Umowa

Numer umowy 15/2019
Data zawarcia 2019-11-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-02 do 2020-06-30
Kontrahent LUKA-TRANS S.C. Ewa i Zbigniew Korus
Przedmiot

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 268400 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-05 09:35:51.0