Umowa

Numer umowy 19/2017
Data zawarcia 2017-06-22
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-08-31
Kontrahent Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Michalszczak
Przedmiot

Wykoanie 5 szt map do clów projektowych (w skali 1:500) terenów sportowych Ośrodka znajdujących się przy sali gimnastycznej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1230 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-03 10:54:49.0