Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-09-26 Urząd Miasta Poznania
SOLARSKI JĘDRZEJ: Umowa o korzystanie do celów służbowych z karty płatniczej
2022-09-06 Urząd Miasta Poznania
MATUSZCZAK-SZULC IWONA: Umowa o korzystanie do celów służbowych z karty płatniczej
2022-08-19 Zarząd Dróg Miejskich
Budownictwo Drogowe Nadzory projekty Krzysztof Knopczyński, ul. Lwa 28/7, 61-244 Poznań:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.,,Przebudowa pasa drogowego ul. Dworskiej obejmująca budowę chodnika''

wartość: 8390,00 PLN
2022-08-17 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUAL: Gorskie obozy przetrwania szansą na integrację włączającą środowisk lokalnych: "Turystyka górska - dobrym kierunkiem zmian"
wartość: 4500 PLN
2022-08-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Opłaty pocztowe

wartość: 98,20 PLN
2022-08-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
IKEA RETAIL SP. z O.O. ul. Szwedzka 10 , 61-285 Poznań:

Torby do przeprowadzki

wartość: 100,00 PLN
2022-08-16 Urząd Miasta Poznania
IBT GRUPA SP. Z O.O.: "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Nowego Miasta - przejściu podziemnym pod ulicą Chartowo"
wartość: 33333 PLN
2022-08-16 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA KTOŚ: "Ktos do pomocy- opieka wytchnieniowa dla mieszkańców osiedla Św Łazarz"
wartość: 4000 PLN
2022-08-16 Urząd Miasta Poznania
FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O.: Usługa odbierania i transportu odpadów zmieszanych, bioodpadów, odpadów wystawkowych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania w ramach Sektora IV - Nowe Miasto
wartość: 25915627,08 PLN
2022-08-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Expell Michał Żuławski:

Umowa na wycięcie drzew i wykonaniu nasadzeń rekompensyjnych

wartość: 72200,00 PLN
2022-08-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
EURO_NET sp. z o.o , ul. MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA:

Art AGD

wartość: 109,00 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
TERG S.A.: uchwyty HAMA do TV
wartość: 3206 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ramki, lustro
wartość: 850 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ZIEMOWIT ŚWITAŁA: Przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach konkursu Inicjatory 2021
wartość: 578,1 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ZIEMOWIT ŚWITAŁA: Przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Poznańskiego Targu Dobra
wartość: 3493,2 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dojazd
wartość: 344,4 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego
wartość: 344,4 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sowińskiego
wartość: 344,4 PLN
2022-08-12 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zimowej
wartość: 344,4 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
BOMAX TEY SP. Z O.O.: naprawa klimatyzatora SRK/SRC
wartość: 873,3 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
BOMAX TEY SP. Z O.O.: naprawa klimatyzatora GWG
wartość: 804,42 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
SPEC KABLE MONIKA MODELSKA: kable sieciowe
wartość: 112,5 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 239 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
BOX HURTOWNIA OPAKOWAN JEDNORAZOWYCH Z.LIKOWSKI: art.kuchenne
wartość: 565,8 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
MICHAŁ ADAMCZEWSKI "TRANS-MICH": Zabezpieczenie medyczne podczas POZnań Wood Festival 2022
wartość: 2838 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
MIŚ WOJCIECH: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-11 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania udziału 1/2 części współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Unii Lubelskiej
wartość: 1000 PLN
2022-08-10 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: zlewy z ociekaczem oraz baterie zlewozmywakowe
wartość: 7084,8 PLN
2022-08-10 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: naprawy wod-kan w budynkach UM Poznania
wartość: 4093,44 PLN
2022-08-10 Urząd Miasta Poznania
DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA: Wykonanie materiałów informacyjno-reklamowych z logotyperm Kejter też poznaniak
wartość: 10455 PLN
2022-08-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Twój dar Dariusz Zych:

opracowanie projektu plastycznego wystawy "Jak robić szkołę"

