Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-12-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
BIURO OCHRONY SEZAM- System sp. z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16:

Ochrona szkoły.

wartość: 3024,60 PLN
2020-01-20 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA: Aktywny (nie)pełnosprawny Poznaniak
wartość: 30000 PLN
2020-01-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Perfect Eye Optic Sp. z o.o.:

okulary korekcyjne

wartość: 559,00 PLN
2020-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski,ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Wykonanie resursu podnośnika hydraulicznego GSR typ B180TE i sporządzenie świadectwa z przeprowadzonego przeglądu

wartość: 615,00 PLN
2020-01-16 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Hydraulicznych Kazimierz Sargalski,ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Miesięczne przeglądy techniczne w roku 2020 następujących podnośników hydraulicznych: Bizzocchi typ 162a+HS i GSR typ B180TE

wartość: 9741,90 PLN
2020-01-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
UPS Polska Sp. z o.o.:

usługa spedycji

wartość: 28,22 PLN
2020-01-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 153,71 PLN
2020-01-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego oraz nadzór nad innymi urządzeniami elektrycznymi na terenie parków, a nie związanymi bezpośrednio z oświetleniem (skrzynki rozdzielcze przy fontannach, instalacjach nawadniających, hydroforni, bunkrach, budynkach niezamieszkałych i tym podobnych stanowiących majątek Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3).

wartość: 19095,75 PLN
2020-01-13 Urząd Miasta Poznania
DRUKARNIA CLASSIC SP. Z O.O.: wydruk oraz dostarczenie folderu "Move to improve.City of Poznan 2020" - 500 szt., ulotki o działalności BOI - 300 szt.
wartość: 3198 PLN
2020-01-13 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Doładowanie tPortmonetek
wartość: 200 PLN
2020-01-13 Urząd Miasta Poznania
TUMSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Usługa restauracyjna
wartość: 3500 PLN
2020-01-13 Urząd Miasta Poznania
SKANSKA S.A.: Wykonanie prac budowlanych dla zadania "Przebudowy Rynku Łazarskiego" w Poznaniu obejmuje wykonaie robót budawlanych wraz z nasadzeniem zlieleni dostawy elementów zapasowych oraz wykonanie czynności serwisowych i pielęgnacyjnych.
wartość: 42393055,48 PLN
2020-01-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

wykonanie pieczątek

wartość: 385,68 PLN
2020-01-13 Palmiarnia Poznańska
Sklep zoologiczny Bogdan Żmidziński:

sprzedaż i dostawa do siedziby PP ochotki żywej i ochotki mrożonej

wartość: 8568 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
EURO-NET SP. Z O.O.: sprzęt AGD
wartość: 180 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: naprawa wind w budynkach UM Poznania
wartość: 2908,95 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: opłata za badania techniczne dźwigów i pojemników ciśnieniowych w budynkach UM Poznania
wartość: 8000 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: rękawice ochronne
wartość: 220 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: tablice metalowe zewnętrzne
wartość: 492 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: flaga
wartość: 200 PLN
2020-01-10 Urząd Miasta Poznania
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK BUŁAT: Opracowanie dokumentacji technicznych wielobranżowych dla potrzeb modernizacji budynku UMP ul. Libelta 16/20 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz pełnieniem zadzoru autorskiego nad realizacją zadania.-aneks zmniejsza wartość umowy w związku ze zmniejszeniem zakresu prac
wartość: -60000 PLN
2020-01-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Optyczny Firma Dutkiewicz S.C.:

okulary korekcyjne

wartość: 1226 PLN
2020-01-09 Urząd Miasta Poznania
A&S SPÓŁKA CYWILNA: usługa restauracyjna
wartość: 272 PLN
2020-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów na basen AWF

wartość: 5130 PLN
2020-01-09 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Biuro-Servis:

Artykuły biurowe

wartość: 66.60 PLN
2020-01-09 Zarząd Dróg Miejskich
INTEX, ul. Hetmańska 32, 60-252 Poznań:

Przeglądy okresowe wózka jezdniowego Nissan typ FGD02a30Q w 2020 roku, zgodnych z DTR.

wartość: 4280,40 PLN
2020-01-09 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agora S.A. Oddział w Poznaniu:

Umowa na ogłoszenia prasowe

wartość: 15000,00 PLN
2020-01-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
UPS Polska Sp. z o.o.:

usługa spedycji

wartość: 28,22 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
"SMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.okolicznościowe
wartość: 309,96 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
OSDW AZYMUT SP.Z O.O.: książki
wartość: 98,91 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
TASIEMKA HANNA WIŚNIOWSKA: art.okolicznościowe
wartość: 46,74 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 400 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: usługa transportowa
wartość: 1944 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
SAWA TAXI SP. Z O.O.: przejazd samochodami osobowymi TAXI na terenie Warszawy
wartość: 4860 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
DAWID SZMIGIEL WEBSITESTYLE: Usługa hostingu stron internetowych www.czystypoznan.pl, www.icefestival.pl, www.sandfestival.pl
wartość: 738 PLN
2020-01-08 Urząd Miasta Poznania
ZETO S.A.: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę techniczną - Rataje.
wartość: 81929,07 PLN
2020-01-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Polska Press Sp. z o.o.:

ogłoszenie prasowe

wartość: 530,01 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Display System Radosław Górniak:

wykonanie na zamówienie stojaków do ekspozycji map z opisem kolekcji Palmiarni oraz druk i montaż map na stojakach

wartość: 1476 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Print s.c. Wojciech Rybaczek:

wykonanie 25 szt. symboli w dibondzie zaprojektowanych przez PP

wartość: 1193,1 PLN
2020-01-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
P.P.H.U. EMTAL-B:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 127,92 PLN
2020-01-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Umowa dot. utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

wartość: 274489,88 PLN
2020-01-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Luk AGD:

Naprawa zmywarki

wartość: 300,00 PLN
2020-01-07 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.: Wydłużenie okresu najmu pomieszczeń biurowych do 31 marca 2020 roku.
wartość: 30000 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

monitoring i konserwacja systemu informatycznego PP

wartość: 23911,20 PLN
2020-01-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Polska Press Grupa:

Kondolencje

wartość: 530,01 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
lek. wet. Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w PP oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie PP

wartość: 3240 PLN
2020-01-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Superkiosk 1:

Dziennik Gazeta Prawna

wartość: 38,70 PLN
2020-01-03 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: Druk i mondaż plakatów na nośnikach reklamowych typu citylight
wartość: 20000 PLN
2020-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Zakład Pogrzebowy Funer-Art" sp. z o.o.:

Wykonanie usług pogrzebowych.

wartość: 543552,00 PLN
2020-01-03 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Vercom S.A.:

pakiet prepaid

wartość: 1266,41 PLN
2020-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MBDJ sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 222730,00 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA EWA CZABAJA-CZARKOWSKA: Poświadczenie notarialne za zgodność z orynałem Decyzji o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej.
wartość: 221,4 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU: udzielenie dotacji na wsparcie socjalne zagranicznego studenta
wartość: 4600 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
POLITECHNIKA POZNAŃSKA: udzielenie dotacji na wsparcie socjalne zagranicznych studentów
wartość: 55200 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
STUDIO M SP. Z O.O.: Usługa hostingu strony internetowej zawodowcy.poznan.pl
wartość: 1845 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
DAWID SZMIGIEL WEBSITESTYLE: Administracja oraz hosting strony internetowej www.betlejempoznanskie.pl
wartość: 246 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SP. Z O.O.: Monitoring mediów
wartość: 24354 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
EMTIGO SP Z O.O.: Usługa hostingu strony internetowej budzetpoznania.pl
wartość: 6627,24 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
WEBMETRIC SP. Z O.O.: Administracja oraz hosting strony internetowej www.nietonie.com
wartość: 244,77 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.: SZKOLENIE - Sprzedaż Nieruchomości gminnych Anastazja Włodarczyk GN Monika Wilk GN Bogumiła Rosińska GN
wartość: 1467 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
INACT SP. Z O. O.: Administracja oraz hosting strony internetowej www.konkursypoznan.pl
wartość: 369 PLN
2020-01-02 Urząd Miasta Poznania
DAWID SZMIGIEL WEBSITESTYLE: Administracja oraz hosting stron internetowych www.nawolnym.poznan.pl i www.nafalach.poznan.pl
wartość: 492 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
Vendy Piotr Tabor:

Umowa najmu miejsca na automat i świadczenie usług vendingowych

wartość: 1490,50 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt os. Władysława Jagiełły 33 60-694 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Kociak ul. Chwaliszewo 12 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Wichrowe Wzgórze paw. 103 61-670 Poznań:

eletroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Augusta Emila Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Prywatny Punkt Wet. ul. Bławatkowa 2A 61-464 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwirząt

wartość: 750,00 PLN
2020-01-02 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Koralowa 1 62-300 Września:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500 PLN
2020-01-02 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy:

Badania okresowe pracowników

wartość: 1200 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
ALPHA TOMASZ ZAREMBA, 60-185 Skórzewo, ul. Miętowa 14:

Doradztwo w zakresie kontroli zarządczej w szkole

wartość: 1476,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
BHP - PPOŻ CONSULTING:

Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp

wartość: 2040,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Fielmann Sp. z o.o.:

okulary korekcyjne

wartość: 518,50 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
osoba fizyczna:

Doradztwo Dyrektorowi w zakresie kontroli zarządczej.

wartość: 800,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
osoba fizyczna:

Obsługa placówki w zakresie bhp i ppoż.

wartość: 1800,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki (w nielimitowanej liczbie godzin) nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach zleceniodawcy.

wartość: 2952,00 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólnaj 38, 61-315 Poznań,:

przeprowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w Pawilonie 3A Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1918,80 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie przez PCSS na rzech Abonenta trasmisji danych do kiosku internetowego ustawionego przy pomniku AK (ul. Wieniawskiego).

wartość: 1476,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mirosława Lisiecka:

Wykonywanie pracy  dotyczącej prowadzenia strony internetowej ZZM.

wartość: 400,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Waldemar Marciniak:

a)Pełnienie obowiązków z zakresu techn.obsługi komputerów i sieci komputerowej (IT) w ZZM; b) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w ZZM; c) nadzór nad Kioskiem Multimedialnym.

wartość: 2100,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Bogusław Skorupiński:

Organizacja pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ZZM.

wartość: 10800,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej w ZZM, pełnienie funkcji pełnomocnika ds.. Ochrony informacji niejawnych i pełnienie fukcji inspektora ochrony danych osobowych dla ZZM.

wartość: 12000,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jacek Włodarski:

Utrzymanie czystości na posesji przed siedzibą ZZM w Poznań przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 9600,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i biurowych w obiekcie ZZM w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 14400,00 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań:

świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2020-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby MOPR.

wartość: 546828,40 PLN
2020-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężych.

wartość: 103500,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
T-Mobile Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 579,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina
TMP s.c M.Idaszek T.Stochniałek:

Opieka serwisowa

wartość: 307,50 PLN
2020-01-02 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Kwiaciarstwo:

Wiązanka

wartość: 200,00 PLN
2020-01-02 Zakład Robót Drogowych
Danuta Ratajczak:

Wykonywanie funkcji księgowego, prace w zakresie sparwozdawczości i bilansu za 2019 rok

wartość: 15000,00 PLN
2020-01-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ GABINET PREZYDENTA: Regulamin Miejskiego Portalu Fotograficznego_FotoPortal
wartość: 15100 PLN
2020-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 00-672 Warszawa, ul. Piekna 68:

świadczenie usług związanych z utrzymaniem serwisu interneto

wartość: 3600 PLN
2020-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
FP-U-H WATRA Spółka Jawna 64-100 Leszno, ul. Kościelna 14:

Transmisja alarmów pozarowych II stopnia oraz sygnałów uszkodzeniowych.

wartość: 3690 PLN
2020-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
osoba fizyczna:

Obsługa BHP.

wartość: 3600 PLN
2020-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
MULTICOM s.c. 61-546 Poznań, ul. św. Jerzego:

serwis instalacji telefonicznej.

wartość: 2981,52 PLN
2020-01-01 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
osoba fizyczna:

administracja oraz serwis sprzetu komputerowego, sieci komputerowej, koordynacja prac nad stroną WWW III LO, serwis oprogramowania, zarzadzanie serwerem hosting'owym, pełnienie rolo ASI

wartość: 36000 PLN
2020-01-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Evend S.A.:

opłata za parkowanie styczeń 2020 - parking "Za Bramką"

wartość: 400,00 PLN
2019-12-31 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIEC: Projekt pn. Prowadzenie ośrodków spierających i rehabilitacji społecznej"
wartość: 130000 PLN