Umowa

Numer umowy 130/2020
Data zawarcia 2020-10-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-10-02 do 2020-10-10
Kontrahent Henryk Ruta
Przedmiot

Zasypanie nierównosci oraz niwelacja terenu bezposrednio przylegajacego do drogi zabudowanej z trelinki, znajdujacej sie na terenie po dawnej szkółce w Krzyzownikach, poprzez nawiezienia 40 m3 ziemi oraz jej równomierne rozporwadzenie z uzyciem koparki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2000,00 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-13 12:43:23.0