Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2033-01-03 Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
BHP - PPOŻ CONSULTING:

Obsługa BHP

wartość: 2040 PLN
2024-12-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
J&J Podolscy s.c::

Wynajem pomieszczeń do świadczenia działalności

wartość: 2800 PLN
2024-10-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed-Inrest Beata Skrzypczak ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań:

Konserwacja oraz przegląd techniczny dźwi ppoż

wartość: 15000,00 PLN
2024-05-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Autorskie koncerty z okazji 195-lecia BR

wartość: 4000,00 PLN
2024-05-22 Biblioteka Raczyńskich
osoba fizyczna:

Spotkanie autorskie w Filii nr 35. 

wartość: 1200 PLN
2024-05-20 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Jugosłowiańska 13, 60-301 Poznań:

sterylizacja wolno żyjących kotów

wartość: 33330 PLN
2024-05-20 Poznańskie Centrum Świadczeń
KOMBIT Group sp. z o.o.:

Zakup patchcordów

wartość: 562,11 PLN
2024-05-20 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Animal ul. Nad Wierzbakiem 20/1, 60-612 Poznań:

kastracja zwierząt właścicielskich

wartość: 40000 PLN
2024-05-17 Urząd Miasta Poznania
DECATHLON SP Z O.O.: butelki wielokrotnego użytku
wartość: 1200 PLN
2024-05-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 376,87 PLN
2024-05-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 436,88 PLN
2024-05-16 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: plakatownie obwieszczeń wyborczych na słupach ogłoszeniowych
wartość: 221,4 PLN
2024-05-16 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 900 PLN
2024-05-16 Urząd Miasta Poznania
BARTOSZ WOLAŃSKI EURO-CONSULTING DORADZTWO GOSPODARCZE: Aneks_1 do umowy na Sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu "Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokaizowanego w Poznaniu" w ramach działania FEW.05.02 - skorygowanie omyłki pisarskiej.
wartość: 0 PLN
2024-05-16 Urząd Miasta Poznania
KAMIŃSCY FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA S.C.: usługi transportowe związane z obsługą Wyborów do Parlamentu Europejskiego
wartość: 104451,6 PLN
2024-05-16 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BP Europa SE:

zakup paliwa

wartość: 199,20 PLN
2024-05-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Pozzani Polska Sp. z o.o.:

Wkłady filtrujące

wartość: 1337,70 PLN
2024-05-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Optim:

Artykuły biurowe

wartość: 257,28 PLN
2024-05-16 Poznańskie Centrum Świadczeń
ZPU Borys Koszuta:

Wykonanie punktu czerpalnego zimnej wody na zewnątrz sidziby PCŚ

wartość: 5166,00 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe
wartość: 3158,85 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: tonery do drukarki OKI
wartość: 3840 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
ORBIS S.A. ODDZIAŁ HOTEL "MERCURE POZNAŃ CENTRUM": opłaty związane z parkowaniem w trakcie podróży służbowych kierowców UM Poznania
wartość: 21 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
GRZEMI SP. Z O.O.: Wykonanie usługi w ramach wydarzenia edukacyjnego Wiosenne Porządki - Poznań w formie 18.05.2024 r., polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków regeneracyjnych dla uczestników/ochotników akcji społecznego sprzątania
wartość: 2100 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY MAZUREK: Remont Domu Działkowca i wyminana skrzynek energetycznych na poszczególnych działkach
wartość: 150000 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "GŁUSZYNKA": Termomodernizacja dachu domu działkowca oraz montaż i instalacja fotowoltaiki
wartość: 97000 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "MIĘDZYLESIE": Remont i modernizacja świetlicy
wartość: 59997,94 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZAGAJNIK": Wymiana złóż filtracyjnych wraz z osprzętem oraz wymiana licznika głównego wraz z kolanem
wartość: 57500 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "CZARNUSZKA": Budowa i modernizacja obecnej infrastruktury ogrodowej ROD "Czarnuszka" w Poznaniu
wartość: 140450 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "DARZYNKA": Remont oraz docieplenie budynku Domu Działkowca na terenie ROD "Darzynka"
wartość: 142000 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE ROD CYBINKA: Wykonanie wymiany linii kablowej energetycznej (wewnętrzna linia zasilająca wraz z ukladami pomiarów energii elektrycznej w ogrodzie ROD Cybinka)
wartość: 59000 PLN
2024-05-15 Urząd Miasta Poznania
PZD SO W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "WICHROWA": Remont Domu Działkowca
wartość: 183552,06 PLN
2024-05-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 2281,60 PLN
2024-05-15 Zakład Robót Drogowych
COLAS Polska Sp. z o.o.:

