Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
ENEPROJEKT ADAM DZIAMSKI: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na remont, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Słowackiego 19-21 w Poznaniu, w tym w szczególności w zakresie części użytkowej budynku - Sali Amarantowej
wartość: 191000 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
ENEPROJEKT ADAM DZIAMSKI: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynku komunalnego położonego przy ul. Wawrzyniaka 41 w Poznaniu
wartość: 148000 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
PREMIUMTECH SP. Z O.O. SP.KOM.: wentylatory mobilne
wartość: 2600 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: usługa gastronomiczna dla gościa zagranicznego
wartość: 150 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.: Promocja POZnań Wood Festival 2023 na ekranach LED w pociągach Kolei Wielkopolskich
wartość: 2829 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
MOBIL-AD SP. Z O.O.: Promocja POZnań Wood Festival 2023 na ekranach LED w komunikacji miejskiej
wartość: 4305 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. J. J. ŚNIADECKICH: organizacja i przeprowadzenie warsztatów w formie pokazów w ramach organizowanych Zielonych Festynów Rodzinnych na osiedlu Wichrowe Wzgórze i osiedlu Zwycięstwa (RO Nowe Winogrady Północ)
wartość: 10000 PLN
2023-06-13 Urząd Miasta Poznania
APM24 SP. Z O.O.: Dostawa 6000 sztuk rolek zapasowych woreczków foliowych na psie odchody w ilości po 15 sztuk w rolce
wartość: 4582,98 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna jednorazowa na odtwarzanie muzyki towarzyszącej w tle w czasie Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1144,6 PLN
2023-06-13 Zarząd Dróg Miejskich
BUDMAL:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (SOR) na ulicy Inflackiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Pawiej w Poznaniu

wartość: 61256,15 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Gronostaj:

Umowa zlecenie na czynności związane z ustawieniem infrastruktury na stadionie, powieszenie i zdjęcie brendu sponsorów i partnerów Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 3040 PLN
2023-06-13 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Muzzart Agata Domańska 62-020 Swarzędz ul. Kórnicka 111:

Najem sali koncertowej

wartość: 1054,73 PLN
2023-06-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
MDM Hotel:

Usługa noclegowa w Warszawie dla członków Poznańskiej Miejskiej Rady Seniorów. Wartość brutto.

wartość: 1050,00 PLN
2023-06-13 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Firma Handlowo-Usługowa Darba Dariusz Barłóg:

Prace remontowe polegajace na dostarczeniu i wymianie drzwi oraz ościeżnic wraz z przeprowadzeniem niezbednych robót budowlano-montażowych wchodzących w zakres prac.

wartość: 37050,00 PLN
2023-06-13 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Firma Handlowo-Usługowa Darba Dariusz Barłóg:

Wymiana systemów uchylania z poziomu podłogi dla sześciu okien w lokalizaji sla gimnastyczna.

wartość: 13284,00 PLN
2023-06-13 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Optim:

Artykuły biurowe

wartość: 137,34 PLN
2023-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród -Projekt Aldona Szkudlarek-Lipowy:

Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu

wartość: 28059,40 PLN
2023-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
FHU Mar-Eko Mariusz Dolniak:

Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami Szwajcarską/Kurlandzką/Barana poprzez montaż ławek i demontaż istniejącego elementu prefabrykowanego

wartość: 33825,00 PLN
2023-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
"PPH Bogna Janusz Ziałacki:

Bieżąca konserwacja zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych popłożonych na terenie Poznania

wartość: 89898,24 PLN
2023-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski:

Pielęgnacja zieleni na terenie parku osłonowego przy al. Praw Kobiet

wartość: 14793,84 PLN
2023-06-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
elos sp. o.o.:

Montaż 5 słupów stalowych oświetleniowych w Parku Rataje

wartość: 15990.00 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Stachowiak:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację namiotu dla gości podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wioletta Sieradzka:

Umowa zlecenie na utrzymanie porządku w okolicy stadionu oraz w namiotach organizatorów podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1820 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariusz Radzimski:

Umowa zlecenie na Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników  i gości na/z lotnisko oraz dworzec PKP oraz na treningi podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 2240 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Plenzler:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację punktu akredytacji dla mediów i gości podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Pieńkowska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację namiotu dla gości podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Necelman-Brzezińska:

Umowa zlecenie nakoordynację dekoracji kwiatowych zwycięskich zawodników podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrii Nahorniak:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników  i gości na/z lotnisko oraz dworzec PKP oraz na treningi podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1925 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Musioł:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Mortka:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników  i gości na/z lotnisko oraz dworzec PKPoraz na treningi podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 2240 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Młodzik:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację call room podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Klaudia Michalak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Kucharska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Krzyżański:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację call room podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Kołaczkowska-Szcześniak:

Umowa zlecenie na koordynację dekoracji kwiatowych zwycięskich zawodników podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Pawełczyk:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Kaszub-Tokarska:

Umowa zlecenie na wsparcie firmy od pomiarów czasu we wprowadzaniu wyników z rozgrywanych kokurencji podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Kania:

Umowa zlecenie na wsparcie firmy od pomiarów czasu we wprowadzaniu wyników z rozgrywanych kokurencji podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Jańczak-Ćwiklińska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację biura pasowego Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1820 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbysław Jankowski:

Umowa zlecenie na organizację zabezpieczenia strefy wjazdu dla zmotoryzowanych, koordynacja pracy agencji ochrony i wolontariuszy podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1400 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kinga Haremska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację strefy MIXZONE podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1820 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na wsparcie firmy od pomiarów czasu we wprowadzaniu wyników z rozgrywanych kokurencji podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Giera:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację akredytacji dla mediów i gości podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 980 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Daniłowski:

Umowa zlecenie na czynności związane z ustawieniem infrastruktury na stadionie, powieszenie i zdjęcie brendu sponsorów i partnerów Memoriału Czeslawa Cybulskiego

wartość: 3040 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewelina Czerwińska:

Umowa zlecenie na  na koordynację punktu informacyjnego w hotelu dla zawodników i gości, wydawanie pakietów i numerów startowych, koordynacja i obsługa masaży dla zawodników, obsługa biura zawodów na stadionie podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1400 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Burdziński:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Brzezińska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację punktu akredytacji dla mediów i gości podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 560 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Bieniasz-Szczepańska:

Umowa zlecenie na koordynację punktu informacyjnego w hotelu dla zawodników i gości, wydawanie pakietów i numerów startowych, koordynacja i obsługa masaży dla zawodników, obsługa biura zawodów na stadionie podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1820 PLN
2023-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Borowiak:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację biura prasowego, wywiad i kontakt z mediami, obsługa social mediów w związku z organizacją Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 1400 PLN
2023-06-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
DACH i OKNO s.c.:

zabezpieczenia przed ptakami

wartość: 312,99 PLN
2023-06-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
NAJDER Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 62,98 PLN
2023-06-13 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
eSales i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

materiały eksploatacyjne do drukarek

wartość: 4784,70 PLN
2023-06-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" Sp. z o.o.:

zakup gaśnic proszkowych

wartość: 2337,00 PLN
2023-06-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" Sp. z o.o.:

badanie gaśnic proszkowych

wartość: 1150,05 PLN
2023-06-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
MAXIMAR Mariusz Wydrzyński 62-030 Luboń ul. W. Reymonta 7:

Wykonanie prac remontowych schodów zewnętrznych głównych do budynku SP 38

wartość: 43997,10 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. POZNAŃ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA: art.chemii gospodarczej
wartość: 140 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
KROWKI.PL SP. Z O.O.: Wykonanie cukierków reklamowych - w ilości 17 kg
wartość: 1264,81 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
REKLAMA - NEONY DARIUSZ PIOTR HEINZE: Wykonanie przeglądu technicznego neonu Słowików oraz przygotowaniu kosztorysu prac naprawyczych z określeniem ich wykonania.
wartość: 1845 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
STARY BROWAR SP. Z O.O.: usługa nagłośnienia w dniu 28.06.2023 w trakcie trwania obchodów Poznańskiego Czerwca`56 ( przy fabryce HCP )
wartość: 4200 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
ADAM BRZOZOWSKI TRADING BIZON: akcesoria GSM
wartość: 149 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
TYGODNIK POWSZECHNY SP.Z O.O: roczna prenumerata online "Tygodnika Powszechnego"
wartość: 260 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 1100 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET: Umowa na realizację zadania publicznego pn."Systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka - upowszechnianie i ochrona praw kobiet"
wartość: 29300 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CZAS PRAW KOBIET: Umowa na realizację zadania publicznego pn.: "Masz prawo! Upowszechnianie i ochrona praw człowieka w stosunku do kobiet."
wartość: 30000 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM KULTURY ZAMEK: Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w miesiącu lipcu dla użytkowników strony www.fotoportal.poznan.pl
wartość: 3000 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA: szkolenie pracownika FN - Elektroniczne tytuły wykonawcze oraz elektroniczne zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie eTW i aZW do organów egzekucyjnych.
wartość: 389 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: szkolenie pracownika UA - Cyfryzacja procesu inewestycyjno-budowlanego w praktyce.
wartość: 440 PLN
2023-06-12 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA: szkolenie 2 pracowników GN - Podziały nieruchomości od strony prawnej i praktycznej.
wartość: 790 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Umowa na zapewnienie wyżywienia dla gości VIP w ramach Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 22800 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.:

Umowa na dostarczenie jedzenia, banerów i umieszczenie logotypu na ściance sponsorkiej, namiocie Vip, belce w plikach z wynikami oraz ekspozycji banerów na stadionie Golęcin podczas Memoriału Czesława Cybulskiego

wartość: 13231,11 PLN
2023-06-12 Zarząd Transportu Miejskiego
Panato Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna:

wykonanie projektu graficznego, następnie materiału promocyjnego i jego dostawa w postaci torb materiałowych

wartość: 11143,80 PLN
2023-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Międzynarodowe Targi Poznańskie:

