Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. efektów prac kapituły stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania

Symbol

RM-VI.0003.259.2020

Data zgłoszenia

2020-09-17

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-25 08:09:40.0