydentów 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zagospodarowania Starej Gazowni w Poznaniu 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. otwarcia przejścia pomiędzy parkiem Chopina a wewnętrznym dziedzińcem Placu Kolegiackiego 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. likwidowania miejsc parkingowych w mieście 2016-11-22
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. oburzającego potraktowania przez szpital miejski przy ul. Szwajcarskiej kobiety, przywiezionej przez ratowników medycznych w trakcie napadu padaczki 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zapłaty za remont Biblioteki Raczyńskich 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nowych rozwiązań komunikacyjnych w śródmieściu i poszerzenia strefy tempo30 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. skierowania na badania psychiatryczne 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dofinansowania łóżka ortopedycznego przez MOPR 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zapłaty należności za roboty budowlane wykonane na rzecz Biblioteki Raczyńskich przez firmę budowlaną "Bog-Mar" 2016-07-12 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 12-07-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nowych-starych koszy na śmieci ustawionych obecnie na Jeżycach 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rozwiązań drogowych na rondzie Skubiszewskiego 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zatrudnienia w miejskiej spółce osoby, która odeszła z Urzędu za sprawą mobbingu 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. niewłaściwego zachowania Policji oraz Pogotowia Ratunkowego 2015-09-08 Sesja zwyczajna nr XVI w dniu 08-09-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. ścieków wpływających do Cybiny w ostatnich dniach czerwca 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. przejścia dla pieszych przez Most Dworcowy przed nowym Dworcem Głównym w Poznaniu 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich przez Poznańskie Centrum Świadczeń 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie przedstawienia dotąd polityki kulturalnej nowych władz wykonawczych Miasta przez te władze oraz trudności z uzyskaniem do nich dostępu w zakresie spraw kultury 2015-05-05 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 05-05-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. totalnego zaśmiecenia każdej z ok. 20 wysepek zieleni na ul. Śniadeckich oraz ewidentnej tam bezczynności służb porządkowych 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku adekwatnej do zaistniałej sytuacji w grunwaldzkim przedszkolu reakcji Wydziału Oświaty 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. ujawnionych nieprawidłowości w DPS przy ul. Zamenhofa oraz faktu powierzenia funkcji kierownika tej placówki osobie skompromitowanej w roli dyrektora innego DPS (przy ul. Ugory) w Poznaniu 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. przesadzenia krzewów na Placu Asnyka w inne miejsce 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dalszej wycinki drzew na terenie Jeżyc i braku pełnego ustosunkowania się ZDM do już wcześniej zgłaszanego przeze mnie problemu braku nasadzeń w tym rejonie 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. skandalicznej odpowiedzi na interpelację w sprawie stanu chodnika przy ul. Ułańskiej 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku nasadzeń drzew na Jeżycach 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. systemu nadzoru nad działalnością firm sprzątających tereny w zarządzie ZDM i ZZM 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015