Szkolenie - Organizacja warsztatów szkoleniowych w zakresie komunikacji z klientem zewnętrznym z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

wartość: 92250,00 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rehasport Clinic sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach współpracy przy Memoriale Czesława Cybulskiego 2023

wartość: 2460 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Szpot Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach Memoriału Czeslawa Cybulskiego 2023

wartość: 3804,88 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro Football Profesjonalne Treningi Piłkarskie Łukasz Goiński:

Umowa na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku w trakcie trwania półkolonii

wartość: 6300 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filmagine Maciej Kraśnicki:

Umowa na wykonanie usługi reklamowej -nagrania relacji z wydarzenia sportowego Memoriał Czeslawa Cybulskiego i ich emisję w mediach społecznościowych

wartość: 16605 PLN
2023-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 10/02/6/4

wartość: 150,00 PLN
2023-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 10/09/1/2

wartość: 150,00 PLN
2023-06-12 Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 10/09/2/2

wartość: 150,00 PLN
2023-06-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

dystrybucja materiałów promocyjnych

wartość: 2520,00 PLN
2023-06-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paper&Nonwoven Gnieźnieńska 64 02- 6 Bogucin:

Dostawa ręczników paierowych, papieru toaletowego, podajników oraz czyściwa

wartość: 150791.85 PLN
2023-06-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
MADCOM Serwis Drukarek i Komputerów Mikołaj Krawiec, Marcel Palacz s.c.:

naprawa drukarki laserowej HP LJ P2015 i skanera Fujitsu 5110

wartość: 516,60 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adam Ciereszko:

Umowa na wykonanie zdjęć w formie reportażu z wydarzenia Memoriał Czesława Cybulskiego MinusMedia

wartość: 4797,00 PLN
2023-06-12 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Arkas Andrzej Klimczak ul. Świebodzińska 19, 60-162 Poznań:

Najem kserokopiarki.

wartość: 2952,00 PLN
2023-06-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Witkowski:

Umowa na wykonanie modernizacji dachu budynku pływalni miejskiej Atlantis

wartość: 135300 PLN
2023-06-12 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem prac remontowych wejścia głównego do budynku szkoły.

wartość: 3690,00 PLN
2023-06-12 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
HYDRO - LUX:

remont wejścia głównego do budynku szkoły: prace rozbiórkowe, wykonanie izolacji i nowej nawierzchni schodów, wymiana stolarki drzwiowej, utylizacja odpadów.

wartość: 79615,81 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK BUŁAT: Aneks nr 1 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania otoczenia Pomnika XV Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu.
wartość: 14514 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
KAMIŃSCY FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA S.C.: wynajem samochodów ciężarowych z osobami do załadunku i wyładunku dla potrzeb translokacji, przeprowadzek oraz usług transportowych na rzecz UM Poznania
wartość: 5000 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajem samochodów ciężarowych z osobami do załadunku i wyładunku dla potrzeb translokacji, przeprowadzek oraz usług transportowych na rzecz UM Poznania
wartość: 5000 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
EKOLIFT PLUS SP. Z O.O.: przeprogramowanie prawej windy oraz przywrócenie jej do stanu pierwotnego w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 2300,1 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
BDO SOLUTIONS SP. Z O.O: szkolenie 2 pracowników GN - Koniec naliczania 40/70/100 EURO przez jst. Stanowisko RIO w sprawie naliczania. Nowe zasady rozliczen transakcji handlowych.
wartość: 980 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
SECURITUM SZKOLENIA SP. Z O.O. SP. K.: szklenie pracownika CC - Praktyczne AI w cyberbezpieczeństwie
wartość: 61 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
REFCONVENT IZABELA GARNCAREK: wykonanie diagnostyki i naprawy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzatora Mitsubishi
wartość: 799,5 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA": środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz tzw. pakietu higienicznego uchodźcom z terenu Ukrainy w dwóch lokalizacjach na ul. Karpia 9
wartość: 78540 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI: środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz tzw. pakietu higienicznego uchodźcom z terenu Ukrainy w Poznaniu ul. Krańcowa 98
wartość: 28630 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI: środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz tzw. pakietu higienicznego uchodźcom z terenu Ukrainy w Poznaniu ul. Warmińska 1
wartość: 33900 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
WORLD TRADE CENTER POZNAŃ SP. Z O.O: środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz tzw. pakietu higienicznego uchodźcom z terenu Ukrainy w Poznaniu, ul. Bukowska
wartość: 427245 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIEC: "Nakręceni na 30"
wartość: 10000 PLN
2023-06-09 Urząd Miasta Poznania
DAMOVO POLSKA SP.Z O.O: modernizacja i rozbudowa systemu MiTel MiContact Center Enterprise w budynkach UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17 i ul.Matejki 50
wartość: 98620,79 PLN