Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-12-30 Urząd Miasta Poznania
TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH "TON": Ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów z niepełnosprawnością słuchu
wartość: 75000 PLN
2021-12-30 Urząd Miasta Poznania
WOLONTARIAT WIELKOPOLSKI: Dwa Dzienne Ośrodki Wsparcia Seniorów: "Fyrtel Seniora" przy ul. Garczyńskiego oraz 'Zakątek Seniora" przy ul. Drewlańskiej
wartość: 112000 PLN
2021-12-30 Biblioteka Raczyńskich
4AUDYT Sp. z o.o.:

Badanie bilansu finansowego 

wartość: 33210 PLN
2021-12-30 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ComRaid s.c. 60-593 Poznań, ul. Radosna 49/1:

Kompleksowa obsługa informatyczna szkoły.

wartość: 26935,20 PLN
2021-12-30 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Przewóz osób BUS-TRANS Krzysztof Drwęski:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 112 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

wartość: 240817,28 PLN
2021-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Przyjmowanie nadawanych przekazów pocztowych, doręczanie/ wypłata na terytorium RP kwot przekazów, a także zwrot kwot przekazów w przypadku braku możliwości doręczenia/ wypłaty.

Wartość umowy zależy od zrealizowania usługi i zostanie rozliczona po wykonaniu umowy. Wartość z faktury zostanie uzupełniona po zrealizowaniu umowy.

wartość: 000,00 PLN
2021-12-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Społem" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 55858,00 PLN
2021-12-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

obsługa prawna

wartość: 25680,00 PLN
2021-12-30 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Kosmetyki Samochodowej S.C., ul. Dmowskiego 79, 60-204 Poznań:

Mycie samochodów osobowych i ciężarowych w roku 2022

wartość: 11000,00 PLN
2021-12-30 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jeronimo Martins Polska S.A.:

Srodki czystości

wartość: 3173,28 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Aneks nr 1 Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową "Rolna" w Poznaniu, której przedmiotem jest nabycie przez Miasto Poznań prawa własności działek położonych przy ul. Rolnej w Poznaniu - zmiana kwoty
wartość: 200 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Wskazanie do realizacji - powierzenie do wykonania robót modernizacyjnych budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 80
wartość: 850000 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 2 do wskazania do realizacji na wykonanie modernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Składowej 12 - zwiększenie kwoty należności
wartość: 836000 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 2 do wskazania do realizacji na wykonanie modernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Składowej 11 - zwiększenie kwoty należności
wartość: 911000 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 1 do wskazania na wykonanie modernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 19-21
wartość: 174000 PLN
2021-12-29 Urząd Miasta Poznania
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 42-50: Przedłużenie terminu realizacji i rozliczenia umowy
wartość: 0 PLN
2021-12-29 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Orange Polska S.A.:

Usługa Internet stacjonarny.

wartość: 1729,99 PLN
2021-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy Sp. k.:

Świadczenie usług prawnych w 2022 r.

wartość: 101844 PLN
2021-12-29 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Bieżące utrzymanie w należytym porządku i czytości pomieszczeń, sprzętu i książek BR 

wartość: 9850,00 PLN
2021-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Centrum" Sp. z o.o.:

Oddanie w najem oznaczonej powierzchni w budynku o funkcji biurowej.

wartość: 24106,52 PLN
2021-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPR.

wartość: 130200,00 PLN
2021-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Vision Express Sp. Sp. z o.o.:

okulary korekcyjne

wartość: 627,30 PLN
2021-12-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
CD Projekt Kraków Sp. jawna:

Telefon komórkowy

wartość: 2860 PLN
2021-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Debiut Plus Angelika Szymkowiak:

dozownik do płynu dezynfekującego

wartość: 254,00 PLN
2021-12-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
RODAN Sp. z o.o.:

tablice suchościeralne

wartość: 701,10 PLN
2021-12-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 7052,89 PLN
2021-12-29 Zarząd Dróg Miejskich
Garmond Press S.A , ul. Unii Lubelskiej 1, Poznań:

Prenumerata "Rzeczpospolitej" - papierowa - 2022 rok

wartość: 1812,33 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
M-ARCH SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ RDZAK I PAWEŁ RDZAK: Transport ławek.
wartość: 800 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
M-ARCH SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ RDZAK I PAWEŁ RDZAK: Transport stolików szachowych.
wartość: 800 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
INŻYNIERIA KOMUNIKACJI DROGOWO-ULICZNEJ MICHAŁ MIKOŁAJCZYK: Opracowanie Szczegółowego Opisu Inwestycji oraz wniosku o dofinansoanie do projektu pn. "Ingerencja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja"
wartość: 4920 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego przyrzeczonejj umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a osobą prywatną, której przedmiotem jest nabycie przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Obodrzyckiej
wartość: 1500 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego przyrzeczonejj umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a osobą prywatną, której przedmiotem jest nabycie przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Obodrzyckiej
wartość: 1500 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
ORANGE POLSKA S.A.: usługa ISDN
wartość: 12225,36 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA PETRA SENIOR: Klub Seniora "Pauza"
wartość: 30000 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE JEŻYCKIE CENTRUM KULTURY I INICJATYW SPOŁECZNYCH: Ośrodek wsparcia dziennego na Jeżycach "Jackowskiego"
wartość: 45000 PLN
2021-12-28 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA MŁYN WSPARCIA: Fundacja Młyn Wsparcia
wartość: 45000 PLN
2021-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

Transport oraz załadunek i rozładunek towarów.

wartość: 9000,00 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PHB Florczyk Arkadiusz Florczyk:

umowa abonamentowa - parking

wartość: 280,00 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Komputronik S.A. w restrukturyzacji:

Monitory komputerowe

wartość: 2644,03 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Andrzej Mamica KrakPrint.pl:

Drukarki laserowe

wartość: 2016 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Apollo Sp. z o.o.:

Podkładki pod myszy

wartość: 420 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Gamedia.pl Sp. z o.o.:

Myszki komputerowe

wartość: 255,99 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTRO-HURT Aleksander Winter Sp. z o.o.:

przedłużacze

wartość: 3977,23 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
HARDSOFT TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK:

licencje

wartość: 18044,1 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
ARTYKUŁY METALOWE MAREK CEBULSKI:

artykuły metalowe

wartość: 4653 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

adaptery USB

wartość: 164,24 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
SKLEP HOBBY C.R. KULPIŃSCY S.C.:

motopompa

wartość: 5136,75 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
F.P.U.H. Dasz-Bud Sławomir Onderka:

wywóz odpadów

wartość: 3690 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Color Grafik:

Usługi wielkoformatowe

wartość: 656,55 PLN
2021-12-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Color Grafik:

Usługi wielkoformatowe

wartość: 3344,35 PLN
2021-12-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Trans-Stel Jakub Stelmach:

mycie okien

wartość: 5384,40 PLN
2021-12-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Bricoman Polska Sp. z o.o.:

materiały eksploatacyjne na potrzeby konserwatorów

wartość: 984,85 PLN
2021-12-28 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Polska Wytwórnia Papierów Wartoświowych S.A.:

Podpis Certyfikowany CUZ Sigillum - Wicedyrektor

wartość: 348,09 PLN
2021-12-28 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Polska Wytwórnia Papierów Wartoświowych S.A.:

Podpis Certyfikowany CUZ Sigillum - Główny Księgowy

wartość: 348,09 PLN
2021-12-28 Zarząd Dróg Miejskich
Mechanika Maszyn Budowlanych Kazimierz Sargalski, ul. Lawendowa 46, 60-175 Poznań:

Comiesięczny przegląd podestów ruchomych Bizzocchi i GSR w roku 2022

wartość: 11217,60 PLN
2021-12-28 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Łączności:

Dostawa wody do budynku szkolnego. Wartość według zużycia wody

wartość: 0 PLN
2021-12-27 Biblioteka Raczyńskich
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych w roku 2022

wartość: 23000 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Press-Service:

monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądu mediów

wartość: 4188,00 PLN
2021-12-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:

Obsługa serwisowa tomografu komputerowego z jego upgradem oraz stacji opisowej

wartość: 761115.06 PLN
2021-12-27 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
TERG S.A Złotów:

Zakup sprzętu AGD

wartość: 9056,00 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

UPS

wartość: 15398,96 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Univers Konsulting- Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 389 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Music Center P.Barełkowski, R.Pawelczak Spółka Jawna:

zakup urządzeń multimedialnych

wartość: 10451,31 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Grospol Jędruch spółka jawna:

fotele biurowe

wartość: 17608 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
MISTAMA.COM sp. z o.o.:

elektronarzędzia

wartość: 1700 PLN
2021-12-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 240,59 PLN
2021-12-27 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Opłaty pocztowe

wartość: 48,40 PLN
2021-12-23 Urząd Miasta Poznania
PKO BP S.A.: Umowa kompleksowa obsługi bankowej budżetu Miasta Poznania i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 zawarta z PKO BP SA.
wartość: 5520000 PLN
2021-12-23 Urząd Miasta Poznania
ORANGE POLSKA S.A.: usługa hotelingu
wartość: 53136 PLN
2021-12-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Orange Polska SA:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 1809,00 PLN
2021-12-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp.j.:

tłumaczenie tekstu nowej ścieżki audio na ekspozycji CSE, nagranie i aktualizacja

wartość: 9739,14 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego oraz nadzór nad innymi urządzeniami elektrycznymi na terenie parków, nie związanymi bezpośrednio z oświetleniem w 2022 roku.

wartość: 20644,00 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Amerika:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon VII

wartość: 3994,98 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon VI

wartość: 8894,91 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Amerika:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon IX

wartość: 17829,53 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon X

wartość: 11290,05 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH WIOSNA:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon V

wartość: 9358,11 PLN
2021-12-23 Poznańskie Centrum Świadczeń
DAJAR SP. Z O.O.:

wyposażenie pomieszczeń socjalnych

wartość: 81,7 PLN
2021-12-23 Poznańskie Centrum Świadczeń
HOLIMEX sp. z o.o.:

pióro

wartość: 805,99 PLN
2021-12-23 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
WALMAR-PLUS:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 1987,41 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon VIII

wartość: 15328,56 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp.z.o.o.:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon IV

wartość: 10272,66 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH WIOSNA:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon III

wartość: 11509,23 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład usług Komunalnych:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon II

wartość: 14561,06 PLN
2021-12-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania - rejon I

wartość: 12018,90 PLN
2021-12-23 Zakład Robót Drogowych
Auto Club Sp. z o.o.:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC typu furgon oraz fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC typu furgon L3H2, siedmioosobowy

wartość: 245409,60 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
SKANSKA S.A.: Aneks nr 6 dotyczy zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
wartość: 1268370,15 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
EURO-NET SP. Z O.O.: akcesoria fotograficzne
wartość: 419 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: sprzęt AGD
wartość: 9200,03 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.: "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych" - wpis śródtekstowy na portalach internetowych
wartość: 2897,88 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ORCHIDEA: Realizacja zadania publicznego "Dbamy o dobrostan"
wartość: 2000 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA DZIECIAKI I ZWIERZAKI: Realizacja zadania publicznego " Warsztaty z prawidłowej pielegnacji noworodka"
wartość: 2000 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH: Realizacja zadania publicznego " PS: przedsiębiorczo i społecznie."
wartość: 21000 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
POGOTOWIE SPOŁECZNE: Realizacja zadania publicznego "Zwiększenie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu"
wartość: 2000 PLN
2021-12-22 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości Miasta ze stroną prywatnę - dotyczy nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Ostrówek i Święty Wojciech
wartość: 1500 PLN
2021-12-22 Poznańskie Centrum Świadczeń
WIELKOPOLSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII MATEUSZ ROMANOWSKI:

szkolenie

wartość: 1000 PLN
2021-12-22 Poznańskie Centrum Świadczeń
ADMINISTRACJA BIUROWA ELŻBIETA KOWACZ:

szkolenie

wartość: 300 PLN
2021-12-22 Poznańskie Centrum Świadczeń
LIFT UP Windy Dariusz Stanicki:

konserwacja

wartość: 239,85 PLN
2021-12-22 Biblioteka Raczyńskich
Synergia Creative Sp. z o.o.:

Opracowanie projektów graficznych związanych z organizacją wydarzeń realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021 r. 

wartość: 31217,40 PLN
2021-12-22 Poznańskie Centrum Świadczeń
ENANO Piotr Nanowski:

deski sedesowe

wartość: 4620,99 PLN