Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Arnolda Szylinga
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głuszyna
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lotnictwa Polskiego
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Małachowskiego
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej/Podkomorskiej
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej/Kasprzaka
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świt
wartość: 344,4 PLN
2021-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego 6113.130/11

wartość: 3000,00 PLN
2021-11-17 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski:

Przebudowa ul. Krajeneckiej na odcinku od ul. Mikołajeckiej do ul. Jeziorańskiej polegająca na budowie chodnika.

wartość: 114236,39 PLN
2021-11-17 Dom Dziecka Nr 2
NIKODEMUS Sebastian Czuryński:

dostawa mebli

wartość: 44100,00 PLN
2021-11-17 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Remont sali Sosenek

wartość: 18440,80 PLN
2021-11-17 Dom Pomocy Społecznej
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU , UL. MATEJKI 59:

Usługa doładowania 4 kart PEKA FIRMA - tPortmonetka na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 1200,00 PLN
2021-11-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Geodezyjna Izba Gospodarcza:

szkolenie

wartość: 200,00 PLN
2021-11-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wieland Drukarnia Cyfrowa:

Wydruk publikacji "Poznański Przewodnik Liderki i Lidera"

wartość: 430,50 PLN
2021-11-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Grupa Pracuj S.A.:

ogłoszenie oferta pracy

wartość: 613,77 PLN
2021-11-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Szklarski STEWO-GLASS:

demontaż i montaż lustra w toalecie w Sali Obsługi Klientów

wartość: 590,40 PLN
2021-11-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
TTS Company Sp. z o.o.:

Zakup supskrypcji na 25 pakietów Microsoft 365 Business Standard

wartość: 14452,50 PLN
2021-11-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
FHU Mirosław Podłęcki:

Artykuły biurowe

wartość: 42,00 PLN
2021-11-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Wykonanie pieczątek

wartość: 195,02 PLN
2021-11-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zaczarowane Podróże Sebastian Garczyński:

Umowa na wykonanie muru oporowego wzdłuż boiska do koszykówki

wartość: 16666,67 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD INSTALATORSKI WOD.-KAN.GAZ.I C O GRZEGORZ MOLSKI: usunięcie skutków awarii w toalecie w budynku UMP plac Kolegiacki 17
wartość: 2890,5 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: naprawa systemu ogrzewania w pomieszczeniu socjalnym w budynku UMP ul. Libelta 16/20
wartość: 3567 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
INFINITY PLUS SP. Z O.O.: Wykonanie materiałów promujących wydarzenia związane z otwarciem Rynku Łazarskiego
wartość: 1345,01 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
X-PROJEKT DARIUSZ JABŁOŃSKI: Zakup: - magiczna doniczka - 50szt - podkładka pod kubek - kwadratowa - 200szt - podkładka pod kubek - okrągła - 200szt - notes spiralowy A5 - 800szt
wartość: 6622,32 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
JG-BUD JAN GRZYBOWSKI: Wykonanie modernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bydgoskiej 4c. Umowa zawarta w ramach wskazania do realizacji GN-IV.7013.4.2021 Fn 3538
wartość: 1473000 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY SALAMANDRA: Poznaniacy poznają przyrodę
wartość: -1500 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 600 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
ŚWIAT AGD KŁAKOWICZ SP.J.: art.kuchenne
wartość: 1600 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. "DRZWI-MAX" MAŁGORZATA BARANOWSKA: rolety okienne, żaluzje, moskitiery
wartość: 13200,36 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
OPTLAN SEBASTIAN KRYSTKIEWICZ: naprawa i rekonfiguracja kabli i przełącznic światłowodowych
wartość: 10444,04 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
PROMAG S.A.: przegląd eksploatacyjny i konserwacyjny elektrycznego wózka paletowego podnośnikowego
wartość: 848,7 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
MOTOPART DARIUSZ NAPIERAŁA: Zamurowanie otworów okiennych w pustostanach położonych przy ul. Niskiej 1 oraz Przemyskiej 19A
wartość: 2880 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: Aneks 2: dot. wysokości wydatkowanych środków w poszczególnych pozycjach w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, opisu zadania, harmonogramu działań oraz opisu zakładanych rezultatów.Nie zmienia warunków finansowych.
wartość: 0 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
TEKOM TECHNOLOGIA SP. Z O.O.: usługa w zakresie eksploatacji sprzętu specjalistycznego GPS z urządzenia zamontowanego w samochodzie służbowym - aneks zwiększa liczbę urządzeń GPS i zwiększa całkowitą wartość umowy
wartość: 3734,28 PLN
2021-11-16 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ: Wydanie wypisów aktów poświadczenia dziedziczenia: Rep. A nr 1155/2020, Rep. A nr 1142/2020, Rep. A nr 1147/2020
wartość: 177,12 PLN
2021-11-16 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jeronimo Martins Polska S.A.:

artykuły na cele szkoleniowe

wartość: 196,23 PLN
2021-11-16 Poznańskie Centrum Świadczeń
Dreszczyk i Wspólnicy sp.j. Apteka Amfora przy Figur:

wyposażenie apteczki

wartość: 882,61 PLN
2021-11-16 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
Usługi Dekarskie Maciej Jezierny:

naprawa dachu budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

wartość: 10000,00 PLN
2021-11-16 Zarząd Dróg Miejskich
SWECO CONSULTING Sp. z o.o., Poznań:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych

wartość: 30000,00 PLN
2021-11-16 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jeronimo Martins Polska S.A.:

artykuły higieniczne

wartość: 49,95 PLN
2021-11-16 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Polska Sp. z o.o.:

artykuły na cele szkoleniowe

wartość: 692,80 PLN
2021-11-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olikato-Bud:

Umowa na objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali tenisowej na terenie Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

wartość: 7500,00 PLN
2021-11-16 Zakład Robót Drogowych
Domino Polska:

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej samojezdnej malowarki drogowej.

wartość: 94800 PLN
2021-11-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o.:

Jednorazowe sterylne rękawice chirurgiczne

wartość: 229554.00 PLN
2021-11-16 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
LF Obuwie i Galanteria:

obuwie roobcze

wartość: 119,90 PLN
2021-11-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemem zarządzania badaniami POCT

wartość: 328291,20 PLN
2021-11-16 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
SPEC KABLE Monika Modelska:

akcesoria telefoniczne

wartość: 17,92 PLN
2021-11-16 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Presscom Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 358,80 PLN
2021-11-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
KIR:

Podpis kwalifikowany

wartość: 391,14 PLN
2021-11-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Vendor:

Artykuły biurowe

wartość: 115,96 PLN
2021-11-16 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Color Grafik:

Usługi wielkoformatowe

wartość: 854,74 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA: Usługa organizacji i realizacji studiów podyplomowych na kierunku "Agent celny"
wartość: 5000 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
SZYMKOWIAK SP.Z O.O.: usunięcie awarii zapory Pilomat
wartość: 492 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe
wartość: 103 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 600 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
TYGODNIK POWSZECHNY SP.Z O.O: elektroniczna prenumerata "Tygodnika Powszechnego" na stronie www.tygodnikpowszechny.pl
wartość: 149,9 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SP.Z O.O.: e-wydanie Biuletynu Informacyjnego Dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z dodatkiem Serwis Podatkowy na rok 2022.
wartość: 495 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: kwiaty
wartość: 575 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
ENVELOPER S.C A.ZIELKE, W.ZIELKE: druki
wartość: 11562 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU SAM. I SPEDYCJI: druki transportowe + dostawa
wartość: 5719,5 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
ZRÓB EVENT SP. Z O.O.: Przegląd i naprawa systemu nawadniania na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Morasko 57
wartość: 9594 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: ekspertyza sprzętu GSM
wartość: 1360 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MATEUSZ WAWRZYNIAK: usługi krawieckie
wartość: 100 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
SIEWERT AGNIESZKA: zakup wiązanki kwiatów w związku z pogrzebem radnego Osiedla Ogrody
wartość: 150 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
PRZYBYLAK KAROL: Zakup książek na nagrody o tematyce ogrodniczej dla uczestników XXVIII edycji konkursu Zielony Poznań
wartość: 6790 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
YAGI-FRYSKA SŁAWOMIR FRYSKA: Demontaż punktu alarmowego (PA073) zlokalizowanego na budynku przy ul. św. Czesława 19A.
wartość: 2460 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
TIME S.A.: Produkcja i emisja na antenie Radia Eska Poznań spotów promujących Betlejem Poznańskie, Otwarcie Rynku Łazarskiego i Poznań Ice Festival 2021
wartość: 14971,08 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ARKA: mały grant pn. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej z UKS Arka (międzypokoleniowa integracja)
wartość: 3900 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
LARGO FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADAM SKRZYPCZAK: usługa czyszczenia i zabezpieczenia posadzki z Morawicy w budynku UM Poznania przy pl. Kolegiackim 17
wartość: 31098,71 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
MKS POZNAŃ: Obchody 30-leciaklubu MKS Poznań - XXXMłodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
wartość: 7500 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
ENEA S. A.: Sprzedaż energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców końcowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
wartość: 29989246,69 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU: dotacja - uczestniczenie przez Miasto Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków bieżących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji) - zakup sprzętu specjalistycznego dla policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu - zmiana błędnego zapisu
wartość: 0 PLN
2021-11-15 Urząd Miasta Poznania
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU: dotacja - uczestniczenie przez Miasto Poznań w pokrywaniu części kosztów wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji) - zmiana zakresu rzeczowego wydatków majątkowych
wartość: 0 PLN
2021-11-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna.:

Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli sekcji instrumentów klawiszowych zatrudnionych w szkole.

wartość: 662,00 PLN
12
2021-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN
2021-11-15 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała, ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Głuszyna w Poznaniu

wartość: 34021,80 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D, Ul. Kościuszki 27 A; 85-079 Bydgoszcz:

Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Starołęckiej 162 (po stronie wschodniej przy przejściu dla pieszych).

wartość: 14919,90 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-963 Poznań:

Program pilotażowy - nawierzchnia z płyt ażurowych (opracowanie badań gruntowych, dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych) - prace projektowe

wartość: 54120 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FILBAR" MAĆKOWIAK BARTOSZ:

Montaż oswietlenia w ul. Szuwarowej w Poznaniu

wartość: 71785,88 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Jerzy Grabarczyk:

Przebudowie ul. Krynickiej w Poznaniu -ETAP III/ od km 0+283,35 do km 0+575 na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Czorsztyńskiej - zespół inspektorów

wartość: 4349,90 PLN
2021-11-15 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 3M Poland Sp. z o.o., Smith&Nephew Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

wartość: 1620967,45 PLN
2021-11-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie strategii marki produktowej Fest Fyrtel

wartość: 24600,00 PLN
2021-11-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

dostawa i montaż wykładziny dywanowej

wartość: 34000,00 PLN
2021-11-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Cezary Tyliński:

Opracowanie graficzne publikacji edukacyjnej "Poznański Przewodnik Liderki i Lidera"

wartość: 1300 PLN
2021-11-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
bioMerieux:

Odczynniki do posiewu i monitorowania posiewu krwi oraz płynów ustrojowych

wartość: 215676.00 PLN
2021-11-15 Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
Piotr Bartoszak Dekarstwo ul. Glebowa 15 Poznań:

częściowy remont dachu

wartość: 8979,00 PLN
2021-11-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Industrial Plant Limited Sp. z o.o.:

słupki do wydzielenia bezpiecznego dojścia od miejsce postojowych dla niepełnosprawnych do Sali Obsługi Klienta

wartość: 11586,60 PLN
2021-11-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zakup 1 kwalifikowanego certyfikatu do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

wartość: 292,74 PLN
2021-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Dostawa i sadzenie roślin w parku im. A. Wodziczki w Poznaniu, w ramach zadania pn. Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki.

wartość: 319468,75 PLN
2021-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Zad.1 Zielone fyrtle, niech połączą nas drzewa.
Zad.2 Nasadzenia za frekfencję wyborczą.

wartość: 409189,00 PLN
2021-11-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
W i W Plus Sp. z o.o.:

Umowa  na rozbiórkę dwóch wolnostojących budynków murowanych z zabezpieczeniem wejścia po rozbiórce na stadion im. E. Szyca ul. Olimpijska Poznań

wartość: 80500,00 PLN
2021-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań:

Badanie izolacji podnośnika GSR

wartość: 1845,00 PLN
2021-11-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Human Resources Roman Pomianowski:

Świadczenie przez Wykonawcę na terenie Poznania usługi wsparcia osób mających trudności w obsłudze zadłużenia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 czerwca 2023 r.

wartość: 118440,00 PLN
2021-11-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 213,77 PLN
2021-11-15 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
IQ2 Górki, Fiedorowicz Spółka Jawna:

szkolenie

wartość: 1180,00 PLN
2021-11-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Arka s.c.:

Artykuły chemiczne

wartość: 100,35 PLN
2021-11-14 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stowarzyszenie Geodetów Polskich:

szkolenie

wartość: 1200,00 PLN
2021-11-12 Urząd Miasta Poznania
TIME S.A.: Zmiana harmonogramu emisji spotu oraz wzrost wynagrodzenia
wartość: 12300 PLN