Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planów budowy lakierni na Osiedlu Antoninek-Kobylepole 2024-07-10
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. progów zwalniających na ul. Kurlandzkiej 2024-07-10
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. orlika przy Szkole Podstawowej nr 51 na os. Lecha 2024-06-25
Szabelski Adam
Kapustka Łukasz
Plewiński Przemysław
Interpelacja ws. kontynuacji budowy tramwaju do Naramowic 2024-06-11
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności naprawy chodnika na os. Stare Żegrze 18 2024-06-02
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. regulaminu parku na os. Orła Białego 2024-05-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności naprawy nawierzchni ul. Opatowskiej 2024-04-11
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. możliwości rozbudowy placu rekreacyjnego przy ul. Gostyńskiej 2024-01-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. możliwości zakupu oczyszczaczy powietrza do miejskich żłobków i przedszkoli 2024-01-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności remontu zjazdu z ul. Bolesława Krzywoustego w ul. Chartowo 2024-01-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na budowę nowej sali gimnastycznej 2023-11-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wymiany dzwonków w placówkach oświatowych 2023-11-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności montażu lustra na wyjeździe z ulicy Sanockiej 2023-11-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. nagminnego zaśmiecania okolic skweru im. Milana Kwiatkowskiego 2023-09-29
Kapustka Łukasz
Sowa Paweł
Owsianna Halina
Interpelacja ws. autobusu nocnego na linii Dworzec Główny - Lotnisko 2023-09-26 Sesja zwyczajna nr XC w dniu 26-09-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. poprawy widoczności na wyjeździe z osiedla 2023-08-30
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności aktualizacji granic skweru im. Milana Kwiatkowskiego 2023-08-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. budowy boiska sportowego przy ZSzOI nr 1 2023-08-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego przy SP 64 2023-08-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności remontu chodnika w ul. Poprzecznej 2023-08-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zalewanej ulicy Kobylepole 2023-08-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utrudnień w ruchu samochodowym na ul. Kurlandzkiej 2023-08-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zagospodarowania skweru im. Milana Kwiatkowskiego 2023-07-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. przejścia dla pieszych na ul. Pokrzywno/Torowa 2023-07-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. oklejanych znaków drogowych 2023-04-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zabezpieczenia terenów przed zabudową na Osiedlu Rataje 2023-04-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. bezpłatnych przejazdów dla kibiców Lecha Poznań w dni meczowe 2023-04-03
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zagospodarowania zielenią ronda im. Ks. Stanisława Kałka 2023-03-28 Sesja zwyczajna nr LXXXI w dniu 28-03-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. brakującego przejścia dla pieszych na ul. Pokrzywno/Torowa 2023-03-28 Sesja zwyczajna nr LXXXI w dniu 28-03-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zagospodarowania skweru im. Milana Kwiatkowskiego 2023-03-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wywołania brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na Ratajach 2023-03-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utrudnień w ruchu samochodowym na ul. Kurlandzkiej 2023-03-09
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Kania Henryk
Polcyn Przemysław
Sowa Paweł
Interpelacja ws. usług informatycznych świadczonych na rzecz miejskich jednostek 2023-03-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. dodatkowych informacji związanych z zakupem komputerów przez placówki oświatowe na cele sprawozdawczości 2023-01-24 Sesja zwyczajna nr LXXVIII w dniu 24-01-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planów przeniesienia Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych do szpitala miejskiego 2023-01-24 Sesja zwyczajna nr LXXVIII w dniu 24-01-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utworzenia równoległej drogi wyjazdowej z ul. Romana Maya 2023-01-24 Sesja zwyczajna nr LXXVIII w dniu 24-01-2023
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. pilnego przystąpienia do sporządzania mpzp dla os. Rzeczypospolitej 2023-01-08
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planowanych zmian w szpitalu miejskim 2022-12-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wprowadzania ulg dla honowrowych dawców krwi 2022-12-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. powierzania funkcji dyrektora w placówkach oświaty osobom bez wykształcenia pedagogicznego 2022-12-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zakupu komputerów przez placówki oświatowe na cele sprawozdawczości 2022-12-16
Kapustka Łukasz
Bonk-Hammermeister Dorota
Owsianna Halina
Polcyn Przemysław
Interpelacja ws. powierzania funkcji dyrektora w placówkach oświaty osobom bez wykształcenia pedagogicznego 2022-11-23
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planów przeniesienia Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych do szpitala miejskiego 2022-10-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. kursów tramwajów na odcinku Franowo-Śródka podczas remontu na GTR 2022-10-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. uszkodzonych tablic informacyjnych na Starołęce 2022-09-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. montażu tablicy informacyjnej przy rondzie im. Bł. Natalii Tułasiewicz 2022-09-01
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. skarg mieszkańców na działanie Plaży Wilda 2022-08-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 174 2022-08-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności usunięcia wraku auta 2022-08-25
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. interwencji mieszkańca dotyczącej pozostawionych odpadów po prowadzonej działalności gospodarczej 2022-07-10