Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów inwestycyjnych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu 2024-06-13
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów inwestycyjnych miejskich instytucji kultury do 2029 roku 2024-06-06
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przygotowania tekstu jednolitego uchwały w sprawie zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania 2024-05-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. opracowania poradnika związanego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą 2024-05-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. działań chroniących budynki przy ul. Dożynkowej przed wyburzeniem 2024-05-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. rozpoczęcia prac nad przedłużeniem trasy tramwajowej do ul. Przelot na Woli 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uszczegółowienia informacji w zakresie rodzinnych domów pomocy w Poznaniu 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. stworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. organizacji miejsca do realizacji działalności edukacyjno-kulturalnej na Sołaczu 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. utworzenia parku dla mieszkańców Bonina i Winiar 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. renowacji zniszczonych i zaniedbanych nagrobków powstańców na Cytadeli 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. powstania Dzielnicowego Centrum Sportu na Winogradach 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przestrzeni na aulę przy XX LO w Poznaniu 2024-05-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. świadczeń oraz form wsparcia dla rodziców zastępczych 2024-04-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. podjęcia działań w zakresie pozyskania historycznego denara z nazwą naszego miasta do zasobów muzealnych w Poznaniu 2024-04-25
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków programu rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2024 2024-04-23
Grześ Michał
Alexandrowicz Przemysław
Dudziak Lidia
Jemielity Ewa
Rosenkiewicz Krzysztof
Rozmiarek Mateusz
Strzelecka Klaudia
Szynkowska vel Sęk Sara
Interpelacja ws. umorzenia podatku rolnego poznańskim rolnikom wobec trudnej ich sytuacji 2024-03-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. liczby i pojemności schronów na terenie Poznania 2024-03-15
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. systemu opieki realizowanej przez miasto w formule Domów Opieki Społecznej 2024-03-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. terapii dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Poznania 2024-02-28
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braku informacji o dostępności tramwajów z rampami w rozkładach jazdy w Poznaniu 2024-02-21
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. danych dot. dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poznaniu 2024-02-20
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braków w publicznym rejestrze umów zawieranych przez miasto oraz miejskie jednostki organizacyjne 2024-02-06 Sesja zwyczajna nr XCVII w dniu 06-02-2024
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny na Starym Rynku w Poznaniu 2024-02-01
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykazu ogłoszeń prasowych oraz reklam wykupionych przez Urząd Miasta Poznania w 2023 roku 2024-01-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wydatków na utrzymanie oraz remonty Stadionu Miejskiego w Poznaniu 2023-12-04
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. montażu sygnalizacji przy torach tramwajowych na ul. Widnej w Poznaniu 2023-11-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uzupełnienia informacji nt. danych z lat 2021 - 2023 dotyczących uchwał organów jednostek pomocniczych miasta Poznania 2023-09-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. dodatkowego uzupełnienia informacji nt. przebiegu oraz rezultatów postępowań o zapłatę odszkodowań z racji podjęcia uchwały nr XLIX/742/VI/2013 Rady Miasta Poznania 2023-09-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. refundacji podatku VAT za gaz w Poznaniu na podstawie zapisów ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku 2023-09-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpiej - część wschodnia A w Poznaniu 2023-09-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uzupełnienia informacji nt. uporządkowania miejskiego terenu znajdującego się za sklepem przy ul. Czeremchowej 3/5 w Poznaniu 2023-09-05 Sesja zwyczajna nr LXXXIX w dniu 05-09-2023
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uzupełnienia informacji nt. przebiegu oraz rezultatów postępowań o zapłatę odszkodowań z racji podjęcia uchwały nr XLIX/742/VI/2013 Rady Miasta Poznania 2023-08-25
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przebiegu oraz rezultatów postępowań o zapłatę odszkodowań z racji podjęcia uchwały nr XLIX/742/VI/2013 Rady Miasta Poznania 2023-08-16
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uporządkowania miejskiego terenu znajdującego się za sklepem przy ul. Czeremchowej 3/5 w Poznaniu 2023-08-16
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. danych z lat 2021 - 2023 dotyczących uchwał organów jednostek pomocniczych miasta Poznania 2023-08-16
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. sprawowania kontroli finansowej oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania Rodzinnych Ogródków Działkowych w Poznaniu 2023-06-13
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przechowywania oraz wykorzystania kostki brukowej z przebudowywanej płyty Starego Rynku w Poznaniu 2023-05-20
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braku tabliczek z nazwami parków im. Zygmunta Mahlika oraz Tadeusza Kasserna w Poznaniu 2023-05-09
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uwzględniania zasad budownictwa ekologicznego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych poznańskich instytucji kultury 2023-04-16
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wprowadzenia energooszczędnych technologii i rozwiązań w przestrzeni oraz budynkach publicznych miasta Poznania 2023-03-28 Sesja zwyczajna nr LXXXI w dniu 28-03-2023
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. prac prowadzonych na obszarze Hipodromu Wola w Poznaniu 2023-01-12
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. sytuacji na terenie byłych ogródków działkowych przy ul. Lechickiej w Poznaniu 2022-12-30
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykorzystania nieużywanych obiektów w Poznaniu na cele sportowe 2022-12-22
Dudziak Lidia
Strzelecka Klaudia
Szynkowska vel Sęk Sara
Jemielity Ewa
Grześ Michał
Rosenkiewicz Krzysztof
Alexandrowicz Przemysław
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. wsparcia Miasta w dystrybucji węgla dla mieszkańców Poznania 2022-10-11 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 11-10-2022
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. możliwości zamontowania światła pulsującego przy torach tramwajowych na ul. Widnej w Poznaniu 2022-09-24
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. możliwości wsparcia miasta w prowadzenie działalności Galerii Jerzego Piotrowicza 2022-09-06 Sesja zwyczajna nr LXX w dniu 06-09-2022
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. dostępu do wody w miejscach publicznych w okresie największych upałów 2022-08-01
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przeznaczenia archeologicznych odkryć z fundamentów dawnego ratusza 2022-07-25
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. ponownego rozważenia przestawienia kamery w parku Czarneckiego w Poznaniu 2022-07-19