Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Przemysław Alexandrowicz

Imię, nazwisko

Przemysław Alexandrowicz

Funkcja

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

Kontakt

600 874 000 lub Sekretariat Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 61 8785 312
przemyslaw_alexandrowicz@um.poznan.pl

Życiorys

PRZEMYSŁAW ALEXANDROWICZ  -  urodzony w Poznaniu, 20 lutego 1961 r. Absolwent SP 64, VI LO i UAM (mgr historii, nauczyciel) oraz studiów podyplomowych (Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi) na Wydz. Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez kilka lat nauczyciel w poznańskich szkołach, potem pracownik administracyjno-biurowy. Od 2002 r. - główny specjalista w Oddziale Wlkp. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1989 r. żonaty. (Żona Ewa jest nauczycielką języka angielskiego. Mają czworo dzieci.)

Uczestniczy w życiu publicznym od 1980 r. W latach 1980-85 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współorganizator Samorządu Studentów UAM i jego przewodniczący na Wydziale Historycznym. W latach 1988-2005 członek NSZZ "Solidarność" (pracowników oświaty i wychowania). Obecnie aktywny członek kilku stowarzyszeń, prezes poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

W latach 1989-2001 członek-założyciel partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. W latach 1994-2005 radny miejski II, III i IV kadencji, w tym - od listopada 2002 r. do października 2005 r. - przewodniczący Rady Miasta Poznania. Od 2002 r. członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

Od października 2005 r. do listopada 2007 r. - senator RP, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek senackiej Komisji Nauki i Edukacji.

Od 2010 r. ponownie w Radzie Miasta - VI, VII i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania (od grudnia 2014 r. do listopada 2018 r.). Jako radny zajmuje się przede wszystkim sprawami: oświaty, kultury, pomocy rodzinom (w tym rodzinom wielodzietnym) i problemami osób niepełnosprawnych.

W dniu 21.X.2018 r. - wybrany głosami 5058 mieszkańców IV okręgu (Rataje, Żegrze, Starołęka, Krzesiny, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo) - został po raz szósty radnym Rady Miasta Poznania. W obecnej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miasta, a do 14 lipca 2020 r. także przewodniczący Klubu Radnych PiS.

Klub radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

  • 2018-11-19

    Pan radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu 600 874 000

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: PRMP
Data wytworzenia informacji: 2022-09-20 00:00
Opis zmian: powołanie Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej (LXXI sesja) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Krupa
Data i godzina publikacji: 2022-09-20 09:37