Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-05-30 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Naprawa instalacji wod-kan na terenie Szkoły Podstawowej nr 25

wartość: 10270 PLN
2023-04-12 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
PPHU Marker Magdalena Stułów ul. Winklera 24, 60-246 Poznań:

Wykonanie projektu renowacji elewacji budynku A, B, D Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu przy ul.Prązyńskiego 53

wartość: 32595 PLN
2023-03-31 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Andrzej Politowicz Auto-Serwice S.C. 61-324 Poznań ul. Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjanymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w POznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz  zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

wartość: 226400 PLN
2023-03-27 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Usunięcie awarii centralnego ogrzewania - wymiana instalacji uszkodzonej c.o., przeróbka podejść c.o. pod piony i grzejniki, montaż zaworów grzejnikowych oraz przelotowych.

wartość: 21800 PLN
2023-01-23 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
TMP S.C M. Idaszak T.Stochniałek ul. Starowiejska 8, 61-695 Poznań:

Usługa budowy monitoringu wizyjnego

wartość: 90.977 PLN
2023-01-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont ciągów komuniacyjnycałaniem h na terenie szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 30000 PLN
2023-01-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi techniczne i kosztorysowanie Marian Walkowiak Os. Lecha 77/5 61-296 Poznań:

Pełnienie nadzoru nad wykoaniem remontu ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 25 (budynek E)

wartość: 620 PLN
2023-01-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 25  (budynek E )

wartość: 29380 PLN
2022-12-27 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
TMP S.C M. Idaszak T.Stochniałek ul. Starowiejska 8, 61-695 Poznań:

Usługa budowy systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 50.000 PLN
2022-11-07 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

modernizacja sali dydaktycznej w budynku C Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 50000 PLN
2022-06-28 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Redopol Sp z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań:

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjunymi i Specjalnymi w Poznaniu

wartość: 271886,58 PLN
2022-05-23 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Naprawa instalacji kanalizacyjnej i gazowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Secjalnymi w Poznaniu

wartość: 5902,08 PLN
2022-05-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Naprawa instalacji c.o. na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

wartość: 11329,97 PLN
2022-05-18 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Usunięćie awarii wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Szkoły POdstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

wartość: 7986,24 PLN
2022-05-18 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Usunięcie awarii wodociągowej- wymiana bojlera 200L oraz podejść wodociągowych w budynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

wartość: 5380 PLN
2022-05-16 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Naprawa instalacji oraz usunięcie skutków awarii w pomieszczeniu zaplecza świetlicy

wartość: 14241,71 PLN
2022-03-07 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi techniczne i kosztorysowanie Marian Walkowiak Os. Lecha 77/5 61-296 Poznań:

Nadzór inwestorski nad pracami budowalnymi - remont ciągów komunikacyjnych

wartość: 800 PLN
2022-03-07 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integrcyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 99200 PLN
2022-01-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi techniczne i kosztorysowanie Marian Walkowiak Os. Lecha 77/5 61-296 Poznań:

Nadzór inwestorski  nad pracami budowlanymi - remont ciągów komunikacyjnych

wartość: 800 PLN
2022-01-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integarcyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 98400 PLN
2021-12-31 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
AS Politowicz S.C. 61-324 Poznań ul. Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepepłnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

wartość: 352598,40 PLN
2021-12-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Wykonanie prac malarskich naprawczych po zalaniu , na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w Poznaniu

wartość: 21620,18 PLN
2021-11-22 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Remont sali gimnastycznej - prace malarskie na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w Poznaniu

wartość: 8972,05 PLN
2021-11-12 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Remont sali gimnastycznej po zalaniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w Poznaniu

wartość: 25019,53 PLN
2021-11-12 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo, ul. Poznańska 24:

Remont sali gimnastycznej po zalaniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w Poznaniu

wartość: 25019,53 PLN
2021-11-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 53515 PLN
2021-08-31 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
AS Politowicz S.C. 61-324 Poznań ul. Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

wartość: 210916,74 PLN
2021-05-04 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi techniczne i kosztorysowanie Marian Walkowiak Os. Lecha 77/5 61-296 Poznań:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowalnych - remont ciągów komunikacyjnych

wartość: 420 PLN
2021-05-04 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont ciąów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyunymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 63780 PLN
2021-01-25 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Mariusz Oleksy 61-311 Szczepankowo 34:

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 

wartość: 88580 PLN
2021-01-25 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi techniczne i kosztorysowanie Marian Walkowiak Os. Lecha 77/5 61-296 Poznań:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót - remont sanitariatów

wartość: 620 PLN
2020-12-17 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
AS Politowicz S.C. 61-324 Poznań ul. Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu  do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

wartość: 271512,00 PLN
2020-08-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
RENOWO Renowacja zabytków Mariusz Łączny ul. Gierymskiego 83/6 Śrem:

Naprawa elewacji na budynku C na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Spejalnymi w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53

wartość: 12500 PLN
2020-07-16 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
AS Politowicz S.C.61-324 Poznań ul. Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów  Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskigo 53 w Ponaniu do szkoły o placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom podczas transportu.

