Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. udostępniania zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w okresie pandemii

Symbol

RM-VI.0003.343.2020

Data zgłoszenia

2020-11-22

Wnioskodawca

Rozmiarek Mateusz

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-25 08:09:40.0