Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-06-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
ANZENA (STORAGECRAFT POLSKA) SP. Z O.O.:

licencja na oprogramowanie

wartość: 3739,20 PLN
2021-06-29 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Leroy Merlin:

Zakup art. do napraw,farby

wartość: 750,35 PLN
2021-06-29 Zarząd Dróg Miejskich
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości:

Sporządzenie operatu szacunkowego ul. Żródlana

wartość: 3567,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR PUT, M. Tuczyński, Działyńskiego 1f/13, Swarzędz:

Awaryjna naprawa systemu drenaży na ul. Lutyckiej w Poznaniu przy ul. Dojazd

wartość: 86100,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR PUT, M. Tuczyński, Działyńskiego 1f/13, Swarzędz:

Awaryjna naprawa konstrukcji nasypu oraz nawierzchni na ul. Janikowskiej w Poznaniu

wartość: 159900,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Dróg Miejskich
KAMAR PUT, M. Tuczyński, Działyńskiego 1f/13, Swarzędz:

Otworzenie i rekultywacja rowów odwadniających na ul. Literackiej 118 i 120 w Poznaniu

wartość: 61500,00 PLN
2021-06-29 Poznańskie Centrum Świadczeń
KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.:

zakup laptopów

wartość: 34658,94 PLN
2021-06-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
MADCOM Serwis Drukarek i Komputerów:

czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego

wartość: 92545,20 PLN
2021-06-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ENERGY LAB:

dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

wartość: 41205,00 PLN
2021-06-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Eunika Lech Wspólny Ton:

przeprowadzenie tłumaczeń na polski język migowy wydarzeń organizowanych przez PCD

wartość: 6240,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Lasów Państwowych:

usunięcie drzewa powalonego przez wichurę

wartość: 800,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BrandHand Agata Szukalska:

tablice plexi

wartość: 861,00 PLN
2021-06-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 189,30 PLN
2021-06-29 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
P.P.H.U. POLFET Sp. z o.o.:

naprawa barierki parkingowej

wartość: 516,60 PLN
2021-06-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac remontowych instalacji odprowadzającej wody opadowe i izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - etap II.

wartość: 5000,00 PLN
2021-06-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Ofix:

Artykuły spożywcze

wartość: 43,98 PLN
2021-06-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Poczta polska S.A.:

Opłaty pocztowe

wartość: 234,30 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
PRACOWNIA K. ANNA KOMOROWSKA: Realizacja cyklu działań informacyjnych i eduakcyjnych dotyczących ,,Naturalnych placów zabaw w przestrzeni publicznej" - na potrzeby projektu Health&Greenspace
wartość: 4305 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
JĄDER JACEK: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
KRYSIAK MIŁOSZ: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
GLEMA KATARZYNA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
ANTONOWICZ MAGDALENA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
POŁOSZYNOWICZ-CZAJKA IGA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
REPUBLIKA RÓŻ BY ANDRZEJ GOŁĄBEK SP. Z O.O.: Porozumienie na działania informacyjne związane z aktywizacją przestrzeni placu Kolegiackiego.
wartość: 1549,8 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
INGENIERA HANNA WRÓBLEWSKA: Naprawa jednostek klimatyzacji precyzyjnej w hali Archiwu Zakładowego ul.Świerkowa 10 w Poznaniu
wartość: 18732,9 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
SPRINT S.C.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ST. I M.GROBELNIAK, M.KOCZOROWSKA: Wydruk i laminowanie mapy
wartość: 159,9 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
WIELAND PAWEŁ: Wykonanie tablic na potrzeby organizacji wystawy w ramach Wielkiego Dnia Pszczół
wartość: 4674 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. O. KOPCZYŃSKIEGO: Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz oświetlenie solarne na placu zabaw oraz alejach między działkowych
wartość: 31486 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POD LIPAMI": Wymiana bram wjazdowych, zwiększenie bezpieczeństwa Działkowców
wartość: 33600 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA ROMANA MISIOREK: Kwiaty
wartość: 42 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: Art. biurowe
wartość: 33 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: Urządzenia specjalistyczne i akcesoria do nich
wartość: 3005 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: Usługi z zakresu eksploatacji sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych
wartość: 530 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: najem samochodu Mercedes-Benz
wartość: 18000 PLN
2021-06-28 Urząd Miasta Poznania
KLUB SPORTOWY SKATE AND DANCE: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu sportowego
wartość: 13000 PLN
2021-06-28 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Danuta Miler Poznań:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji wewnętrzej kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 112

wartość: 1200 PLN
2021-06-28 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Terlan Sp. z o.o.:

Wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do budynku SZkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu

wartość: 79999,91 PLN
2021-06-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów:

Organizacja przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów na zlecenie ZZM konkursu dla architektów krajobrazu i projektantów terenów zieleni "Zieleń w Mieście" na stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Aleksandra Karpińskiej w Poznaniu oznaczonego dz. nr 174, 175, 176; ark. 17, obręb Strzeszyn (25).

wartość: 12300,00 PLN
2021-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
DIsport Izabela Dylewska-Światowiak:

Umowa na przeprowadzenie 4 wycieczek kajakowych w ramach Akcji Lato 2021

wartość: 6341,47 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Elektryczne i Dźwigowe Michał Zieliński:

Doświetlenie placu zabaw przy ulicy Sabiny - dokumentacja i realizacja

wartość: 4797,00 PLN
2021-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Castorama:

Zakup art. do napraw

wartość: 282,16 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań:

zakup i montaż sterownika 6 sekcyjnego - Małe Garbary

wartość: 1200,00 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Wojciechowskiego Zygmunta na wysokości wjazdu os. B. Chrobrego w Poznaniu

wartość: 26859,73 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika na ul. Kurpińskiego w Poznaniu

wartość: 19976,19 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, Poznań:

Remont nawierzchni chodnika wraz z obniżeniem krawężników na ul. Kurpińskiego Karola w Poznaniu na odcinku Kurpińskiego - Zana, Wojciechowskiego oraz os. Władysława Jagiełły

wartość: 64897,98 PLN
2021-06-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Dealz Poland sp. z o.o.:

worki na śmieci

wartość: 145 PLN
2021-06-28 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jeronimo Martins Polska S.A.:

ręczniki papierowe

wartość: 149,85 PLN
2021-06-28 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Grass":

osłona do nożyc ogrodowych

wartość: 64,50 PLN
2021-06-28 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Instalacyjno-Budowlany Ryszard Rut:

Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego na łązienkę ogrodową

wartość: 20916,15 PLN
2021-06-28 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego

wartość: 47000,00 PLN
2021-06-28 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
ART BUD Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnetrz inż. Artur Przybylski:

Remont sanitariatów na I i II pietrze budynku w IV Liceum Ogólnokształcacym im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu"

wartość: 121000,30 PLN
2021-06-28 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji:

Nadzór inwestorski przy "remoncie sanitariatów uczniowskich na I i II piętrze budynku IV Liceum Ogólnokształcacego w Poznaniu"

wartość: 4920,00 PLN
2021-06-28 Zarząd Dróg Miejskich
SEM Zakład Elektrotechniczny, J. Maćkowiak, S. Maćkowiak s.j., Łęczyca:

Doświetlenie ul. Radojewo 20 - zaprojektuj i wybuduj

wartość: 38130,00 PLN
2021-06-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Speed-Design:

Artykuły spożywcze

wartość: 56,95 PLN
2021-06-28 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Pudro:

Artykuły chemiczne

wartość: 131,88 PLN
2021-06-26 Urząd Miasta Poznania
KLUB SPORTOWY AKADEMIA JUDO: Obóz Judo
wartość: 20000 PLN
2021-06-26 Zarząd Dróg Miejskich
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa:

Usługi pocztowe - Operator wybrany

wartość: 95747,40 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
GÓRNA MARTA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 4520 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
BRUZANT MARIAN: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
RATAJCZAK-PROJS AGNIESZKA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
RZĄCA KATARZYNA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 3778,23 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
BESSER-REGUŁA KINGA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 5000 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
"DMUCHAWCE" MARIUSZ PINTERA: Usługa Caterinowa na potrzeby konferencji Coonnecting Nature
wartość: 400 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: Sprzęt AGD
wartość: 4625 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
CD PARTNER SP. Z O.O.: art.spożywcze
wartość: 2922,48 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA PŁÓCIENNIK: kwiaty
wartość: 200 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
MUSIC CENTER P.BEREŁKOWSKI, R.PAWELCZAK S.J.: 3-kanałowy sumator do mikrofonów
wartość: 230 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kaczmarka
wartość: 344,4 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bednarskiej
wartość: 344,4 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
MARSH SPÓŁKA Z O.O.: Wykonanie analiz eksperckich w zakresie dotyczącym ubezpieczeń wynikających z zapisów Umowy PPP z dnia 8 kwietnia 2013 roku i załącznika do Umowy PPP pn.: Minimalne Wymogi Dotyczące Ubezpieczeń w tym zagadnień związanych z niedostępnością ubezpieczenia
wartość: 35670 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
EKOVERT ŁUKASZ SZKUDLAREK: Aneks dotyczy wydłużenia czasu trwania umowy.
wartość: 0 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA WSPIER.KREATYWNEJ EDU. ROZWOJU I REWITALIZACJI "KREAKTYWATOR": Umowa na realizację zadania publicznego pt." Zdolni Oddolni - Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - lipiec 2021
wartość: 10000 PLN
2021-06-25 Urząd Miasta Poznania
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS 55 "SZPAKI": Wyścig kajakowy na Warcie
wartość: 2000 PLN
2021-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
P.W. PROMARCO, M. Kozak, Zielona Góra:

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Rozwadowskiej na odc. od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 17220,00 PLN
2021-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
ASTE Sp. z o.o. Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk:

Dostawa taśmy BAND-IT do mocowania znaków

wartość: 23851,67 PLN
2021-06-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
City Guide Aleksandra Oźmina:

usługa przewodnicka

wartość: 1720,00 PLN
2021-06-25 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Agora SA:

Cyfrowa prenumerata Gazety Wyborczej

wartość: 86,40 PLN
2021-06-25 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 83,15 PLN
2021-06-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grimar sp. z o. o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykoanie roboty budowlanej w zakresie budowy kortu tenisowego na terenie Oddzialu Rataje

wartość: 550000,00 PLN
2021-06-25 Zarząd Dróg Miejskich
Tomax - Q T. Andrzejewski:

Interwencyjne oczyszczenie przestrzeni podmostowej wraz z usuwaniem martwych ptaków zalegających na kratach kanału technologicznego na moście Przemysła w Poznaniu.

wartość: 24477,00 PLN
2021-06-25 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

wartość: 38351,40 PLN
2021-06-25 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Pro Cello 60-195 Poznań, ul. Brzechwy 71:

Współpraca przy organizacji wydarzenie XVII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy Fundacji Pro Cello.

wartość: 738,00 PLN
2021-06-25 Poznańskie Centrum Świadczeń
Castorama Polska Sp. z o.o.:

pompa wraz z akcesoriami

wartość: 456,78 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
OGRÓD-PROJEKT ALDONA SZKUDLAREK LIPOWY: Wykonanie prac ogrodniczych dotyczących wymiany obsadzeń w 8 donicach na ul. Św. Marcin
wartość: 6372 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOW. IM. TERESY KRAS: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonie w górach.
wartość: 35000 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ - OKRĘG WIELKOPOLSKI: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Cykl gier miejskich dla dzieci i młodzieży.
wartość: 7646 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH HORYZONTY: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Półkolonie EKO-ART i EKO-WORLD.
wartość: 12600 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA EWY JOHANSEN "TALENT": Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Artystyczne Lato - Musicale".
wartość: 14754 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
BERNAU-ŁAWNICZAK IZABELA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
wartość: 1404,8 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA SMOLIŃSKA: świadczenie porad prawnych w pkt npp
wartość: 6136 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: meble
wartość: 900 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
KONSMETAL ALIANS SP Z O.O.: kasetka metalowa
wartość: 180 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: wyposażenie apteczki w środki medyczne do udzielania I pomocy
wartość: 164 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ: Zakup produktów ogrodniczych na organizację XXVIII edycji konkursu "Zielony Poznań"
wartość: 8100 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
ROBERT SIWEK ELEMENTARY CONSULTING: Świadczenie działań promocyjnych w ramach projektu i promocji komiksu "Mieszko"
wartość: 7380 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
SERWA MONIKA: Umowa udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.
wartość: 5000 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
POLINVEST SPÓŁKA Z O.O.: Wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
wartość: 30135 PLN
2021-06-24 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA TRANSGRESJA: Szkolenie dla przedstawicieli poznańskiech organizacji pozarządowych z obszaru dostępności w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami
wartość: 4900 PLN
2021-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U Radosław Kokociński:

Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie sal lekcyjnych203 i 107, oraz wymiana podłogi w sali 203

wartość: 44208,98 PLN
2021-06-24 Zakład Lasów Poznańskich
Ekos Poznań sp. z o.o.:

Oczyszczenie ukladu dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 7452,00 PLN