Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-12-10 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 129999 PLN
2019-12-10 Zarząd Dróg Miejskich
POLYFAX PHU, ul. Ściegiennego 100, 60-147 Poznań:

Dostawa i zainstalowanie:
1 szt. urządzeniaSharp MX-B201D do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Górecka 15, 1 szt. urządzenia Sharp MX-B201D do Wydziału ds. Usuwania Pojazdów  ul. Energetyczna 4

wartość: 2398,50 PLN
2019-12-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.:

baterie do urządzenia GPS

wartość: 1250,00 PLN
2019-12-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Marek Nicgorski "Berberys" Sprzedaż Roślin Ozdobnych i Akcesoriów Ogrodnicznych:

artykuły dekoracyjne - świąteczne

wartość: 750,00 PLN
2019-12-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

artrykuły dekoracyjne - świąteczne

wartość: 224,76 PLN
2019-12-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
IKEA Retail Sp. z o.o.:

artykuły dekoracyjne - świąteczne

wartość: 137,77 PLN
2019-12-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp. Z o.o.:

Rewaloryzacja parku im. A.Wodziczki - remont kładek - roboty dodatkowe.

wartość: 87778,95 PLN
2019-12-10 Zarząd Dróg Miejskich
AXED serwis Sobieraj Starczyński s.c., ul. Wagrowska 2, Poznań:

Wykonanie, instalacja oraz wdrożenie systemu wspomagającego prace Wydziału Parkowania oraz Windykacji Należności Administracyjnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

wartość: 110700,00 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Aneks - dotyczy zmiany zapisów niezbędnych do wystawienia faktury papierowej.
wartość: 0 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Aneks - dotyczy zmiany zapisów niezbędnych do wystawienia faktury papierowej.
wartość: 0 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Aneks - dotyczy zmiany zapisów niezbędnych do wystawienia faktury papierowej.
wartość: 0 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
TAXPRESS S.C.: udział pracownika Wydziału Fn w szkoleniu "ABC podatku od nieruchomości"
wartość: 441 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Sprzedaż, dostawa, montaż oraz instalacja pomocy dydaktycznych.
wartość: 169182,51 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Sprzedaż, dostawa, montaż oraz instalacja pomocy dydaktycznych.
wartość: 215776,44 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI: Sprzedaż, dostawa, montaż oraz instalacja pomocy dydaktycznych.
wartość: 262184,34 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
STUDIO GRAFICZNE FORMA MONIKA BURCHARDT: Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii promocyjno - informacyjnej dla zadania publicznego "Tworzenie i wspieranie centrów inicjatyw lokalnych"
wartość: 44985 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
DASZ BUD S.C. SŁAWOMIR, TOMASZ ONDERKA: naprawa instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy nr 1 w budynku B UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 6640,59 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
REKORD BIURO REKLAMY BARBARA KONCEWICZ: Umowa dotyczy wykonania materiałów promocyjnych- 300 szt kubków wraz ze znakowaniem w postaci grafiki
wartość: 6783 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
INFINITY PLUS SP. Z O.O. SP. K.: Umowa dotyczy wykonania materiałów promocyjnych- 700 szt kubków wraz z ich znakowaniem w postaci grafiki
wartość: 9996,21 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
MASZTALERZ MICHAŁ: obsługa spotkania dotycząca prac dotacyjnych
wartość: 3000 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
PHU KLIMA ART PLUS S.C. E.W.SZYLIN: naprawa kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi w budynku UM Poznania przy ul.Gronowej 22ab
wartość: 1107 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: art.BHP
wartość: 239,85 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
PROTECT SALON ZABEZPIECZEŃ BEATA JARMOLIŃSKA: art.ślusarskie
wartość: 6150 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
AMB GRZEGORZ I TOMASZ RATYŃSCY SPÓŁKA JAWNA: materiały do produkcji pieczątek
wartość: 5041,65 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: naprawa sprzętu GSM
wartość: 400 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY: Aneks - Realizacja zadania publicznego - Fyrtel Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych
wartość: 48300 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
APTEKA NA STARÓWCE RENATA KULIG-NOWICKA: art.medyczne
wartość: 414,9 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
HEKSAGON USŁUGI BADAWCZE MICHAŁ CZEPKIEWICZ: Usługa pilotażowego wdrożenia narzędzia internetowego - oprogramowanie służące do przeprowadzenia konsultacji społecznych
wartość: 12000 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.: przyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie "Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji".
wartość: 323,69 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
MANUFAKTURA PIOSENKI HARCERSKIEJ: koncert kolęd
wartość: 1200 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
PRO DESIGN SP. Z O.O.: wynajem Sali konferencyjno-koncertowej Aula Artis
wartość: 11931 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: art.gospodarcze
wartość: 6088,5 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
MJP DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.: Wydruk publikacji
wartość: 3000 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia przez MP prawa własności części nieruchomosci przy ul. Zagajnikowej
wartość: 2000 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży własności nieruchomości w rejonie ul. Kruczej w Poznaniu
wartość: 2000 PLN
2019-12-09 Urząd Miasta Poznania
INTEGRALE IT SP. Z O.O.: udzielenie wsparcia technicznego oraz modernizacja i rekonfiguracja systemu zarządzania zasobami sieci transmisyjnej IP dla potrzeb zwiększenia efektywności nadzoru oraz automatyzacji czynności utrzymaniowych dotyczących miejskiej sieci IP/MPLS.
wartość: 66395,4 PLN
2019-12-09 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Naprawa drzwi wejściowych do budynku

