Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. obligatoryjnego warunku dołączania pozytywnej opinii jednostki pomocniczej do wniosków oferentów przy ubieganiu się o środki finansowe w celu realizacji zadań publicznych

Symbol

RM-VI.0003.240.2019

Data zgłoszenia

2019-05-03

Wnioskodawca

Polcyn Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:08:19.0