Umowa

Numer umowy 17/2018
Data zawarcia 2018-06-04
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-18
Kontrahent Usługi Inżynieryjne Przeglądy, Nadzowy, Kosztyorysy inż Wiesław Wiącek
Przedmiot

Sprawdzenie stanu technicznego-rocznego budynków Ośrodka

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2700 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-05 11:07:51.0