Umowa

Numer umowy 15/2019
Data zawarcia 2019-10-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-01 do 2021-10-31
Kontrahent POLKOMTEL sp. z o.o.
Przedmiot

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 12216,36 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-06 07:51:04.0