Zapytania

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Alexandrowicz Przemysław W sprawie polityki miasta wobec sprywatyzownych przedszkoli. 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach. 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie utworzenia 8 klasy w SP nr 93. 2018-06-26 Sesja zwyczajna nr LXIX w dniu 26-06-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie warsztatów antydyskryminacyjnych. 2018-04-17 Sesja zwyczajna nr LXV w dniu 17-04-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie braku biletomatu na przystanku przy Politechnice. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie stanu prac dotyczących budowy tramwaju w ul. Unii Lubelskiej. 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie konkursu na dyrektora ZS nr 1 na osiedlu Żegrze. 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wskazania lokalizacji dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 2017-07-11 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 11-07-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie zakończenia remontu na ul. Kościuszki. 2017-07-11 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 11-07-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wyciącia drzew na pętli na Ogrodach. 2017-07-11 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 11-07-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie niezrównoważonej osoby zamieszkującej w budynku przedszkola 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie konkursu na dyrektora szkoły 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie konkursy na dyrektora w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na Osiedlu Żegrze. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wnajmu miejskich lokali na placówki oświatowe. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie braku odpowiedzi na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoł na ul. Żonkilowej. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie lokalu mieszkalnego w przedszkolu nr 140 na os. Przyjaźni. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wysokości stawki na zajęcia dodatkowe dla dzieci w przedszkolach. 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic. 2016-04-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-04-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie życzeń świątecznych złożonych przez prezydenta za pośrednictwem gazety. 2016-04-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-04-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie kosztów obsługi programu 500+. 2016-02-09 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 09-02-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie kosztów programu 'Mamo, tato chcę iść do szkoły". 2016-02-09 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 09-02-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie awansu oficera rowerowego. 2016-02-09 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 09-02-2016
Alexandrowicz Przemysław W sprawie odpowiedzi odnośnie ujednolicenia podstaw do zwolnień na przejazdy MPK. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie działań Wydziału Oświaty wyprzedzających rozstrzygnięcia Rady Miasta. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie odpowiedzi na pytanie dotyczące zakończenia remontu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego/Żeromskiego. 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie remontu na ul. Dąbrowskiego/Przybyszewskiego. 2015-10-06 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 29-09-2015 - dokończenie w dniu 06-10-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie przeniesienia siedziby MOPR ze szkoły na Os. Władysława Łokietka w inne miejsce. 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie przedstawienia ofert które rywalizowały z ofertą "Złota żaba", "Złota żabka". 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wyjaśnienia braku dofinansowania konkursu "Złota żaba" i "Złota żabka". 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Alexandrowicz Przemysław W sprawie dotacji dla Domów Młodzieży. 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Alexandrowicz Przemysław W sprawie nawierzchni ulicy Kołobrzeskiej 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Alexandrowicz Przemysław W sprawie dofinansowania do przedszkoli. 2014-01-28 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Alexandrowicz Przemysław w sprawie udzielnej odpowiedzi na skargę w sprawie odmówienia wzięcia udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniuprogramie - sprawa o sygnaturze KP-I.1510.3.2013, znak lotusa 02042013-178. 2013-09-24 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 24-09-2013
Alexandrowicz Przemysław W sprawie oddania do korzystania nieruchomości oświatowych fundacji Familijny Poznań. 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Alexandrowicz Przemysław W sprawie projektu sieci szkół podstawowych i ich granic. 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Alexandrowicz Przemysław W sprawie zasad wynajmowania budynków oświatowych. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie zmian w sieci placówek oświatowych. 2012-12-18 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 11-12-2012 - dokończenie w dniu 18-12-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie korzystania przez Familijny Poznań z budynków miejskich. 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie oferty na zakup budynków po szkole na Golęcinie. 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie utworzenia przedszkola w ZSO na Os. Łokietka. 2012-04-17 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 17-04-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie wstrzymania naboru do Gimnazjum nr 57. 2012-03-20 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 20-03-2012
Alexandrowicz Przemysław W sprawie nazwy święta obchodzonego 23 lutego w Poznaniu. 2011-02-22 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011