Umowa

Numer umowy 112/2021
Data zawarcia 2021-07-26
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-26 do 2021-08-06
Kontrahent Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak
Przedmiot

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ślepego oraz przedmiaru ślepego dla zadania: Naprawa scieżki pieszo - rowerowej - lesnictwo Strzeszynek

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 615 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-18 14:09:24.0