Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: wymiana suwaków i smarowników prowadnic w drzwiach windy w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 1722 PLN
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: naprawy wod-kan w budynkach UM Poznania
wartość: 5072,77 PLN
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: naprawa drzwi do szybu windy na I ptr.w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 4551 PLN
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
ZRÓB SOBIE KREM KOSMETYKI NATURALNE: butelki z pompką
wartość: 470 PLN
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
ANEKS SP.Z O.O.: rękawice jednorazowe
wartość: 590 PLN
2020-05-12 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI EKOROZWOJU: ANEKS- Realizacja zadania publicznego -Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo 2020
wartość: 0 PLN
2020-05-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ConvaTec Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa:

Worki stomijne jedno i dwuczęściowe, płytki plastyczne, urządenia do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu, oraz zestawów do zbiórki stolca

wartość: 111214.08 PLN
2020-05-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sun-Med Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź:

Worki staomijne jedno i dwuczęsciowe, płytki plastyczne, urządzenia do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawy do zbiórki stolca.

wartość: 33825.60 PLN
2020-05-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Coloplast Inflancka 4 00-189 Warszawa:

Worki stomijne jedno i dwuczęściowe, płytki plastyczne, urządzenia do zakładania gumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawy do zbiórki stolca

wartość: 65953.44 PLN
2020-05-12 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Przedsiębiorstwo Eko-Las-Plus:

Wycinka drzew

wartość: 1350 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik:

Umowa zakupu oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin 80000 litrów

wartość: 160000,00 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ratownictwo Wodne Filip Orłowski:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni odkrytej w Parku Kasprowicza

wartość: 78851,52 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni odkrytej Chwiałka

wartość: 134280,00 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach Krzyżowniki, Kiekrz, Strzeszynek, Rusałka

wartość: 71280,00 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu 2020
wartość: 27000 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
LYRECO POLSKA S.A.: rękawice jednorazowe
wartość: 349,92 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
WERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, montażu, konfiguracji i instalacji towaru wramach projektu pn. ,, Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania"
wartość: 135951,9 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 894 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
MED WASTE MARLENA SZADEK: odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych z Poradni Zakładowej
wartość: 900 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
WIELAND GROUP PAWEŁ WIELAND: dostawa i montaż jednej podwójnej ładowarki 2x22kW do samochodów elektrycznych wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni
wartość: 15375 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
POCZTA POLSKA S.A.: usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych - aneks wydłuża czas trwania umowy o 9 miesięcy
wartość: 0 PLN
2020-05-11 Urząd Miasta Poznania
POCZTA POLSKA S.A.: usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych - aneks wydłuża czas trwania umowy o 3 miesiące
wartość: 0 PLN
2020-05-11 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup 12 zestawów komputerowych, składających się z: jednostki centralnej, monitora, klawiatury i myszy każdy oraz zakup 2 dodatkowych myszy i 1 dodatkowej klawiatury

wartość: 30592,56 PLN
2020-05-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Inplants Industrie Garbary 95 61-757 Poznań:

Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego, barkowego.

wartość: 336420.00 PLN
2020-05-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Med & Care Mławska 13 81-204 Gdynia:

Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego, barkowego.

wartość: 52920.00 PLN
2020-05-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stryker Polska Poleczki 35 02-822 Warszawa:

Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego, barkowego

wartość: 41580.00 PLN
2020-05-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lima Polska Łopuszańska 95 02-457 Warszawa:

Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego, barkowego

wartość: 169344.00 PLN
2020-05-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Endoprotezystawu kolanowego, biodrowego, barkowego

wartość: 3533598.00 PLN
2020-05-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
Signeton:

W ramach zadania "Przebudowa lub budowa Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego" - realizacja nadzoru inwestorskiego

wartość: 25500,00 PLN
2020-05-11 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK Rawicz, al. Armii krajowej 10, 63-900 Rawicz:

Dostawa folii odblaskowych II generacji : w kolorze białym -2 rolki, w  kolorze czerwonym 1 rolka, w kolorze żółtym 1 rolka, w kolorze niebieskim 2 rolki

wartość: 24132,60 PLN
2020-05-11 Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
ARCHEM Piotr Morszner:

Prace archiwizacyjne w składnicy akt

wartość: 1500,00 PLN
2020-05-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafamarina Anna Szymczyk:

Umowa na świadczenie usług w zakresie stałego utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego toalet ogólnodostępnych na kąpieliskach Strzeszynek, Krzyżowniki, Rusałka

wartość: 53980,00 PLN
2020-05-08 Urząd Miasta Poznania
GRUPA PROFILAKTYCZNIE.PL: udział pracownika Wydziału ZSS w szkoleniu "Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa"
wartość: 198 PLN
2020-05-08 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ: udział 2 pracowników Wydziału Fn w szkoleniu "Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze środków UE w trakcie pandemii"
wartość: 498 PLN
2020-05-08 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ: udział pracownika Biura RM w szkoleniu "Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, wotum zaufania i absolutorium dla organu wykonawczego w roku 2020 - aspekty prawne i uwarunkowania wynikające z ograniczeń w związku z COVID-19"
wartość: 240 PLN
2020-05-08 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY: Aneks-Realizacja zadania publicznego - Fyrtel Główna Centrum Inicjatyw Lokalnych
2020-05-08 Urząd Miasta Poznania
BOTWISE.IO JAN NOWAK: Usługa przygotowania, wdrożenia i utrzymania chatbota informacyjnego w tematyce związanej z COVID-19.
wartość: 22004,7 PLN
2020-05-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
BGW sp.z o.o.:

Benzyna bezołowiowa 95

wartość: 209,93 PLN
2020-05-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EMTEL Śliwa Sp. K. ul.A.Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze:

Dostawa kardiomonitorów modułowych wraz z centralami monitorującymi oraz kadiomonitorów kompaktowych na stojakch jezdnych

wartość: 1327177.44 PLN
2020-05-08 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I.J. Paderewskiego
PPHU OKSTOLsp.j. Dzierżanów 25a, 63-700 Krotoszyn:

Częściowa wymiana stolarki okiennej w dudynku szkoły.

wartość: 13196.23 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: artykuły chemiczne do samochodów
wartość: 1950,4 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
SZCZEPANIAK PIOTR: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
URBANIAK RENATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
PRZYKŁOTA-GRĘBICKA MAŁGORZATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
BOROWSKI PIOTR: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
DURKALEC BOGDAN: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 24000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
HFM GROUP M. HALEC SPÓŁKA JAWNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
KRZYKAŁA RAFAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
BEDNARZ JOLANTA: Ocjrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
PYSZKA BARBARA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Urząd Miasta Poznania
PŁONKIEWICZ STEFANIA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne inż. Zdzisław Krawczyk:

Wyciąg z wyk. zmian dla 2220.10/10

wartość: 615,00 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wstępny projekt podziału 5223.4/7,41/4,2/1, 5214.33/99, 5221.26/9

wartość: 2952,00 PLN
2020-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fretless Łukasz Łagoda:

Umowa na wykonanie wymiany instalacji sanitarnej 80 m bieżących z wykonaniem wykopu, częściową wymianą gruntu i wykonaniem komór studni na terenie Oddziału Rataje

wartość: 40227,00 PLN
2020-05-07 Zarząd Dróg Miejskich
Alpinbud, al.Warszawska 30A, 20-803 Lublin:

Dostawa słupków barierki łańcuszkowej w liczbie 100 szt.

wartość: 5473,50 PLN
2020-05-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Onninen Sp. z o.o.:

materiały elektryczne na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 815,49 PLN
2020-05-06 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Wskazanie do realizacji zadania pn. ,, Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św Marcin do Pl. Wolności"
wartość: 2306250 PLN
2020-05-06 Urząd Miasta Poznania
IMM CLEANING IGOR MORYTO: dozowniki do płynów dezynfekujących
wartość: 2215 PLN
2020-05-06 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA ŁUKASZ JANKOWSKI: art.okolicznościowe-teczki
wartość: 2999,99 PLN
2020-05-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa s.c.:

usługa transportowa

wartość: 553,50 PLN
2020-05-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ERPATECH Beata Praga:

materiały na potrzeby utrzymania zieleni

wartość: 47,49 PLN
2020-05-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

naprawa baterii kompuera HP ProBook 65062

wartość: 258,30 PLN
2020-05-06 Zakład Robót Drogowych
ZANO Mirosław Zarotyński:

Sprzedaż i dostarczenie kosza na śmieci "Tubus" w ilości 15 szt.

wartość: 35097,10 PLN
21
2020-05-06 Zakład Robót Drogowych
NIKO Sp. z o.o. Sp. k.:

Dostawa geosiatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznych.

wartość: 53286,00 PLN
20
2020-05-05 Urząd Miasta Poznania
FREEKIDS S.C.: remoont urządzenia siłowni zewnętrznej na obiekcie przy ul. Krajeneckiej
wartość: 1832 PLN
2020-05-05 Urząd Miasta Poznania
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA"BUCHWALD & PŁÓCINICZAK S.J: przyjazd jednostek Ratowniczo-Gaśniczych do fałszywych alarmów pożarowych w budynkach UM Poznania
wartość: 2583 PLN
2020-05-05 Urząd Miasta Poznania
PPHU SUPDROŻ SP. Z O.O.: przegląd hydrantów wewnętrznych w budynkach UM Poznania
wartość: 4305 PLN
2020-05-05 Urząd Miasta Poznania
POLIGRAFIA BRO-KAL S.C.M.KALETA, A.BROŻYNA: druki
wartość: 59 PLN
2020-05-05 Urząd Miasta Poznania
PRONEX PIOTR KRAKOWSKI: Zapewnienie infolinii i help=desku dla uczestników projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz świadczenie usług w zakresie napraw serwisowych i pogwarancyjnych zestawów komputerowych uzyczanych uczestnikom.
wartość: 141750 PLN
2020-05-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Vision Express SP Sp. z o.o.:

okulary korekcyjne

wartość: 817,00 PLN
2020-05-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Vision Express SP Sp. z o.o.:

okulary korekcyjne

wartość: 817,00 PLN
2020-05-05 Zarząd Dróg Miejskich
METALWORKS, ul. Forteczna 12 A, Węgrzce:

Dostawa słupków blokujących  w liczbie 500 szt.

wartość: 29827,50 PLN
2020-05-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, ul.Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków do zapór o przekroju kwadratowym 40x40, L=2400 w liczbie 100 szt. L=1200 w liczbie 200 szt., uchwytów do zapór w liczbie 400 szt.

wartość: 11808,00 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA SIMONTONOWSKI INSTYTUT ZDROWIA: Umowa dotacyjna na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
wartość: 30000 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: Aneks-Publikacja dodatku informacyjnego dot.inwestycjom miejskim w poznaniu , transportowi oraz organizacji ruchu
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
PRODATA SP. Z O.O.: wynajem komputera
wartość: 1200 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa sprzętu AGD
wartość: 1838 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: udział jednej osoby w seminarium "Wpływ załamania gospodarczego związanego z COVID-19 na finanse, sytuację zadłużeniową i płynnościową JST"
wartość: 60 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
EKORUM KINGA GAMAŃSKA: udział 2 pracowników Wydziału GKo w szkoleniu "Odbiór odpadów w czasie epidemii"
wartość: 298 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA DORADCZO-SZKOLENIOWA WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY PIOTR CISZE: udział pracownika Wydziału Fn w szkoleniu "Pomoc publiczna udzielana w okresie epidemii"
wartość: 290 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
INTEGRALE IT SP. Z O.O.: uruchomienie bezpiecznej formy dostępu do systemów teleinformatycznych - COVID-19
wartość: 52401,29 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ZDUNÓW USŁUG BUD.I PRODUKCJI RÓZNEJ: częściowa naprawa tynków metodą WTA po zalaniu, w budynku przy ul.Świerkowej 10
wartość: 9998,02 PLN
2020-05-04 Urząd Miasta Poznania
ARCHENIKA SP.Z O.O.: opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wody deszczowej do kolektora wraz z drenażem opaskowym ściany fundamentowej części podpiwnicznej w budynku UM Poznania przy ul.Świerkowej 10 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
wartość: 83640 PLN
2020-05-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.P.H. BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 69621,65 PLN
2020-05-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zestaw odnowieniowy

wartość: 218,94 PLN
2020-05-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 415,25 PLN
2020-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
PPHU KOZNAK, Przemysław Kozak, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji związanej z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na ulicy Garbary w Poznaniu

wartość: 14757,54 PLN
2020-05-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie badań gruntu i wód gruntowych w zakresie występowania metali ciężkich

wartość: 39400,00 PLN
2020-05-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Hurtor:

Rękawice jednorazowe

wartość: 159,00 PLN
2020-05-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
T-Mobile Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 579,76 PLN
2020-04-30 Urząd Miasta Poznania
NOWE HORYZONTY: Umowa dotycyjna dot. zadania pn. "Włącz pozytywne myślenie"
wartość: 10955 PLN
2020-04-30 Urząd Miasta Poznania
YAZAMCO POLAND SP.Z O.O.: najem i serwisowanie urządzeń do oczyszczania wody- aneks wydłuża czas trwania umowy o 1 m-c
wartość: 11062,94 PLN
2020-04-30 Urząd Miasta Poznania
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - OS. KWIATOWE: dotacja na wyposażenie, utrzymanie, wyzkolenie zapewnienie gotowości bojowej OSP
wartość: 41000 PLN
2020-04-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hurtownia RYBKA Sp. z o.o., ul. Częstochowska 211, 62-800 Kalisz:

Dostawa ryb

wartość: 83554.17 PLN
2020-04-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AB Frost Sp.j. Królik, ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice:

Dostawa warzy i owoców  mrożonych

wartość: 56464.80 PLN
2020-04-30 Zarząd Dróg Miejskich
CELER Zbigniew Bigus, ul. Pstrowskiego 35, 10-602 Olsztyn:

Dostawa taśm do mocowania znaków  C-924, w liczbie 50 opakowań, C-204  w liczbie 50 opakowań, zapinek do ww. taśm w liczbie 60 opakowań

wartość: 15670,20 PLN
2020-04-29 Urząd Miasta Poznania
CONCEPT TRADE BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE: Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej na terenie OSIR Głuszyna
wartość: 6988,48 PLN
2020-04-29 Urząd Miasta Poznania
RZEMIEŚLNICZA PRACOWNIA TWORZYW SZTUCZNYCH JAN ZWIERZYCKI: osłona na biurko / ladę
wartość: 4920 PLN
2020-04-29 Urząd Miasta Poznania
FRODO LESZEK TESCHNER: deratyzacja w budynkach UM Poznania
wartość: 1339,57 PLN
2020-04-29 Urząd Miasta Poznania
ŁAPA JAN: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 48000 PLN