Awaryjne zamówienie masy asfalto - betonowej

wartość: 59384,40 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
AUTO - SERVICE A.POLITOWICZ: wynajem samochodu osobowego do 8 miejsc dla pasażerów
wartość: 2050 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
AMB GRZEGORZ I TOMASZ RATYŃSCY SPÓŁKA JAWNA: art.biurowe
wartość: 100 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
AKADEMIA MUZYCZNA IM J. I. PADEREWSKIEGO W POZNANIU: udzielenie dotacji na organizację wykładu otwartego z udziałem B. Benzi
wartość: 2500 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
AKADEMIA MUZYCZNA IM J. I. PADEREWSKIEGO W POZNANIU: udzielenie dotacji na organizację wykładu otwartego z udziałem D. Rossi
wartość: 2500 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
ONE AGATA POŻYWIŁKO: Realizacja projektu "Poznań dla pszczół"
wartość: 36900 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. J. J. ŚNIADECKICH: Przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej w ramach Poznańskiego Forum Wolontariatu Szkolnego
wartość: 5300 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
BERM SP. Z O.O.: Realizacja imprezy społeczno-edukacyjnej pn. "Kejtrówka 2024"
wartość: 199506 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA TAK: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania
wartość: 328160 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUAL: Pomoc po sąsiedzku - PSONI Poznań 2024
wartość: 139200 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ ŚMIAŁEK: Świadczenie specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w ośrodku wsparcia dla osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
wartość: 144950 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ISKRA: Świadczenie specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby starszej lub z niepełnosprawnością
wartość: 139200 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ISKRA: Świadczenie specjalistycznych usług krótkoterminowego pobytu osoby starszej lub osoby niepełnosprawnej w lokalu Stowarzyszenia ISKRA
wartość: 69600 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
AUTO-KOLOR PIOTR RUDNICKI: Środki PFRON. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprwanych
wartość: 100000 PLN
2024-05-14 Urząd Miasta Poznania
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI HUBERT WÓJCIK: Świadczenie usług dotyczących wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z realizacją przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania
wartość: 8000 PLN
2024-05-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Com Blu Med Bartosz Skibiak:

baterie

wartość: 45,02 PLN
2024-05-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSport Organizacja Imprez sp. z o.o.:

Umowa na modernizację systemu odprowadzania wody PLUVIA na Stadionie Miejskim w Poznaniu, ul. Bułgarska 17 - noszącym nazwę ENEA Stadion

wartość: 101413,5 PLN
2024-05-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wsparcie pracy ZOK w BP podczas Nocy Muzeów

wartość: 450,00 PLN
2024-05-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wsparcie pracy ZOK w BP podczas Nocy Muzeów

wartość: 450,00 PLN
2024-05-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

koncepcja merytoryczna gry terenowej

wartość: 3500,00 PLN
2024-05-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Euro-Net Sp. z o.o.:

Małe AGD

wartość: 178,00 PLN
2024-05-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Wykonanie pieczątek

