Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. wyjaśnień dotyczących działalności prowadzonej na nieruchomości komunalnej przy ul. A. Fredry 7

Symbol

RM-VI.0003.122.2023

Data zgłoszenia

2023-05-15

Wnioskodawcy

Rosenkiewicz Krzysztof
Alexandrowicz Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-04-23 16:08:42.0