Umowa

Numer umowy 135/2020
Data zawarcia 2020-10-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-10-16 do 2020-11-13
Kontrahent Szkółka drzew i krzewów Karol Piątkowski
Przedmiot

Dostawa 35 szt. drzew lipy drobnolistnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 18537,75 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-13 13:05:21.0