wartość: 8000,00 PLN
2022-08-09 Urząd Miasta Poznania
BOX HURTOWNIA OPAKOWAN JEDNORAZOWYCH Z.LIKOWSKI: torby papierowe
wartość: 80 PLN
2022-08-09 Urząd Miasta Poznania
ELMARK - HALE NAMIOTOWE SP. Z O. O.: Dostawa/montaż/demontaż namiotów na POZnań Wood Festival 2022
wartość: 18450 PLN
2022-08-09 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO: Oddanie sporu pod rozstrzygnięcie mediacyjne odnośnie ustalenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Reymonta
wartość: 12700 PLN
2022-08-09 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Makowiak, Stefan Maćkowiak:

Opracowanie dokumentancji projektowej i realizacja robót budowlanych na ,,Przebudowę ulicy Jasielskiej polegającej na budowie oświetlenia na odcinku od ulicy Druskiennickiej do istniejacego oświetlenia''

wartość: 159900,00 PLN
2022-08-09 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. Zimlinski, Marek Zimliński, ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń:

Wynajem ładowraki kołowej wraz z operatorem do podgarniania pofrezu na ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

wartość: 4790,85 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: kwiaty
wartość: 907,2 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: kwiaty
wartość: 3175,2 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. "DRZWI-MAX" MAŁGORZATA BARANOWSKA: naprawa drzwi wejściowych w budynkach UM Poznania przy ul.Libelta 16/20 i ul.Stary Rynek 2
wartość: 1230 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.: Promocja POZnań Wood Festival 2022 na ekanach LED w pociągach Kolei Wielkopolskich
wartość: 2829 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE: Aneks 4 do umowy na wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inżuniera Kontraktu
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
AWOTEL ANDRZEJ WOŁODŹKO: wymiana fundamentu słupa kamer monitoringu miejskiego ul. Zamenhofa/Obrzyca
wartość: 1845 PLN
2022-08-08 Urząd Miasta Poznania
DASZ BUD S.C. SŁAWOMIR, TOMASZ ONDERKA: remont w pom. 144 w budynku UM Poznania przy ul. Libelta 16/20 po skutkach zalania.
wartość: 16465 PLN
2022-08-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 5230.119/199

wartość: 738,00 PLN
2022-08-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 1130.1/8

wartość: 492,00 PLN
2022-08-08 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 0830.15

wartość: 738,00 PLN
2022-08-08 Zarząd Dróg Miejskich
KSM PROJEKT Kamila Szczepakowska-Maj:

Wykonanie dokumentacji geotechniczno-geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ulicy Naramowickiej na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02

wartość: 61500,00 PLN
2022-08-08 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.:

Szkolenie - Choroby i szkodniki roślin

wartość: 290,00 PLN
2022-08-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

dystrybucja materiałów promocyjnych

wartość: 280,00 PLN
2022-08-08 Zakład Robót Drogowych
ECO-LIGHT 60-688 POZNAŃ, JANA II SOBIESKIEGO 21/97:

ZAMÓWIENIE NA ROBOTY BRUKARSKIE PRZY REMONCIE ALEJEK W PARKU PRZY UL. KUTNOWSKIEJ.

wartość: 37192,06 PLN
2022-08-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski:

Umowa na zaprojektowanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na części dachu hali sportowej C

wartość: 228000,00 PLN
2022-08-08 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELEKTROKOM Jacek Jąder:

Wykonanie w pracowniach zawodowych instalacji elektrycznej dla nowych tablic stanowiskowych, wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd ogólnych, wymiana podtynkowego osprzętu elektrycznego, modernizacja opraw oświetleniowych, wykonanie okablowania teletechnicznego, montaż i podłączenie szafy RACK wraz z wyposażeniem.

