Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. wykonywania prac w ramach zadania "Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych" - kontynuacja

Symbol

RM-VI.0003.325.2020

Data zgłoszenia

2020-11-07

Wnioskodawca

Polcyn Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:08:19.0