Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-09-22 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Konsultant & Partnerzy Tomasz Bolanowski:

szkolenie

wartość: 490,00 PLN
2023-09-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rayner Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud M, 03-736 Warszawa:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 724572,00 PLN
2023-09-21 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 231,02 PLN
2023-09-21 Zakład Robót Drogowych
KOPOL Automatyka:

Zakup siłowników

wartość: 11857,20 PLN
2023-09-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropie nauki"

wartość: 350 PLN
2023-09-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropi nauki"

wartość: 350 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sun Med Franciszkańska 104 91-845 Łódź:

Dostawa worków stomijnych, płytek plastycznych, urządzenia do zakładania podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawów do zbiórki stolca

wartość: 39916.80 PLN
2023-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P.W. J&M Jarosław Michalski:

Umowa na modernizację systemu oddymiającego ciągi komunikacyjne na I trybunie na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17

wartość: 69864 PLN
2023-09-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Makro Cash & Carry Polska S.A.:

herbata, kawa, woda na potrzeby sekretariatów

wartość: 1406,78 PLN
2023-09-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
AUTO SPA Dawid Turek:

mycie samochodów służbowych

wartość: 200,00 PLN
2023-09-20 Zakład Robót Drogowych
MODEX - Oil Kwidzyn:

Zakup ekologicznego środka separacyjnego Vecoformit EKO 2 szt.

wartość: 29048,91 PLN
2023-09-20 Zakład Robót Drogowych
ALKOM:

Zlecenie usunięcia nieczystości

wartość: 1230,00 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 151898,22 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1664258,40 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bausch@Lomb Sp. z o.o., Aleje Szucha 13/15, 00-580 Warszawa:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 972508,56 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lumibird Medical Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 29284,20 PLN
2023-09-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Babice:

Jednorazowy sprzęt operacyjny i wyroby medyczne dla potrzeb Bloku Okulistycznego WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 51300,00 PLN
2023-09-19 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BP Europa SE:

zakup paliwa do samochodu służbowego

wartość: 183,00 PLN
2023-09-19 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Lupo Sp. z o.o.:

regenracja akumulatora do dalmierza

wartość: 160,00 PLN
2023-09-19 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Superkiosk1 Sp. z o.o.:

doładowanie T-Portmonetki

wartość: 300,00 PLN
2023-09-19 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o.:

zamówienie publikacji

wartość: 245,07 PLN
2023-09-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet Retencja Sp. z o.o.:

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania wód opadowych na terenie obiektu Ośrodka Rataje w ramach zadania Modernizacja Ośrodka Rataje

wartość: 28905 PLN
2023-09-18 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Auto TopSort Ronald Dudek:

najem sali

wartość: 553,50 PLN
2023-09-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
eSales i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Niszczarka wysokowydajna

wartość: 10504,20 PLN
2023-09-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali dla biegaczy 22. Poznań Maratonu, biegów dla dzieci i młodzieży Pho3nix Kids Maraton oraz biegu Poznań Five

wartość: 111755 PLN
2023-09-15 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Uczniowskie Stowarzyszenie Karate Tygrysek:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 3120,00 PLN
2023-09-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 59,32 PLN
2023-09-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Envirotech sp. z o.o.:

przegląd serwisowo-konserwacyjny urządzenia Reflex Variomat VG300+VF300

wartość: 615,00 PLN
2023-09-15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp.k.:

Remont pokoi, korytarza, łazienki i pomieszczenia WC piątego piętra w budynku internatu Ośrodka

wartość: 391000,01 PLN
2023-09-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
TPI Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 2798,00 PLN
2023-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paul Hartmann Żeromskiego 17 95-200 Pabianice:

Obłożenia zestawy operacyjne oraz odzież sterylna

wartość: 478548.23 PLN
2023-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix Przemysłowa 17 32-083 Balice:

obłożenia zestawy operacyjne oraz odzież sterylna

wartość: 305951.04 PLN
2023-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KNK Rakoniewicka 23 60-111 nPoznań:

obłożenia zestawy operacyjne oraz odzież sterylna

wartość: 155032,49 PLN
2023-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lohmann & Rauscher Moniuszki 14 95-200 Pabianice:

Obłożenia zewstawy operacyjne oraz odzież sterylna

wartość: 115523.45 PLN
2023-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Częstochowska 38 93-121 Łódź:

Obłożenia, zestawy operacyjne oraz odzież sterylna

wartość: 501552.25 PLN
2023-09-14 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Fundacja Feelharmonia:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 70,00 PLN
2023-09-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

zakup subskrypcji VMware Horizon 8 dla 30 połączeń

wartość: 14391,00 PLN
2023-09-14 Zarząd Dróg Miejskich
GEOPTIMA Bartłomiej Boczkowski:

Wykonanie badań i opinii geotechnicznej, celem kreślenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby utwardzenia nawierzchni ulic z wykorzystaniej płyt ażurowych w mieście Poznań

wartość: 32331,78 PLN
2023-09-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku i utrzymania zieleni

wartość: 81,28 PLN
2023-09-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kamienna 12, 62-081 Wysogotowo:

Dostawa artykułów gospodarczych, naczyń jednorazowych, kremu do rąk dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 192242.13 PLN
2023-09-13 Zakład Robót Drogowych
HYDROTECH Dariusz Stachnik Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego:

Zakup siłownika wagi kruszywa

wartość: 2277,09 PLN
2023-09-13 Zakład Robót Drogowych
Weishaupt Polska Sp. z o.o.:

Zakup pompy TA5C 3010-7W

wartość: 11195,41 PLN
2023-09-13 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Hajdasz:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 1400,00 PLN
2023-09-13 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
Rodan Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych - papier ksero

wartość: 9561,50 PLN
2023-09-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Fundacja ICAD:

realizacja projektu "Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu" w ramach programu Patriotyzmu Jutra 2023

wartość: 34900,00 PLN
2023-09-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opieka nad grupą szkolna podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych

wartość: 810,00 PLN
2023-09-13 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Opłata pocztowa

wartość: 18,60 PLN
2023-09-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w CSE

wartość: 1840,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
GARDENS Grzegorz Sobolewski:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni: wykonanie warstw izolacyjnych donic, drenażu donic z ewentualnym ich podniesieniem i montażem elementów podporowych dla zapewnienia swobodnego odpływu wody, wbudowania ziemi urodzajenej wraz z obsadzeniami na ul. Garbary

wartość: 38640,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
GARDENS Grzegorz Sobolewski:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni: wykonanie nawierzchni mineralnej na skwerze przy ul. Jasielskiej

wartość: 145666,44 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Wykonanie operatu szacunkowego 09/02/4/78

wartość: 1476,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Wykonanie operatu szacunkowego 56/04//104/14

wartość: 984,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Wizualia Usługi Geodezyjne Studio projektowe Marek Paterski:

Projekt podziału 0121.13/8

wartość: 3075,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Iksigrek S.C. Dariusz Krzenka Dawid Wąsowicz, Suchy Las:

Projekt podziału 38/14.432

wartość: 3075,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów 3810.4/44 oraz 39.01.19/2

wartość: 50,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Fragment mapy ewidencyjnej 3810.4/44 oraz 39.01.19/2

wartość: 50,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis i wyrys 61/12/41/3, 41/4

wartość: 0 PLN
2023-09-12 Zarząd Dróg Miejskich
Grażyna Zygmanowska, ul. Hetmańska 58/3, 60-254 Poznań:

Aktualizacja kosztorysu dla opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy/przebudowy ul. Radosnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do początku posesji nr 50

wartość: 3075,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ELPA Paweł Daszkiewicz:

audyt fotowoltaiczny dla kompleksu budynków  biurowych w Poznaniu przy ul. Gronowej 20

wartość: 5535,00 PLN
2023-09-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 205,42 PLN
2023-09-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w CSE

wartość: 1840,00 PLN
2023-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu " Raz, dwa, trzy ćwicz i Ty".

wartość: 951,90 PLN
2023-09-12 Zakład Robót Drogowych
Weishaupt Polska Sp. z o.o.:

 Zamówienie siłownika i czujnika do palnika suszarki 

wartość: 5864,44 PLN
2023-09-12 Zakład Robót Drogowych
HiUWN Jarosław Dobrowolski:

 Zamówienie taśmy na taśmociąg główny oraz naprawa taśmy taśmociągu skośnego 

wartość: 13591,50 PLN
2023-09-12 Straż Miejska Miasta Poznania
MTP sp. z o.o.:

