Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. konkursów dla NGO na dofinansowanie opłat z tytułu najmu lokali

Symbol

RM-VI.0003.75.2021

Data zgłoszenia

2021-03-22

Wnioskodawca

Kapustka Łukasz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-25 08:09:40.0