wartość: 279360 PLN
2020-07-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo ul. Poznańska 24:

modernizacja sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnhymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 99280 PLN
2020-07-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Handlowo Usługowa DARBA D.Barłóg Poznań ul. Strzeszyńska 33:

Remont okien w budynku A i D Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 40000 PLN
2020-07-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Biuro Obsługi Bidownictwa Kazmierz Symko ul. Grunwaldzka 80/1 60-311 Poznań:

Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja placu zabaw położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 8000 PLN
2020-06-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Freekids s.c. A.Gąsiorek, Z.Andruszewski:

Modernizacja placu zabaw położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 257479,85 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
PPHU Marker Magdalena Stułów:

Projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 19680 PLN
2020-02-25 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo ul. Poznańska 24:

Naprawa uszkodzonego sufitu w budynku sali gimnastycznej w Szkole POdstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 6396 PLN
2020-01-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi Techniczne Kosztorysowanie Nadzór Marian Walkowiak:

Nadzór inwestorski na prowadzeniem robót - remont sanitariatu w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 820 PLN
2020-01-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Remont sanitariatu w budynku C Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 39999,99 PLN
2020-01-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Remont sanitariatu w budynku C Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 78380 PLN
2019-12-12 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Rabski Sp z o.o,. 61-806 Poznań ul. Święty Marcin 29/8:

Remont ogrodzenia boiska sprtowego Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 33000 PLN
2019-11-08 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
P.P.H.U MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24:

Wykonanie projektu renowacji elewacji budynku A, B i D Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Spcjecjalnymi w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53

wartość: 129888,00 PLN
2019-11-08 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo ul. Poznańska 24:

Naprawa instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 10000 PLN
2019-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo ul. Poznańska 24:

Remont pomieszczeń w budynku A

wartość: 25.000 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Rataj Waldemar:

prowadzenie zajęć w ramach programu Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej - zajęcia sportowe  w wymiarze 16 godzin

wartość: 491,70 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

prowadzenie zajęć w ramach programu Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej - zajęcia sportowe  w wymiarze 16 godzin

wartość: 491,04 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Macioł Stefan:

prowadzenie zajęć w ramach programu Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej - zajęcia sportowe  w wymiarze 18 godzin

wartość: 552,42 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pacanowski Artur:

prowadzenie zajęć w ramach programu Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej - zajęcia sportowe  w wymiarze 18 godzin

wartość: 552,42 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Bolewski Łukasz:

prowadzenie zajęć w ramach programu Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej - zajęcia sportowe  w wymiarze 18 godzin

wartość: 552,42 PLN
2019-04-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi Techniczne Kosztorysowanie Nadzór Marian Walkowiak:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót: Moderniacja instalacji wewnetrznych budynku Bi C Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 938,10 PLN
2019-04-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Modernizacja instalacji wewnętrznych budynku B i C Szkoły POdstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 90822,90 PLN
2019-04-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Łukasz Bolewski:

Prowadzenie zajęć w ramach programu - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej zajęcia sportowe w wymiarze 14 godzin

wartość: 494,90 PLN
2019-04-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Artur Pacanowski:

Prowadzenie zajęć w ramach programu - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej zajęcia sportowe w wymiarze 6 godzin

wartość: 212,10 PLN
2019-04-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Piotr Napiórkowski:

Prowadzenie zajęć w ramach programu - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej zajęcia sportowe w wymiarze 8 godzin

wartość: 282,80 PLN
2019-04-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Stefan Macioł:

prowadzenie zajęć w ramach programu-Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej zajęcia sportowe w wymiare 8 godzin

wartość: 282,80 PLN
2019-03-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko ul. Grunwaldzka 80/1 60-311 PoznańNadzór:

Nadzór inwestorski nad zadaniem"Renowacja elewacji zachodniej i wschodzniej budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterow Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 zgodnie z umową nr 1/ZP/2019 z dnia 26 lutego 2019"

wartość: 8000 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Małgorzata Przygórska:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 25 godz.

wartość: 875 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Irena Pelowska:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 26 godz.

wartość: 910 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 42 godz.

wartość: 1470 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Ewa Florkowska:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 42 godz.

wartość: 1470 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Bazydło-Włodarek Zuzanna:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział alkohol w wymiarze 12 godz.

wartość: 420 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Kolasa Karolina:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział narkotyki w wymiarze 35,5 godz.

wartość: 1245,50 PLN
2019-03-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Luiza Cykowiak:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umieęjętności społecznych" - dział narkotyki w wymiarze 32,5 godz.

wartość: 1137,50 PLN
2019-02-26 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
RENTON Leszek Dzierzkiewicz ul. Gołębia 2 w Poznaniu:

Renowacja elewacji zachodniej i wschodniej w budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 380585,27 PLN
2019-02-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Sieczka Ewelina:

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zajęcia ogólnorozwojowe w elementami unihokeja kl. I-III" w wymiazre 70 godz. finansowanych w ramach budżetu Miasta

wartość: 2334,00 PLN
2019-02-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Barbara Kupczyk:

Prowadzenie zajęć w ramach programu "I am European" - języki obce w wymiazre 20 godz. finansowane w ramach budżetu Miasta

wartość: 770,00 PLN
2019-02-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Zuzanna Bazydło-Włodarek:

Prowadzenie zajęć w ramach programu "Rozmawiaj, nie obrażaj" w wymiazre 30 godz. fiansowanych w ramach budżetu Miasta

wartość: 1000,00 PLN
2019-02-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Weronika Napiórkowska:

Spportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Fitness for kids" kl. I-III SP w wymiarze 70 godz. finansowanych w ramach budżetu Miasta

wartość: 2334,00 PLN
2019-02-20 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Magdalena Matczak:

Prowadzenie zajęć w ramach programu "MItologiczny miting" w wymiarze 30 godz. finansowanych z budżetu Miasta

wartość: 840,00 PLN
2019-02-18 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Usunięcie skutków awarii wodociągowej w budynku szkoły

wartość: 38528,55 PLN
2019-02-18 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Usunięcie awarii wodociągowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnhmi i Specjalnymi

wartość: 13500 PLN
2019-01-30 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Usługi Techniczne Kosztorysowanie Nadzór Marian Walkowiak:

Nadzór inwestorski na prowadzeniem robót - remont pomieszczeń i ciągu kominikacyjnego w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 500,00 PLN
2019-01-30 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych

wartość: 49.500 PLN
2019-01-28 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pracownia AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska Węgierskie 37 62-025 Kostrzyn Wielkopolski:

Usługa w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla dzialań zakupowych na rewnowację elewacji zachodzniej i wschodniej budynku C w Szkole Podstawowej nr 25  Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 6000 PLN
2018-12-06 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Modernizacja zabytkowych korytarzy i klatek schodowych odnowienie pomieszczeń dydaktycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyujnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

wartość: 84577,57 PLN
2018-10-17 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
P.P.H.U MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24:

Nadzór autorski nad zadaniem Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu rewitalizacji elewacji w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 6150 PLN
2018-10-16 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Fram-Bud Sp .o.o. Mariusz Szarpak 60-014 Poznań ul. J. Hallera 6-8:

Renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałam Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 487876,43 PLN
2018-10-08 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko ul. Grunwaldzka 80/1 60-311 Poznań:

Nadzór inwestorski nad zadaniem Renowacja elewacji na budynku C w SZkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

wartość: 8000 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Sieczka Ewelina:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych finasowanych w ramach budżetu Miasta "Strefa Rekreacji Dziecięcej"

wartość: 306,80 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pacanowski Artur:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta "Strefa Rekreacji Dziecięcej"

wartość: 245,60 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Napiórkowski Piotr:

Prowadzenie zajęc pozalekcyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta "Strefa rekreacji dziecięcej"

wartość: 307 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Joanna Brendel:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych "Żródła wiedzy"

wartość: 395,80 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Kolasa Karolina:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych "Kuźnia tolerancji" 

wartość: 351 PLN
2018-10-01 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Bolewski Łukasz:

Prowadzenia zajęc pozalekcyjnych "Strefa Rekreacji Dziecięcej" finansowana ze śwodków budżetu Miasta

wartość: 552,60 PLN
2018-09-10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pracownia AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska Węgierskie 37 62-025 Kostrzyn Wielkopolski:

Usługa w firmie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych przy udzielaniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na renowację elewacji budynku C Szkoły Podstawowej nr 25 tj. przprowadzenie i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

wartość: 6000 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Sieczka Ewelina:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta" Strefa Rekreacji Dziecięcej"

wartość: 245,60 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Przygórska Małgorzata:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach pprgramu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych-alkohol"

wartość: 175 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pelowska Irena:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych-alkohol"

wartość: 350 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Pacanowski Artur:

Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta "Strefa Rekreacji Dziecięcej"

wartość: 245,60 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Napiórkowski Piotr:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta "Strefa rekreacji dziecięcej"

wartość: 245,60 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Kolasa Karolina:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych -narkotyki"

wartość: 315 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Garsztka Anita:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uazleżnień i rozwijanie umiejętności społecznych - alkohol"

wartość: 472,50 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Florkowska Ewa:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uazleżnień i rozwijanie umiejętności społecznych - alkohol"

wartość: 525 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Cykowiak Luiza:

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych - narkotyki"

wartość: 490 PLN
2018-09-03 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Bolewski Łukasz:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Strefa rekreacji Dziecięcej - w ramach finansowania w ramach budżetu Miasta

wartość: 491,20 PLN
2018-05-09 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek Głuchowo ul. Poznańska 24:

Usunięcie awarii wodociągowej oraz elektrycznej

wartość: 14372,92 PLN
2018-04-30 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Firma Budowlana Marbud Szczepankowo 34 61-311 Poznań Mariusz Oleksy:

Remont ciągów komunikacyjnych, kltka schodowa oraz remont instalacji c.o. na terenie Szkoły POdstawowej nr 25 

wartość: 47490,63 PLN