Interpelacja

W sprawie

Interpelacja w sprawie warunku dołączania pozytywnej opinii jednostek pomocniczych do wniosków oferentów

Symbol

RM-VI.0003.317.2020

Data zgłoszenia

2020-11-07

Wnioskodawca

Polcyn Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:08:19.0