Umowa

Numer umowy 1/2018 Umowa Zlecenie
Data zawarcia 2018-02-28
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-20
Kontrahent Ilona Woś
Przedmiot

Realizacja zajęć 20 godzin dodatkowych "W zgodzie znaturą" w oddziałąch gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 92 z Odzdiałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 500,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-05 11:18:59.0