Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich przez Poznańskie Centrum Świadczeń

Symbol

RM.0003.331.2015

Data zgłoszenia

2015-07-14

Wnioskodawca

Kretkowska Katarzyna

Sesja

Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-21 16:08:35.0