wartość: 704,96 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: art.chemii gospodarczej
wartość: 393,35 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI: parawany kartonowe
wartość: 28297,26 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
DECATHLON SP Z O.O.: Zamówienie dot. dostawy 40 kart podarunkowych stanowiących nagrody główne w rywalizacji o Puchar rowerowej Stolicy Polski 2024
wartość: 9800 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: art.biurowe
wartość: 2241,48 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
BRANDHAND AGATA SZUKALSKA: wydruk plakatów na płycie PCV
wartość: 369 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
BRANDHAND AGATA SZUKALSKA: wydruk plansz wystawy na materiale PCV
wartość: 1377,6 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
TIM S.A.: miary zwijane BMI VARIO - dofinansowanie
wartość: 115 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWER ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: zamówienie na wieniec na florecie w związku z obchodami Narodowego Dnia Zwycięstwa.
wartość: 145 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.spożywcze
wartość: 279,95 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
MAR-EKO SP. Z O.O.: Usługa sprzątania terenów zewnętrznych na potrzeby organizacji 30. Dożynek Miejskich
wartość: 9504 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
RAK-SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA S.C.: Usługa ochrony fizycznej podczas 30. Dożynek Miejskich
wartość: 3719,52 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
DWIECKI KRZYSZTOF: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
MAJUS EDUKACJA MARZENA ŻEGLEŃ: Organizacja stoiska edukacyjnego i warsztatów o tematyce pszczelej w dniu 25 maja 2024r. w Parku Wilsona podczas akcji edukacyjnej "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" w ramach Akademii Zielony Poznań
wartość: 2900 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
MANN ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
WADELSKA DANUTA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
NOWICKI JACEK: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
BEKER BOŻENA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
BEKER BOŻENA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
KWAŚNIEWSKA-KUBIAK BOŻENA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
KOŁDYKA JAROSŁAW: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
PŁOSKONKA DOROTA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
MACHNICKA DANUTA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
PELEC-ALEXANDROWICZ MICHAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
SZCZEPSKI LESZEK: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 25000 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
RSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Dostawa 2 licencji orogramowania ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROCESSOR PERPETUAL wraz z roczną asystą techniczną i konserwacją
wartość: 436819,74 PLN
2024-05-13 Urząd Miasta Poznania
FIRMA KONSERWATORSKA PIOTR BIAŁKO ZABYTKI MALARSTWA RZEŹBY ARCHITEKTUR: konserwacja i restauracja monochromii ściennych w Sali Sesyjnej S3 w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 484620 PLN
2024-05-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
A45 Aleksandra Marciniak Konkul:

Umowa na montaż hali namiotowej, zlokalizowanej na terenie Oddziału Golęcin przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu wraz z pełnieniem funkcji Kierownika budowy

wartość: 14500 PLN
2024-05-13 Zakład Robót Drogowych
Butrans - Poznań Materiały Budowlane Sp. z o.o.:

Zakup krawężników autobusowych białych z betonu spolimeryzowanego

wartość: 11346,75 PLN
2024-05-13 Zakład Robót Drogowych
Budmal - Zakład Usług Technicznych:

Wdrożenie oznakowania TOR na ul. Umultowska w Poznaniu

wartość: 34440,00 PLN
2024-05-13 Poznańskie Centrum Świadczeń
Sięgnij Pomoc:

warsztaty CIR

wartość: 1100,00 PLN
2024-05-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

roczny support oprogramowania Mobastream dla 2 licencji, 5 rocznych subskrypcji Microsoft 365BS oraz 30 rocznych subskrypcji Microsoft Teams

wartość: 10209,00 PLN
2024-05-13 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany w spadku, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 6088,5 PLN
2024-05-13 Biblioteka Raczyńskich
Calesco S.A.:

usługa konserwacji kotłowni gazowych oraz badanie szczelności gazowej

wartość: 4689,20 PLN
2024-05-13 Zarząd Transportu Miejskiego
"WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

czas antenowy - kampania "warto jeździć z kulturą"

wartość: 15924,86 PLN
2024-05-13 Zarząd Transportu Miejskiego
Telewizja Polska S.A.:

czas antenowy - kampania "warto jeździć z kulturą"

wartość: 18597,60 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
P.C. S.C. ZBIGNIEW CZAJKOWSKI, JANUSZ PLEWA: taśmy transparentne
wartość: 1545 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
KADE DAWID SZYDŁOWSKI KRZYSZTOF PACURA SC.: wykonanie ścianki reklamowej
wartość: 4204,75 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
WIELAND DRUKARNIA SP. Z O.O.: wykonanie obwieszczeń na materiale banerowym o obwodach wyborczych
wartość: 1217,55 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.: dystrybucja energii elektrycznej do punktu monitoringu miejskiego ul. Skibowa 30
wartość: 200 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.: Umowa o przyłącze do sieci w ramach imprezy plenerowej "Dni Łazarza"
wartość: 468,38 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
WIELAND DRUKARNIA SP. Z O.O.: wykonanie nakładek na spisy wyborcze
wartość: 3930,89 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 300 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
BROVARIA WOŹNIAK JACEK: usługa gastronomiczna dla gości z Shenzhen
wartość: 5000 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
PTTK ODDZIAŁ POZNAŃ BIURO OBSŁ.RUCHU TUR.: usługa przewodnika dla gości z Shenzhen
wartość: 450 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
WINSPORT POLAND SP. Z O.O.: zakup 260 śpiworów HOBO 200 CAMPUS
wartość: 30000 PLN
2024-05-10 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA CZAS KOBIET: Umowa na realizację zadania publicznego pn. "Nie jesteś sama - wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy"
wartość: 30000 PLN