wartość: 1045,50 PLN
2019-12-09 Zarząd Transportu Miejskiego
LUX-DOM ŁUKASZ JASIŃSKI:

wymiana odpowietrznika instalacji c.o.

wartość: 307,50 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 TAXI sp. z o.o. sp. k.:

Świadczenie usług przewozowych dla pracowników na zasadach bezgotówkowych.

wartość: 5000,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Drzewiarz-BIS" sp. z o.o.:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem, montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu i mebli w mieszkaniach chronionych.

wartość: 23447,00 PLN
2019-12-09 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Kształtowania Terenów Zieleni "GARDENS", ul. Południowa 73, 62-005 Promnice:

Zakup i montaż mat słomiano-foliowych

wartość: 122040,00 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
AJ DISTRIBUTION:

ETUI

wartość: 213 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
AliCase:

ZAKUP AKCESORIÓW KOPUTEROWYCH

wartość: 48,71 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
VRG S.A.:

torba do laptopa

wartość: 479,4 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

akcesoria komputerowe

wartość: 4965,49 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
Damovo Polska Sp. z o.o.:

sprzęt do rozbudowy telefonii VOIP

wartość: 24603,69 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
Trading Bizon Adam Brzozowski:

akcesria mobilne

wartość: 333,8 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
EURO-NET Sp. z o.o.:

akcesoria komputerowe

wartość: 259,99 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
XGSM Maciej Pograniczny:

etui

wartość: 415 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
Przedsiębiorstwo Handlowe "FLOWER-DEKOR" Export-Import Eugeniusz Burzak:

artykuły dekoracyjne

wartość: 1257,75 PLN
2019-12-09 Zarząd Dróg Miejskich
PozCom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27:

Dostawa sprzętu sieciowego do zabezpieczenia sieci firmowej

wartość: 41198,85 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
HOLIMEX sp. z o.o.:

artykuły piśmiennicze

wartość: 617,6 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diag-Med Modularna 11A 02-238 Warszawa:

System do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążeniową wraz z testami lateksowymi

wartość: 287166.68 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
Militaria.pl sp. z o.o. sp. k.:

latarka

wartość: 249 PLN
2019-12-09 Poznańskie Centrum Świadczeń
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI:

kontrola dostępu

wartość: 1678,95 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"WARTEL" Marek Wartel, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Łanowa 5:

Roboty budowlane dotyczące zabudowania bocznej zatoki korytarza na 1-piętrze w budynku D Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

wartość: 11562,31 PLN
2019-12-09 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Meble Tomasz Kaczmarek:

Wykonanie zabudowy meblowej w gabinecie pedagoga i psychologa.

wartość: 21094,50 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci

wartość: 800 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 6480.00 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lfc Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 86616.00 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Uszycie obrusów.

wartość: 2100 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
IMERCON Sp. z o.o.:

Opracowanie koncepcji funkconalno - technicznej modernizacji węzłów sanitarnych.

wartość: 20000 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Abakus Krzysztof Milanowski:

Opracowanie programu prac konserwatorskich.

wartość: 3000 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
AL.-MAX Piotr Niedziela:

Dostawa i montaż automatyki drzwi rozwieralnych.

wartość: 50845 PLN
2019-12-09 Zakład Robót Drogowych
Jacek Popławski:

Świadczenie usług w zakresie RODO

wartość: 18000,00 PLN
2019-12-09 Przedszkole Nr 83 "Zuch"
INWESTOR- EKSPERT:

Naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż tablicy rozdzielczej bezpiecznikowej

wartość: 6900,00 PLN
2019-12-09 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład remontowo- Budowlany Tadeusz Kamiński:

Remont posadzki korytarza Żłobka"Stokrotka"

wartość: 11900,00 PLN
2019-12-09 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Poczta Polska:

Znaczki pocztowe

wartość: 2000.00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOD-MEBEL s.c. M. Popiels, G. Wereszczyńska:

