Umowa

Numer umowy 12/2017
Data zawarcia 2017-01-01
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-12-31
Kontrahent AUDYTEL SA
Przedmiot

1. utrzymanie serwerów

2. zapewnienie pomocy techniczej użytkownikom

3. utrzymania serwisu

4. dostęp do systemu (Wizard

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 265,68 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-30 10:59:54.0