Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2024

Krzysztof Rosenkiewicz

Imię, nazwisko

Krzysztof Rosenkiewicz

Funkcja

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Kontakt

tel. 697 348 541
krzysztof_rosenkiewicz@um.poznan.pl

Życiorys

Urodziłem się w 1978 r. Od 2010 r. jestem szczęśliwym mężem Edyty. W 2019 r. urodził się nasz syn Józef, a w 2022 Franciszek. Mieszkamy na Grunwaldzie, na Osiedlu im. M. Kopernika.

W 2002 r. ukończyłem gospodarkę przestrzenną na UAM w ramach studiów międzywydziałowych (z socjologią). Studiowałem także zarządzanie na Akademii Ekonomicznej (obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym) w Poznaniu. Przez ponad 10 lat byłem związany z urzędami administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli, w tym w latach 2011-2013 pracowałem w Urzędzie Miasta Poznania (w Wydziale Urbanistyki i Architektury, następnie w Biurze Koordynacji Projektów - w Oddziale Rewitalizacji). W latach 2015-2019 byłem radnym Osiedla Grunwald Południe. Dalej współpracuję z samorządami pomocniczymi. W tej działalności moją domeną stało się lokalne życie kulturalne, zwłaszcza wydarzenia plenerowe w tutejszych parkach i na skwerach. W 2017 r., dzięki inspiracji i wsparciu Sąsiadów, udało się pozyskać fundusze z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i zorganizować cykl 4 koncertów pn. "Muzyka nad Grunwaldem". 

Ukończyłem studia doktoranckie na macierzystym kierunku. Obecnie przygotowuję pracę doktorską na temat osiedli podmiejskich. 

Od 2013 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuję się sporządzaniem dokumentów rozwojowych dla samorządów - strategii rozwoju, programów rewitalizacji, studiów wykonalności.

Poza pracą zawodową prowadzimy z Żoną poradnię dla narzeczonych.

Do czasów licealnych moją pasją była geografia, obecnie w większym stopniu życie publiczne i kultura duchowa. Do moich zainteresowań należą rozwój przestrzenny miasta (w tym terenów mieszkaniowych), procesy rewitalizacji, transport (szczególnie infrastruktura transportowa), dziedzictwo kulturowe i tożsamość lokalna, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i promocja miasta. Będę starał się dać temu wyraz w pracy w Radzie Miasta. Liczę na Państwa współpracę!

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Okręg wyborczy

5 (Górczyn, Fabianowo-Kotowo, Junikowo, Grunwald Północ, Grunwald Południe, os. Kwiatowe, Junikowo, Ogrody, Ławica, Stary Grunwald)

Członek/Członkini komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: BRM
Data wytworzenia informacji: 2023-08-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-08-22 13:49