Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. weryfikacji linii grodzeń nieruchomości w granicy drogi publicznej oznaczonej 1KD-Dxr w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu-kontynuacja

Symbol

RM-VI.0003.315.2020

Data zgłoszenia

2020-11-07

Wnioskodawca

Polcyn Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:08:19.0