Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. uzupełnienia informacji zawartych w odpowiedzi na interpelację ws. planów sprzedaży budynku Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

Symbol

RM-VI.0003.172.2021

Data zgłoszenia

2021-08-03

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-16 16:08:15.0