Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. działań rewitalizacyjnych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu

Symbol

RM-VI.0003.327.2020

Data zgłoszenia

2020-11-08

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-09 16:08:28.0