Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykorzystania zdegradowanego terenu wzdłuż ul. Mieszka I w Poznaniu 2022-01-05
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przestawienia kamery w parku Czarneckiego w Poznaniu 2021-08-11
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uzupełnienia informacji zawartych w odpowiedzi na interpelację ws. planów sprzedaży budynku Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich 2021-08-03
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów sprzedaży budynku Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich 2021-06-30
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. kosztów związanych z utworzeniem żłobków w Poznaniu 2021-03-02
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów miasta w zakresie rewitalizacji rynku przy ul. Głównej 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Rozmiarek Mateusz
Strzelecka Klaudia
Interpelacja ws. działań miasta dotyczących odśnieżania poznańskich ulic 2021-02-09
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. edukacji ekologicznej i promowania postaw energooszczędnych 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów zagospodarowania Fortu VIIa w Poznaniu 2021-01-10
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. podstawy prawnej odpowiedzi skierowanej do Rady Osiedla Rataje 2021-01-08
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. udostępniania zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w okresie pandemii 2020-11-22
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. dodatkowego wyremontowania przęsła podczas prac od ul. Kassyusza do poradni przy ul. Galla Anonima 2D 2020-11-17 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 17-11-2020
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. działań rewitalizacyjnych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Dudziak Lidia
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego w sąsiedztwie Stadionu Szyca w Poznaniu 2020-10-27
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. rozwoju ścieżek rowerowych w Poznaniu 2020-10-09
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. efektów prac kapituły stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania 2020-09-17
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. problemów z dotarciem do Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu przez osoby niepełnosprawne 2020-09-16
Dudziak Lidia
Rosenkiewicz Krzysztof
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. współpracy gospodarczej ze Szkołą Podstawową nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu i innymi podmiotami 2020-08-19
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. bieżących działań miasta w zakresie powstania pomnika Wypędzonych Wielkopolan 2020-08-17
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uruchomienia bezpłatnych porad prawnych dla społeczności białoruskiej w Poznaniu 2020-08-12
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wyznaczenia drogi dla pieszych od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zabezpieczenia fontanny w Parku Adama Mickiewicza w Poznaniu 2020-06-25
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przedłużających się prac obejmujących remont drogi wewnętrznej od ul. Kassyusza do poradni przy ul. Galla Anonima 2D 2020-05-24
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. propozycji nałożenia czasowego obowiązku odbijania kart PEKA przez pasażerów komunikacji zbiorowej w Poznaniu 2020-03-24
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. poprawy sytuacji parkujących przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu 2020-02-05
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na odcinku ul. Piątkowskiej w Poznaniu 2020-02-05
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. działań miasta zmierzających do likwidacji barierek grodzących drogę na przystanek tramwajowy PST Słowiańska 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. adaptacji baraku przy ul. Opolskiej w Poznaniu 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. remontu ul. Dożynkowej w Poznaniu 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. remontu ul. Nasiennej w Poznaniu 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. rewitalizacji skweru nad Stawem Golęcińskim 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. montażu kolejnych tablic ITS w przestrzeni Poznania 2019-12-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. prac projektowych i budowy ul. 5 stycznia w Poznaniu 2019-12-31
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Interpelacja ws. doładowania kart PEKA plastikowymi butelkami 2019-12-30
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. miejskich regałów książkowych w Poznaniu 2019-11-27
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. segregacji śmieci na poznańskich cmentarzach 2019-11-05
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. dostępności książek w Bibliotece Raczyńskich 2019-10-21
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Kapustka Łukasz
Polcyn Przemysław
Interpelacja ws. wizualizacji zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Chudy Wojciech
Interpelacja ws. punktów handlowych sprzedających alkohol 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Szynkowska vel Sęk Sara
Polcyn Przemysław
Alexandrowicz Przemysław
Dudziak Lidia
Kręglewski Wojciech
Rosenkiewicz Krzysztof
Interpelacja ws. Szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 2019-09-24 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 24-09-2019
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. naprawy zepsutej windy znajdującej się na Rondzie Kaponiera w Poznaniu 2019-09-23
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. naprawy drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Kassyusza 16 w Poznaniu 2019-09-23
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wzmocnienia gruntu pod blokiem nr 5 na os. Pod Lipami w Poznaniu 2019-09-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. obniżenia opłat za wywóz śmieci rodzinom z czworgiem dzieci lub więcej dzieci 2019-09-14
Kapustka Łukasz
Wilczewska Anna
Owsianna Halina
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. uporządkowania ruchu na ul. Ugory 2019-09-03 Sesja zwyczajna nr XVI w dniu 03-09-2019
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. warunków zastanych w tunelu przystanku tramwajowego Dworzec Zachodni 2019-08-09
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. namalowania pasów na przejściu dla pieszych przy ul. Roosevelta 2019-07-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. terminu zakończenia prac przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu 2019-06-19
Kapustka Łukasz
Rozmiarek Mateusz
Interpelacja ws. Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa 2019-05-18
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wyników kontroli szkoły oraz stowarzyszenia Razem dla Sportu 2019-05-13