Najem miejsca parkingowego na terenie Parkingu PWK.

wartość: 200,00 PLN
2023-09-12 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Ofix:

Artykuły spożywcze

wartość: 115,20 PLN
2023-09-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki:

usługa wideotłumacza

wartość: 221,40 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Dorota Skrzypczak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 1845,00 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Arkadiusz Andrzejewski:

Wykonanie operatu szacunkowego 55/03/45/2

wartość: 1476,00 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 1046.2/3

wartość: 615,00 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

38/14/519, 520, 521, 522, 523, 524

wartość: 1476,00 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie:

Konferenecja - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie

wartość: 0 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
ADN Akademia:

Szkolenie - Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2023 r.

wartość: 1980,00 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1440,00 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1380,00 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1380,00 PLN
2023-09-11 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Transportowo Usługowa KAMIŃSCY S.C., os. Jana III Sobieskiego 3,:

Organizacja przeprowadzki wydziałów ZDM Pułaskiego 9 - Głogowska 18

wartość: 13530,00 PLN
2023-09-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opieka nad grupą szkolna podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych

wartość: 690,00 PLN
2023-09-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
KIR:

Podpis elektroniczny

wartość: 232,47 PLN
2023-09-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach środków z UNICEF jako pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

wartość: 2105,72 PLN
2023-09-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach środków UNICEF jako asysten kulturowy

wartość: 1433,47 PLN
2023-09-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Geodezyjne Kapella Maciej:

wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w Poznaniu

wartość: 8000,00 PLN
2023-09-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Fundacja Polskiej Akademii Nauk:

szkolenie

wartość: 300,00 PLN
2023-09-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć z cyklu Magiczny dywan

wartość: 120,00 PLN
2023-09-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć z cyklu Magiczny Dywan, Małe Psoty, Eksperymentownia

wartość: 1440,00 PLN
2023-09-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Przyjaciele Kawy Sp. z o.o.:

Małe AGD

wartość: 191,96 PLN
2023-09-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Ikea:

Artykuły higieniczne

wartość: 289,75 PLN
2023-09-07 Poznańskie Centrum Świadczeń
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej:

szkolenie

wartość: 395 PLN
2023-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSport Organizacja Imprez sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie przeglądu membrany dachowej na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, opracowanie protokołu z przeglądu i sporządzenie kosztorysu koniecznych napraw

wartość: 42804 PLN
2023-09-07 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
Edu Pracownia Marcin Kościelak:

Wykonanie, dostawa oraz montaż osłon na grzejniki w budynku Szkoły Podstawowej

wartość: 21724,49 PLN
2023-09-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LogFarma Sp. z o.o. ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modliniczka:

Artykuły techniczno-materiałowe dla receptury

wartość: 68374,31 PLN
2023-09-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
KIR:

Podpis elektroniczny

wartość: 257,07 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
,,BRUK-BAU'' Sebastian Zwierzyński:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Mariackiej w Poznaniu

wartość: 11683,28 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
,,BRUK-BAU'' Sebastian Zwierzyński:

Wykonanie przejśc dla pieszych ul. Krótka w Poznaniu

wartość: 41342,51 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Projekt progów zwalniających ul. Garszewo i Jarosławska

wartość: 3200,00 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne anGEO Adam Dudek:

Wstępny projekt podziału 07.09.14 i 9/10

wartość: 1722,00 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
Pluxee Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa:

Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników ZDM

wartość: 61703,85 PLN
2023-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
SAB Jacek Wysocki:

Nadzór ekspoatacyjny, serwisowanie oraz konserwacja wszystkich urządzeń fontanny ,,Chłopiec pod wierzbą'', zlokalizowanego u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza i Wierzbięcice, zgodnie z instrukcją obsługi fontanny

wartość: 13530,00 PLN
2023-09-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Introligatornia Mateusz Lewandowski, Poznań, ul.Ślusarska 16b:

Usługi introligatorskie

wartość: 150,00 PLN
2023-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
Przyjazny Recykling Sp. z .o. o.:

Realizacja usługi polegającej na rozprowadzaniu wśród mieszkańców miasta Poznania, zebraniu oraz transporcie worków z liścmi z obszaru pasów drogowych w 2023 roku na terenie dzielnicy Stare Miasto - część 1 zamówienia

wartość: 69287,40 PLN