Umowa

Numer umowy 177/12
Data zawarcia 2012-10-22
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Robican s.c.
Przedmiot

Dzierżawa kopiarki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie dwa aneksy
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 0,04 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-17 12:49:24.0