Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-09-15 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDU SOWID S.C.: szkolenie 2 pracowników SOUK - Rejestracja pojazdów mechanicznych - wywóz za granię, uchylenie decyzji o wyrejestrowaniu, rejestracja pojazdów z UE, zmiany w prawie o ruchu drogowym od 4 września 2022r. i inne bieżące problemy.
wartość: 628 PLN
2022-09-15 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U. ŁUKASZ SKÓRCZ ADMOBIL: Druk,wkładkowanie oraz montaż plakatów proekologicznej
wartość: 6765 PLN
2022-09-15 Urząd Miasta Poznania
MOBIL-AD SP. Z O.O.: Emisja animacji proekologicznej w komunikacji miejskiej
wartość: 11070 PLN
2022-09-15 Urząd Miasta Poznania
FOOD&FUN I SP. Z O.O.: usługa gastronomiczna dla gości zagranicznych
wartość: 2000 PLN
2022-09-15 Urząd Miasta Poznania
MALARNIA PROSZKOWA AREP MARIA SZYMKOWIAK: wykonanie 14 szt. blach pod uchwyty do monitorów 43"
wartość: 3271,8 PLN
2022-09-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PKN orlen Chemików 7 09-411 Płock:

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny 95 w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych

wartość: 501477.48 PLN
2022-09-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
MGS:

Nasadzenia krzewów w parku im. Ks. T. Kischke.

wartość: 46764,00 PLN
2022-09-15 Szkoła Podstawowa nr 1
EMES PLUS:

Nauka i doskonalenie pływaniaq dla dzieci klas II i III

wartość: 2560,00 PLN
2022-09-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Home.pl S.A:

opłata za domenę mpu.pl (1 rok)

wartość: 179,58 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. BOOMDRUK ŁUKASZ PIETRZAK: Wydruk plansz dostosowanych do obszaru ekspozytorów - Rynek Łazarski
wartość: 1532 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Interfejs USB
wartość: 149 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
PSF FLORIST SP. Z O.O.: Umowa powierzenia danych osobowych do umowy "Organizacja i przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnycg w Poznaniu".
wartość: 0 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
PSF FLORIST SP. Z O.O.: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnycg w Poznaniu.
wartość: 7120 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: usługa transportu zbiorowego
wartość: 4425 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
AUTO NAPRAWA AUTO CZĘŚCI-SKLEP KRZYSZTOF RAJEWSKI: naprawa samochodów służbowych
wartość: 15000 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: sprzęt AGD
wartość: 1990 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
AKF STUDIO AGNIESZKA FILIPIAK: art.biurowe
wartość: 115 PLN
2022-09-14 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIEC: Poznański tydzień MPD "Dajemy Zielone Światło"
wartość: 10000 PLN
2022-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Schulke polska Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa:

Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon sluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. strusia w Poznaniu

wartość: 197297.64 PLN
2022-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ProjectMed Alejkowa 21 15-528 Sowlany:

Środki do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 6458.40 PLN
2022-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WRFEN Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 , 03-699 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych,kalibratorów,materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 888792.12 PLN
2022-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WERFEN Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 , 03-699 Warszawa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych GEM Premier 5000 wraz z serwisem

wartość: 197352.00 PLN
2022-09-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SuturaMed Mała Odrzańska 21 70-535 Szczecin:

Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta

wartość: 59292.00 PLN
2022-09-14 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Centrum Hajdasz:

wynajem sali dydaktycznej

wartość: 1400,00 PLN
2022-09-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Celina Lupa Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Cel-Bud:

Umowa na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu podłoża pod kort do PADLA w ramach Modernizacji Ośrodka Rataje

wartość: 64647,61 PLN
2022-09-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

usługa transportowa

wartość: 461,25 PLN
2022-09-14 Zakład Robót Drogowych
Śląskie Kruszywa Naturalne spzoo:

Zamówienie masa na zimno

wartość: 1104,54 PLN
2022-09-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Gieżyński:

Umowa zlecenie na informowanie mieszkańców Poznania i okolic o utrudnieniach w ruchu podczas 21 Poznań Maratonu

wartość: 3700,00 PLN
2022-09-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalecyjne w ramach programu "Szybciej zapamiętuję, więcej pamiętam"

wartość: 1700,00 PLN
2022-09-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Polszlif:

Artykuły wyposażenia kuchenki

wartość: 57,01 PLN
2022-09-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 2947,92 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU: udzielenie dotacji na organizację wykładu otwartego z udziałem T. Piekota
wartość: 1500 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
SKORUPKA ARTUR: Aneks nr 1 do Umowy udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 0 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZEFÓW WYDZIAŁÓW KOMUNIKACJI: szkolenie pracownika SOUK - Zadania wydziałów komunikacji w praktyce
wartość: 1390 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
GIS SUPPORT SP Z O.O.: szkolenie 2 pracowników KPRM - QGIS dla użytkowników CAD
wartość: 2927,4 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ADAPTACJI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY DWUJĘZYCZNEJ "BILINGWO: Umowa na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu i aktywizacji kobiet pn. "Aktyizacja zawodowa kobiet z Ukrainy"
wartość: 22400 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO: Przygotowanie i realizacja warsztatów w zakresie aktywności obywatelskiej w formie szkolnego budżetu obywatelskiego
wartość: 15000 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
ZUZPER RECYKLING AGNIESZKA ZARABSKA ULIM: utylizacja zredukowanych dzików zakażonych w strefie ASF
wartość: 12420 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH: usługa hotelowa dla osoby ewakuowanej z pożaru Hotelu TOP ul. Torowa 1
wartość: 3857 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "CEZAMET" SP. Z O.O.: usługa hotelowa dla osoby ewakuowanej z pożaru Hotelu TOP ul. Torowa 1
wartość: 5600 PLN
2022-09-13 Urząd Miasta Poznania
WIELAND GROUP PAWEŁ WIELAND: Druk plansz PCV z dostawą
wartość: 922,5 PLN
2022-09-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie 2 filmów promocyjno - informacyjnych dot. promocji wystaw i wydarzeń CSE

wartość: 6100,00 PLN
2022-09-13 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
GITAROL:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 210,00 PLN
2022-09-13 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu ul. Górki 13, 60-204 Poznań:

przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu

wartość: 1670,00 PLN
2022-09-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
MED-WAR Tomasz Warzybok:

bateria do defibrylatora

wartość: 650,00 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
NEW AMSTERDAM SP Z O.O.: Aneks do umowy o opracowaniu dwóch wariantów koncepcji odtworzenia stanu istniejącego wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji elementów tzw. przestrzeni wspólnych w budynku dawnego Collegium Historicum UAM oraz wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - dot. projektu Muzeum Enigmy (zmiana dot. danych wykonawców).
wartość: 0 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI: Usługa szkoleniowa dla pracowników UMP
wartość: 7700 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
P.H.U.P. LEAN ADAM WYKURZ: art.biurowe
wartość: 2950 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
ASB INSTAL WALDEMAR GAWEŁ: sprawdzenie szczelności kotła żeliwnego w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim
wartość: 8856 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe
wartość: 189 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 600 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
TERG S.A.: podstawki pod laptopy
wartość: 199,99 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: Zakup kart podarunkowych na podsumowanie konkursu Zielony Poznań (osiedle Nowe Winogrady Wschód)
wartość: 7000 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
DAWID SOBCZAK: usługa szkoleniowa dla pracowników UMP
wartość: 1000 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
TENERGIS SP. Z O.O.: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej położonych w Poznaniu (12 obiektów)
wartość: 25830 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA IM. JULII WOYKOWSKIEJ: Ja. Tutaj
wartość: 10000 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
POLSKI ZWIAZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW: Zapewnienie emerytom aktywnego wypoczynku
wartość: 1500 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW MARCIN ZJEŻDŻAŁKA: Konserwacja 18 poszytów akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnegoo oraz 12 ksiąg stanu cywilnego.
wartość: 13440 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA ARTYSTYCZNA MAŁGORZATA MOLINEK: Wykonanie koncertów fortepianowych na uroczystościach wręczania medali z okazji "Jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskie
wartość: 2800 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE JEŻYCKIE CENTRUM KULTURY I INICJATYW SPOŁECZNYCH: Aktywni i Twórczy
wartość: 10000 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
REVENEA SP. Z O.O. MICHAŁ STENCLIK: świadczenie usługi prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony zwierząt na ternie miasta Poznania
wartość: 158670 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POLSKA BEZ BARIER: Aneks nr 1 dotyczący przesunięcia terminu wypłaty środków
wartość: 0 PLN
2022-09-12 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE LEKKOATLETYCZNE OLIMPIA POZNAŃ: Cykl zajęć sportowych doszkalających dzieci i młodzież S.L. Olimpia
wartość: 5000 PLN
2022-09-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz dostawa i montaż nowych urządzeń na placu zabaw w parku im. Ks. T. Kirschke.

wartość: 75518,31 PLN
2022-09-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ProGrasS Polska Sp. z o.o.:

Umowa usługi zakupu wraz z dostawą i uruchomieniem piaskarki Rink 1010 do Oddziału Golęcin

wartość: 45187 PLN
2022-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hebu Medical Polska Kobylnicka 2a 62-080 Sady:

Dostawa akcesoriów do elektrochirurgii

wartość: 184957.08 PLN
2022-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Kamienna 12, 62-081 Wysogotowo:

Dostawa artykułów gospodarczych, naczyń jednorazowych, kremu do rąk dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 88757.31 PLN
2022-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Copernicus Diagnostics marszałkowska 26 05-200 Wołomin:

Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych metodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą sprzętu

wartość: 302904.00 PLN
2022-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medisept Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz:

Dostawa artykułów gospodarczych, naczyń jednorazowych, kremu do rąk

wartość: 13345.50 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Dorota Skrzypczak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 2400,00 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 1199,94 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 980,00 PLN
2022-09-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
GarstkaStudio S.C. P.Garstka, A. Garstka:

Wykonanie odlewu z brązu - statuetka "Senioralny Pegaz" (konkurs MRS).

wartość: 2398,50 PLN
2022-09-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
PRESSCOM Sp. z o.o.:

zamówienie publikacji

wartość: 256,00 PLN
2022-09-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CKS S.A.:

usługa hotelowa

wartość: 2880,00 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 5116,8 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
RESTAURACJA BAZAR 1838 BAZAR POZNAŃSKI S.A.: Usługa restauracyjna
wartość: 864 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
PPHU ELEKTROHURT J.POŁCZYNSKI: baterie alkaliczne
wartość: 402,36 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
PORAWSKI MICHAŁ: Aneks numer 1 do Umowy udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 0 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
INSYTYTUT BADAŃ INTERNETU I MEDIÓW: udział w konferencji Local-some 2022
wartość: 999 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK KSZTAŁCENIA SAMORZĄDU TER: udział w szkoleniu- weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiotu robót wświetle zapisów nowej ustawy prawo zamówień publicznych i nowych rozporządzeń wykonawczych
wartość: 389 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
BEATA DRZEWIECKA-BARTCZAK DENDROS - KONFERENCJE I SZKOLENIA: udział w konferencji - zarządzanie zielenią miejską
wartość: 990 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych w gospodarce odpadami komunalnymi
wartość: 390 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
ALX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA: szkolenie MS Exel
wartość: 599 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
AT COMPUTERS: odnowienie subskrypcji dla 60 licencji oprogramowania antywirusowego ESET
wartość: 7995 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
KONWERGA SP. Z O.O.: Wykonanie naprawy uszkodzonego słupa z kamerą 4707o oraz naprawy tabliczek z oznakowaniem i instalcja trzech tablic informacyjnych "Obszar monitorowany"
wartość: 3782,25 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ADAPTACJI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY DWUJĘZYCZNEJ "BILINGWO: Umowa ZSS-VI.526.6.2022, realizacja zadania publicznego pt. "Przyszłość jest kobietą. Farby życia".
wartość: 22380 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z O.O.: Przygotowanie i publikacja cyklu materiałów informacyjnych
wartość: 149568 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
KLUB SPORTOWY POZNAŃ HUSSARS: Zdrowa jesień z lacrossem
wartość: 6000 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS 55 "SZPAKI": Spływ kajakowy dla Osiedla Morasko-Radojewo
wartość: 3900 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
KLUB SPORTOWY LOTNIK1997 - POZNAŃ: Rozwój sportowy dzieci i młodzieży na Głuszynie
wartość: 5000 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
KLUB SPORTOWY ŚWIERCZEWO: Zakończenie lata na Świerczewie
wartość: 10000 PLN
2022-09-09 Urząd Miasta Poznania
LAMZA SP. Z O.O.: Nagrody wakcji terenowej "Odmień swoje podwórko 2022"
wartość: 379,08 PLN
2022-09-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
LIFT UP Windy Dariusz Stanicki:

naprawa windy

wartość: 246 PLN
2022-09-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Esri Polska Sp. z o.o.:

Przedmiotem niniejszej Umowy Korporacyjnej jest:
a. zapewnienie przez Dystrybutora: (1) aktualizacji Produktów Włączonych do Umowy
Korporacyjnej, (2) możliwości rozszerzenia przez Esri ilości licencji na korzystanie z Produktów
Umowy Korporacyjnej, jak również (3) aktualizacji (zmodyfikowania) lub rozszerzenia przez Esri
zakresu prawnie dozwolonego Jednostce Administracyjnej korzystania z Dokumentacji oraz
Danych wskazanych w Załączniku [A] do Umowy Korporacyjnej - w każdym z powyższych
przypadków dokonując tego w zakresie uprawnień i na warunkach wskazanych w Umowie
Licencji Korporacyjnej;
b. dostarczanie przez Dystrybutora Jednostce Administracyjnej Produktów Umowy Korporacyjnej
wraz z odpowiednią Dokumentacją oraz Danymi na zasadach i w sposób wskazany w niniejszej
Umowie Korporacyjnej;
c. świadczenie przez Dystrybutora na rzecz Jednostki Administracyjnej usług Wsparcia
Technicznego w zakresie i na warunkach wskazanych w Umowie Korporacyjnej; w przypadku,
gdy świadczenie usług Wsparcia Technicznego wymagać będzie działania Esri, Dystrybutor
zobowiązuje się pośredniczyć w imieniu Jednostki Administracyjnej w kontaktach z Esri w celu
zapewnienia Jednostce Administracyjnej takich działań ze strony Esri.

wartość: 4100000,00 PLN
2022-09-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o.:

zamówienie publikacji

wartość: 215,45 PLN
2022-09-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
HUGO CATERING:

artykuły spożywcze ne cele szkoleniowe

wartość: 210 PLN
2022-09-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wstępny projekt podziału 1207.22

wartość: 492,00 PLN
2022-09-09 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Projekt podziału 2040.3/5

wartość: 5000,00 PLN
2022-09-09 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
EGRO:

Artykuły spożywcze

wartość: 51,90 PLN