Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. przestawienia kamery w parku Czarneckiego w Poznaniu

Symbol

RM-VI.0003.176.2021

Data zgłoszenia

2021-08-11

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-16 16:08:33.0