Interpelacja

W sprawie

Interpelacja dot. budowy sali sportowej przy SP 64

Symbol

RM-VI.0003.167.2020

Data zgłoszenia

2020-05-27

Wnioskodawca

Kapustka Łukasz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-06 16:20:03.0