Umowa na dostawę wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczenia, ustawieniem i montażem mebli.

wartość: 1205,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOD-MEBEL s.c. M. Popiels, G. Wereszczyńska:

Umowa na dostawę z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń, ustawieniem i montażem mebli.

wartość: 11318,00 PLN
2019-12-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.:

przegląd kasy fiskalnej

wartość: 378,84 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TRANS-MICH Michał Adamczewski:

Umowa dot. transportu sanitarnego osób wymagających specjalnych warunków transportu.

wartość: 20300,00 PLN
2019-12-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp.z o.o.:

Umowa dot. ochrony obiektów.

wartość: 6242,40 PLN
2019-12-09 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów K. Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu ZDM marki Fiat Ducatow zakresie -  wymiana przednich tarcz i okładzin hamulcowych

wartość: 1406,00 PLN
2019-12-09 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Spa Mateusz Strzelczyk, ul. Kaspra Drużbickiego 2, 61-693 Poznań:

Mycie samochodów osobowych ZDM w roku 2020

wartość: 8000,00 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA BARAK KULTURY: organizacja spotkania wigilijnego dla Ambasadorów Akademickiego Poznania
wartość: 2100 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
BIOMASS MEDIA GROUP: udział pracownika Wydziału GKo w Kongresie Biometanu
wartość: 350 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
WIELAND GROUP PAWEŁ WIELAND: wydruk wielkoformatowych map
wartość: 207,87 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY: Zamówienie na zakup normy
wartość: 221,77 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY: Kompleksowa obsługa procesji i pochówku prochów śp. Pułkownika Wincentego Wierzejewskiego oraz jego żony, śp. Winifred Mary Wierzejewskiej
wartość: 5400 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie umów w formie aktów notarialnych dotyczących nabycia przez Miasto Poznań udziałów w nieruchomościach położonych w Poznaniu przy ul. Lechickiej oraz przejęcia w drodze darowizny pozostałych udziałów we współwłasności ww. nieruchomości.
wartość: 1500 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
IGNIS-POŻ SP. Z O.O.: zakup 40 szt. czujuników tlenku węgla 5 CO
wartość: 3049 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
UNICARD S.A.: rozbudowa systemów SKD wraz z dostawą drukarki kart zbliżeniowych oraz modernizacja systemu Telewizji Dozorowej i rozbudowa systemów widedomofonów
wartość: 565115 PLN
2019-12-06 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży własności nieruchomości w rejonie ul. Owczej
wartość: 1500 PLN
2019-12-06 Dom Pomocy Społecznej
MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Wenedów 2,75-847 Koszalin:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do rehabilitacji, rahabilitacji poznawczej i ruchowej wraz z bezterminową licencją dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 104669,28 PLN
2019-12-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Michniewicz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa sprzętu nagłaśńiejącego, wystawianie faktur

wartość: 12000,00 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
LUX-DOM ŁUKASZ JASIŃSKI:

zabezpieczenie miejsca awarii, wyciek wody - instalacja c.o. (Matejki)

wartość: 347,48 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
MARIUSZ SŁUPSKI "MARMONT" P.H.U.:

Naprawa instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 430,50 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Wymiana klamek i uszczelek w oknach

wartość: 246 PLN
2019-12-06 Zarząd Transportu Miejskiego
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WIELKOPOLANKA":

Wymiana klamek i uszczelek w oknach

wartość: 246 PLN
2019-12-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Librus Sp. z o.o. sp. k. 40-153 Katowice, al. Korfantego 193:

Umowa na użytkowanie Librus Synergia

wartość: 2375,00 PLN
2019-12-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Magi Catering Małgorzata Potocka ul. Poznańska 52 Wiórek:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

wartość: 275500,00 PLN
2019-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Demontaż 200 szt. worków do podlewania drzew na terenie pasów drogowych w Poznaniu

wartość: 4320,00 PLN
2019-12-06 Poznańskie Centrum Świadczeń
HARDSOFT TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK:

twarde dyski

wartość: 34845,7 PLN
2019-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
BS-SOFT B. Machowiak, ul. Nowa 2, 62-032 Luboń:

Wykonanie aplikacji do eksportowania danych z programu księgowego BS-SOFT do programu księgowego firmy Agrobex Info

wartość: 8610,00 PLN
2019-12-06 Zarząd Dróg Miejskich
AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa:

Prenumerata cyfrowa Premium -Gazeta Wyborcza 2020

wartość: 325,00 PLN
2019-12-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Reflect Group:

promocja ZGKiM Geopoz

wartość: 342,31 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zamówienie reklamy w AFISZ-u.

wartość: 2700 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zamówienie reklamy w IKS-ie.

wartość: 5000 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa o współpracy promocyjno - reklamowa.

wartość: 300 PLN