Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-04-30 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Marian Walkowiak Usługi Techniczne , Kosztorysowanie i Nadzór:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych -Remiont ciągów komunikacyjnych oraz remiont instalacji co.

wartość: 380 PLN
2018-03-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Olesińska Sandra:

Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej "Zwiększamy naszą aktywność fizyczną"

wartość: 347,38 PLN
2018-03-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

Prowadzenie zajęć sportowych kształtujących sprawność fizyczną poprzez gry i zabawy z elementami hokeja na trawie (kl.I-III SP)

wartość: 394,75 PLN
2018-02-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań:

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 64063 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Gustaw Sielicki:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe piłka siatkowa dziewcząt w wymiarze 16 godzin w ramach Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 544,00 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Artur Pacanowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych -zajęcia sportowe sztuczna ścianka wspinaczkowa w wymiarze 12 godzin w ramach Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 408,00 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe - unihokej chłopców w wymiarze 16 godzin w ramach Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 544,00 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe - piłka nożna w wymiarze 8 godzin w ramach Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 272,00 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Magdalena Bartkowiak:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe- sztuczna ścianka wspinaczkowa w wymiarze 12 godzin w ramach Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 408 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Gustaw Sielicki:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O. w wymiarze 8 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 282,80 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Artur Pacanowski:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O. w wymiarze 8 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 282,80 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O w wymiarze 8 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 282,80 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O w wymiarze 16 godz. Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 565,60 PLN
2017-05-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anna Rymaniak:

Projekt finansowany ze środków Rady Osiedla "Tradycja i historia bliska naszemu sercu"

wartość: 288,00 PLN
2017-05-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Alina Pieniężna:

Projekt finansowany ze środków Rady Osiedla "Tradycja i historia bliska naszemu sercu"

wartość: 288,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Irena Pelowska:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w Szkołe Podstawowej nr 25 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 60 godzin

wartość: 1800,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w Szkołe Podstawowej nr 25 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 56 godzin

wartość: 1680,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Ewa Florkowska:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w Szkołe Podstawowej nr 25 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 27 godzin

wartość: 1080,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w Gimnazjum nr 41 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych" - dział narkotyki w wymiarze 19 godzin

wartość: 570,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Karolina Kolasa:

Prowadzenie zajęć profilaktyczni-edukacyjnych w Gimnazjum nr 41 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych "_ Dział narkotyki w wymiarze 30 godz.

wartość: 900,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Luiza Cykowiak:

Prowadzenia zajęć profilaktyczni-edukacyjnych w Gimnazjum w ramach programu "Profilaktyka uzaleznień i rozwoju umiejetności spolecznych - dział narkotyki w wymiarze 38 godz.

wartość: 1140,00 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Eliza Pokora:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w Gimnazjum nr 41 w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych" - dział narkotyki w wymiarze 27 godzin

wartość: 810,00 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Artur Pacanowski:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęć sportowych - gry zespołowe w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 272,20 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęć sportowych - unihokej chłopców  w wymiarze 2 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 543,90 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Magdalena Bartkowiak:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęć sportowych - piłka siatkowa dziewcząt w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 271,95 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Magdalena Bartkowiak:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe - ścianka wspinaczkowa w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe Gimnazjum

wartość: 271,95 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Magdalena Sosińska:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe gry i zabawy dla klas 1-3 w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe - Szkoła Podstawowa

wartość: 271,95 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Gustaw Sielicki:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe  w wymiarze 2 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe - Szkoła Podstawowa

wartość: 543,90 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe unihokej w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe - Szkoła Podstawowa

wartość: 272,20 PLN
2016-11-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla klas 1-3 w wymiarze 1 godz. tygodniowo - Centrum Sportowe - Szkoła Podstawowa

wartość: 271,95 PLN
2016-10-24 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Krzysztof Antczak:

Prace porządkowe (sprzatanie liści i śmieci wokół terenu szkoły (ulice Prądzyńskiego, Garczyńskiego, Umińskiego, Sikorskiego) oraz na terenie calego boiska szkolnego w związku z nieobecnością dozorcow i rzemieslników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

wartość: 1500,00 PLN
2016-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Joanna Brendel:

Zajęcia rozwijajace zainteresowania w zakresie nauk humanistycznych "MY Słowianie" zajęcia humanstyczne Szkoła Podstawowa w wymiarze 12 godz.

wartość: 425,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Eliza Pokora:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 51 godz.

wartość: 1530,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Edyta Macioł:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 15 godz.

wartość: 450,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Karolina Kolasa:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 33 godz.

wartość: 990,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 15 godz.

wartość: 450,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Luiza Cykowiak:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 28 godz.

wartość: 840,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Irena Pelowska:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rzowoju umiejetności społecznych= problem uzależnienia od alkoholu w wymiarze 46 godz.

wartość: 1380,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Edyta Macioł:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rzowoju umiejetności społecznych= problem uzależnienia od alkoholu w wymiarze 27 godz.

wartość: 810,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności spolecznych - problem uzależnień od alkoholu w wymiarze 46 godzin

wartość: 1380,00 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Artur Pacanowski:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O. w wymiarze 16 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 480,00 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O. w wymiarze 36 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 1080 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

Prowdzenie zajęć pozalekcyjnych - finansowane ze środków W.O. w wymiarze 36 godz. - Strefa Rekreacji Dziecięcej

wartość: 1080,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Hanna Prędka:

Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych "Pamiętajmy o ogrodach - zielona pracownia w naszej szkole" zajecia matematyczno-przyrodnicze Gimnazjum w wymiarze 20 godz.

wartość: 860,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Agnieszka Mróz:

Zajęcia rozijające zainteresowania w zakresie nauk humanistycznych "opowiesci z zakątków świata -Afyka" zajęcia humanistczne  SP w wymiarze 24 godz.

wartość: 1008,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Beata Turkot:

Zajęcia rozijające zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych "Poczuj chemię" zajecia matematyczno-przyrodnicze SP w wymiarze 20 godz.

wartość: 840,00 PLN