Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-03-30 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ROBERT: Doposażenie Pasieki Miejskiej oraz zabezpieczenie uli
wartość: 4920 PLN
2021-03-30 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: kwiaty, pogrzeby: Rozmiarek i Majchrzak
wartość: 275 PLN
2021-03-30 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O.: zamówienie na nekrolog - Gruhman
wartość: 797,04 PLN
2021-03-30 Poznańskie Centrum Świadczeń
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej:

szkolenie

wartość: 598 PLN
2021-03-30 Przedszkole Nr 126 im. Rusa
Aquanet:

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej.

wartość: 252,75 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Urtica Sp. z o.o. , PGF S.A.:

Sukcesywna dostawa leków

wartość: 8891,90 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Bialmed Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa leków

wartość: 48774,00 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
LEK S.A.:

Sukcesywna dostawa leków

wartość: 49700,00 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Asclepios S.A.:

Sukcesywna dostawa leków

wartość: 60083,35 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Aesculap Chifa Sp. z o.o.:

Sukceswna dostawa leków

wartość: 26150,00 PLN
2021-03-30 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Centrala Farmeceutyczna Cefarm SA:

Sukcesywna dostawa leków

wartość: 47175,50 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
A-Keller Usługi Budowlane, ul. Narutowicza 3/2, 62-060 Stęszew:

modernizacja konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 119310 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE S.J., ul. Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 837,63 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o., ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań:

ochrona obiektów PP wraz z Parkiem Wilsona, polegająca na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i Parku

wartość: 147600,00 PLN
2021-03-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybiegu dla psów przy Parku Bambrów.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej.

wartość: 23370,00 PLN
2021-03-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Projekt budowy olacu zabaw przy ul. Kutnowskiej wraz z modernizacją istniejącego układu komunikacyjnego, małą architekturą i zielenią w ramach zadania pn."Plac zabaw przy ul. Kutnowskiej".

wartość: 31980,00 PLN
2021-03-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Concept Trade Biuro Handlowo-Usługowe:

Modernizacja boiska przy ul. Jasna Rola.

wartość: 46673,63 PLN
2021-03-30 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM J. Kaluba, Poznań:

Przebudowa ulicy polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ul. Nad Krzesinką do ul. Tarnowskiej

wartość: 77490,00 PLN
2021-03-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Konsorcjum firm Firma Handlowo-Usługowa MAR-EKO Mariusz Dolniak; Grupa Astra Plus sp. Z o.o.:

Usługi sprzątania i utrzymywania w czystości na terenie Oddziału Malta POSIR

wartość: 293888,84 PLN
2021-03-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.:

Katalogi

wartość: 637,63 PLN
2021-03-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
GERWAZY Wojciech Muszyński:

dorobienie kluczy

wartość: 60,02 PLN
2021-03-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BEC Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Piotr Bzyl:

materiały elektryczner na potrzeby prac konserwacyjnyhc w budynku

wartość: 400,07 PLN
2021-03-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
KONSULTANT Jarosław Borkowski:

szkolenie

wartość: 700,00 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA: szkolenie dla 3 osób "Arkusz Excel w oświacie. Wykorzystanie do optymalizacji wydatków oświatowych."
wartość: 837 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI SEMPER: udział pracownika Biura CC w szkoleniu "Projekty unijne dla początkujących"
wartość: 1090 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZTA MUSZALSKA: Poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem pełnomocnictw w ramach inwestycji Programu Centrum - etap II.
wartość: 59,04 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
OPEN CONCEPT RADOSŁAW FRANKOWSKI: Wykonanie analizy eksperckiej dotyczacej przygotowania treści multimedialnych.
wartość: 4920 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU: udział 22 pracowników UMP w szkoleniu "Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych"
wartość: 3300 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNY INSTYTUT SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH: udział pracownika Wydziału FN w szkoleniu "Zabezpieczenie podatków przez wpis hipoteki tytułem wykonawczym według nowych zasad"
wartość: 367 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
POGOTOWIE SPOŁECZNE: Aneks do Umowy z dnia 28.01.2021 r. zmieniający numer konta bankowego Wykonawcy
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM PROMOCJI INICJATYW SPOŁECZNYCH CREO: Przygotowanie i realizacja warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli z Poznania w zakresie aktywności obywatelskiej
wartość: 6000 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
ENVELOPER S.C A.ZIELKE, W.ZIELKE: wizytówki- aneks wydłuża czas trwania umowy o kolejne 6 miesiący
wartość: 0 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
ALLCARE SP. Z O O.: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka - Allcare Wesołe Wilczki
wartość: 183582 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
OŚRODEK ROZWOJU JADWIGA GIERCZYK W POZNANIU: Zlecenie - J. Gierczyk - wykład + uczestnictwo w konferenji on-line "Gra w uzależnienia - wchodzisz? - przegrywasz!"
wartość: 246 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
PRYWATNY ŻŁOBEK TROSKLIWE MISIE WOJCIECH SIKORA: organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka - Prywatny Żłobek "Troskliwe Misie"oddział "Bajkowa Polanka Malucha"
wartość: 140400 PLN
2021-03-29 Urząd Miasta Poznania
FOOTBALL CLUB POZNANIAK POZNAŃ: Szkolenie piłkarskie dzieci z Radojewa - "Z pasją do perfecji"
wartość: 5000 PLN
2021-03-29 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
"HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o." S.K.:

Sukcesywna dostawa narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych.

wartość: 856488,00 PLN
2021-03-29 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Olympus Polska Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych.

