Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. dalszej wycinki drzew na terenie Jeżyc i braku pełnego ustosunkowania się ZDM do już wcześniej zgłaszanego przeze mnie problemu braku nasadzeń w tym rejonie

Symbol

RM.0003.140.2015

Data zgłoszenia

2015-03-24

Wnioskodawca

Kretkowska Katarzyna

Sesja

Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-12 16:09:19.0