wartość: 39433,23 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
SPRINT S.C.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ST. I M.GROBELNIAK, M.KOCZOROWSKA: wykonanie wraz z dostawą 5 szt.czeków w kolorze
wartość: 202,95 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.: klimatyzatory z uszczelkami
wartość: 8545 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 600 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
PROFI CAFE F.H.U MARIUSZ WOJCIECH: sprzęt AGD
wartość: 8400 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
ART-MAT SKLEP DLA PLASTYKÓW B. PATALAS, T. PATALAS S.C.: ramki aluminiowe
wartość: 150 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
INGENIERA HANNA WRÓBLEWSKA: przeglą serwisowy systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku UM Poznania przy ul.Świerkowej 10
wartość: 129150 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
DASZ BUD S.C. SŁAWOMIR, TOMASZ ONDERKA: wykonanie robót remontowych w budynku UM Poznania przy ul.Gronowej 20 pok.523
wartość: 18091,86 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
PAWEŁCZAK PATRYK: Umowa o korzystanie do celów służbowych z karty płatniczej
wartość: 10000 PLN
2022-08-05 Urząd Miasta Poznania
AWOTEL ANDRZEJ WOŁODŹKO: odtworzenie punktu kamerowego Góra Przemysła
wartość: 7380 PLN
2022-08-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Dream On! Natalia Adamczyk:

przeprowadzenie dwóch spacerów dla nauczycieli/ek w formule leśnych kąpieli

wartość: 1350,00 PLN
2022-08-05 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
SZLIF Grzegorz Glaziński:

prace cykliniarskie w sali gimnastycznej

wartość: 2100 PLN
2022-08-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Zarząd Transportu Miejskiego - Poznań:

Doładowanie PEKI

wartość: 100,00 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
WSZYSTKO GRA S.C. SZYMON DĄBROWSKI, ANNA DĄBROWSKA: Zorganizowanie działań aktywizayjnych w udostępnionychpomieszczeniach Kaponiery Kolejowej
wartość: 10000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
ALE WINO! BC PARTNERS SP. J.: Usługa restauracyjna
wartość: 273 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
LIM SP. Z O. O. SP. K.: Usługa restauracyjna
wartość: 120 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: konserwacja pomp zanurzeniowych
wartość: 3000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI: Artykuły biurowe i papiernicze
wartość: 180 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Artykuły RTV, AUDIO, FOTO - extender
wartość: 818,9 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: Artykuły RTV, AUDIO, FOTO - adapter
wartość: 69,99 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
BUSINESS GROUP MAŁGORZATA SKORZYŃSKA S.J.: Artykuły RTV,AUDIO,FOTO - splitter
wartość: 1905,72 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
KSIĘGARNIA PRAWNICZA IURIS PRUDENTIA: Zakup pozycji książkowej na potrzeby Biblioteki UMP
wartość: 59,24 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO C.H.BECK SP. Z O.O.: Zakup 4 pozycji książkowych na potrzeby Biblioteki UMP
wartość: 206,79 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
KOSTRZEWSKA ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
BIAŁOWĄS JOANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
PUCHER BEATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
WOZIWODZKI TYMOTEUSZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
SKOLARUS KAROL: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 20000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
GIERSZEWSKI RAFAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 40000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
SPYCHAŁA MAREK: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
TOMASZEWSKI TADEUSZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
TOMASZEWSKI TADEUSZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
DYDUŁA ILONA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
MELIS SP. Z O.O.: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
DOMINIAK ŁUKASZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
RYCHTER PAWEŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
STUŁA SEWERYN: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
STUŁA SEWERYN: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
WOLFF TERESA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
HIRSCH NOWAK SP. J.: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 20000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
EVERON PAWEŁ MILANOWSKI: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
ZWIERZ MICHAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
PIKOSZ PIOTR: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
ŁUKOMSKI MICHAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
ANDERS JAKUB: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
WALEWSKA BARBARA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
POTOCZEK MAŁGORZATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2022-08-04 Urząd Miasta Poznania
KMIECIAK ALEKSANDER: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 20000 PLN