wartość: 898090,00 PLN
2021-03-29 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych

wartość: 1191725,00 PLN
2021-03-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
RODAN Sp. z o.o.:

dostawa materiałów biurowych

wartość: 38500,00 PLN
2021-03-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
JM DATA Sp. z o.o. Sp. k.:

dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

wartość: 38543,82 PLN
2021-03-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Paweł Andrys:

konserwacja drzwi automatycznych

wartość: 1254,60 PLN
2021-03-29 Zarząd Dróg Miejskich
TELWAT Wiliński:

Usługa wymiany słupa oświetleniowego ulica Folwarczna

wartość: 7192,24 PLN
2021-03-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Urząd Dozoru Technicznego:

opłata za dozór techniczny dźwigu

wartość: 520,00 PLN
2021-03-29 Zarząd Dróg Miejskich
JARKO Jarosław Molenda, ul. Henrykowska 12, 64-100 Przybyszewo:

Wykonanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej na terenie bazy ul. Energetyczna 4 z montażem liczników prądu w celu podziału kosztów energii elektrycznej

wartość: 4858,50 PLN
2021-03-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hurtownia Chemii Gospodarczej "ADI" Sp. z o.o.:

rękawiczki jednorazowe

wartość: 629,64 PLN
2021-03-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPH AROMAX H. i A. Przewoźne sp.j., ul. Grodziska 46, 64-320 Buk:

Dostawa artykułów spożywczych sypkich róznych i przypraw

wartość: 139918.64 PLN
2021-03-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ZTM:

Doładowanie karty PEKA

wartość: 100,00 PLN
2021-03-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ZTM:

Doładowanie karty PEKA

wartość: 100,00 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
OPEN CONCEPT RADOSŁAW FRANKOWSKI: Aneks nr 6 do umowy KPRM-II.042.54.2017 zmieniający termin realizacji umowy.
wartość: 0 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
SZYMON DĄBROWSKI PRZYGODA EDU.PL: Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie prowadzenia strony internetowej www.enigmacentrum.pl w ramach zadania pn. ,,Muzeum Enigmy w Poznaniu"
wartość: 23616 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
DAS COMPANY SP.Z O.O.: ścianki do namiotu dla klientów
wartość: 538,74 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMP-SIEC.: udostępnienie światłowodu w Wadze Miejskiej
wartość: 1168,5 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA PHU "MEDUZA" WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI: Umowa monitoringu systemu alarmowego w ramach projektu pn. ,,Program "Centrum" - etap I - przebudowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św.Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa"
wartość: 738 PLN
2021-03-26 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA INSTYTUT NAUKOWY IM. PROF. JÓZEFA LITWINA: Zamówienie na zakup książek
wartość: 325 PLN
2021-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji, os. Tysiąclecia 49/7, 61-255 Poznań:

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji w 2021 r., w obiektach ZDM.

wartość: 2137,00 PLN
2021-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Big Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:

Druk, montaż i demontaż oraz najem powierzchni reklamowej

wartość: 22752,50 PLN
2021-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo Usługowa Biuro Rachunkowe DORAM Dorota Paniączyk:

Umowa o określenie wzajemnych świadczeń Stron w ramach współpracy podczas cyklu turniejów siatkówki plażowej Chwiałka Volley 2021 - usługi fizjoterapeutyczne dla uczestników

wartość: 500,00 PLN
2021-03-26 Zakład Lasów Poznańskich
Grupa Hydro sp. z o.o. s.k.:

Modernizacja i zakup malej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim

wartość: 11070,00 PLN
2021-03-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Regionalna Izba Obrachunkowa:

szkolenie

wartość: 150,00 PLN
2021-03-26 Zarząd Dróg Miejskich
UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica:

Utrzymanie i wykonanie napraw paneli informacyjnych wg standardów SIM

wartość: 43665,00 PLN
2021-03-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agencja Handlowa 4M:

Wykonanie pieczątek

wartość: 125.00 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SZYMCZAK MICHAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
JANDY MARCIN: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
GRZECH STANISŁAW: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
WICHŁACZ ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
KOBYŁKA ELŻBIETA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
GŁOWACKA KATARZYNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SZMIGEL KATARZYNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
BUDYCH JOANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
DRAJER ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
MICHALSKI RAFAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
MICHALSKI RAFAŁ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
DEMBNICKA JOANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
LABIAK AGNIESZKA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
NOWAK MAREK: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
PATALAS DANUTA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
OWCZARKOWSKA RENATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
MARCINIAK MIROSŁAW: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
FIRMA REKLAMOWA VIS-COM S.C. E.T.LEWICCY, M.MAŁACH: oznakowanie 4 samochodów służbowych
wartość: 1279,2 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
MULTAŃSKA ARLETA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
GERMOLEWICZ-WŁODARCZAK MAŁGORZATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 24000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
PAKUŁA SŁAWOMIR: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SZCZODRZYŃSKA-BARTKOWIAK MARIKA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
ŻURAWSKA JADWIGA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
ANIOŁ GRAŻYNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
NOWICKI TOMASZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
PRACZYK ANNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SOBKOWIAK CZESŁAWA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
NOWACZYK ADRIANA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
ŻÓŁTOWSKI TOMASZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
MAĆKOWIAK AGATA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
CIEŚLAK NATALIA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SZYMKOWIAK KRYSTYNA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
KNIAT MARIA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 15000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
JODŁOWSKI ANDRZEJ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
PRZYBYLAK MARIA: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
NOWAK PATRYK: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN
2021-03-25 Urząd Miasta Poznania
SKOTARCZYK MATEUSZ: Ochrona powietrza w Poznaniu
wartość: 12000 PLN