Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MTP Sp. z o.o.:

usługa emisji kampanii reklamowych na nośnikach Citylight i słupach

wartość: 36585,12 PLN
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Mobil-AD Sp. z o.o.:

usługa emisji kampanii reklamowych na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej 

wartość: 18450,00 PLN
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Production Anna Zalejska:

film promocyjno - informacyjny

wartość: 6519,00 PLN
2021-03-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe:

usługa symetrycznego dostępu do sieci internet

wartość: 640,00 PLN
2021-03-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wdrożenie oraz wsparcie pracowników przy obowiązkach kadrowo-płacowych

wartość: 1500,00 PLN
2021-03-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
firma BluLink:

aktualizacja strony szlaklegend.pl

wartość: 2841,30 PLN
2021-03-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
dobosz.studio Andrzej Dobosz:

wykonanie autorskich grafik cyfrowych

wartość: 19326,00 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ONStudio Sp.z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 675,55 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny DRUKMA:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 10683,75 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Drukarnia Standruk:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 14652,99 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VGM Print Sp. Z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 3167,56 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
RW-Lift Sp. Z o.o.:

konserwacja i serwis wind

wartość: 16300,00 PLN
2021-03-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
enova.expert sp.z o.o.:

usługi informatyczne

wartość: 8592,00 PLN
2021-03-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie autorskich grafik cyfrowych

wartość: 42551,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ASSA ABLOY Mercor Doors sp.z o.o.:

usługi serwisowe drzwi automatycznych zamontowanych w BP

wartość: 5400,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć online

wartość: 320,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
WILO POLSKA Sp.z o.o.:

usługi serwisowe pomp i urażdzeń Wilo

wartość: 6200,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Trande Poland Sp.z o.o.:

obsługa serwisowa Urządzeń Trane

wartość: 18500,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

scenariusz dla wystawy czasowej "Dźwięki wokół Cybiny"

wartość: 2500,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Korekta tekstów

wartość: 6100,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem podnosnika koszowego

wartość: 3600,00 PLN
2021-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PLANTIM:

Pielęgnacja zieleni

wartość: 35000,00 PLN
2021-02-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Montownia:

zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej PCD w języku polskim i angielskim

wartość: 14637,00 PLN
2021-02-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Elektronom Serwis:

usługa konserwacji pompy ciepła

wartość: 1200 PLN
2021-02-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Frapol Sp. z o.o.:

serwis central wentylacyjnych

wartość: 11600,00 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Polski Związek Głuchych:

realizacja filmów w polskim języku migowym

wartość: 1722 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie adjustacji i korekty pisemnej tekstów

wartość: 1000 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

artykuł na potrzeby publikacji DZIKHI BIT

wartość: 500 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

PCD.GK/116-1-8/21

wartość: 300 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

artykuł na potrzeby publikacji DZIKHI BIT

wartość: 300 PLN
2021-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Pharos:

wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych

wartość: 4000 PLN
2021-02-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Production:

Wykonanie 2 filmów promocyjnych

wartość: 10000 PLN
2021-02-01 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie 2 webinarów z zakresu edukacji kulturowej

wartość: 700,00 PLN
2021-01-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
BHPewność:

świadczenie usług doradczych BHP

wartość: 700,00 PLN
2021-01-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
AL.-MAX Piotr Niedziela:

usługi serwisowe drzwi automatycznych zamontowanych w BP

wartość: 8560,08 PLN
2021-01-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
RODAN Sp. z o.o.:

zakupy artykułów biurowych

wartość: 3840 PLN
2021-01-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Miasto Poznań:

współfinansowanie obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej

wartość: 123 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie zdjęć dokumentujących działalność PCD

wartość: 24000 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 8000 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 8000 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Orange Polska Spółka Akcyjna:

umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 5000 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

usługi przewozowe

wartość: 5000 PLN
2021-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

czynności związne z rocznym rozliczeniem pracowników

wartość: 426 PLN
2021-01-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

obsługa prawna

wartość: 22800 PLN
2020-12-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa od kradzieży z włamaniem i rabunku

wartość: 767,19 PLN
2020-12-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

wartość: 10415,25 PLN
2020-12-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa odpowiedzialnośc cywilna

wartość: 3636,09 PLN
2020-12-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa od ognia i innych żywiołów

wartość: 32657,82 PLN
2020-12-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
X-projekt Dariusz Jabłoński:

wykonanie i dostawa gadżetów

wartość: 7047,9 PLN
2020-12-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Netland Computers Sp.z o.o.:

zakup i dostawa laptopów,monitorów,oprogramowania

wartość: 87891,08 PLN
2020-12-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PROTECTOR Sp.z o.o.:

ochrona osób i mienia

wartość: 469123,2 PLN
2020-12-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Produktion Anna Zalejska:

produkcja 16 plików dżwiękowych

wartość: 2767,5 PLN
2020-12-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
WED WIL Sebastian Wilk:

zakup i dostawa sprzętu (torby, komputery multimedialne, laptop)

wartość: 39347,25 PLN
2020-12-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
CTK.GK/116-2-69/20:

wykonanie systemu nawigacyjno - informacyjnego TOTUPOINT

wartość: 10947 PLN
2020-12-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

współpraca promocyjno - reklamowa

wartość: 300 PLN
2020-12-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Daicon Sp. z o.o. Sp. k.:

wykonanie i dostawa gadżetów

wartość: 1266 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wydanie książki pt. " Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej"

wartość: 2000 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.:

wydanie książki pt. " Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej"

wartość: 7000 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie scenariusza i materiałów dydaktycznych warsztatów

wartość: 2000 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie scenariusza semunarium naukowego

wartość: 1000 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie scenariusza i materiałów dydaktycznych warsztatów

wartość: 2000 PLN
2020-12-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
P.H. "Pro-Hand" s.c.:

dostawa statywów, dyktafonów, kamer 

wartość: 4182 PLN
2020-12-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MABIT Studia Realizacji Reklamowych Waldemar Polcyn:

druk tablicy informacyjnej 

wartość: 356,7 PLN
2020-12-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
YO Studio Marcin Markowski:

projekt okładki książki

wartość: 2000 PLN
2020-12-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Montownia.com filip Karpiński:

obsługa techniczna strony internetowej www.bramapoznania.pl

wartość: 11808 PLN
2020-12-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

edukacja kulturalna poświęcona tematyce poznańskiego dziedzictwa

wartość: 3600 PLN
2020-12-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
X-projekt dariusz Jabłoński:

wykonanie i dostawa gadżetów

wartość: 7040 PLN
2020-12-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie i wygłoszenie tez na temat programu ikonograficznego

wartość: 300 PLN
2020-12-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

usługa z zakresu edukacji kulturalnej 

wartość: 5400 PLN
2020-12-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie makiet edukacyjnych

wartość: 5005 PLN
2020-12-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie i udokumentowanie audytu dostępności BP dla osób z niepełnosprawnością

wartość: 3000 PLN
2020-11-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatu  online

wartość: 80 PLN
2020-11-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Pharos Michał Zajdowicz:

Audyt poprawności wdrożenia przepisów RODO

wartość: 7257 PLN
2020-11-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
TECHLAMPS S.C.:

dostawa lamp z modułem do projektorów

wartość: 69618 PLN
2020-11-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie szkolenia do realizowania edukacji kult.w formie podcastów

wartość: 1800 PLN
2020-11-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie treści kart pracy z zakresu edukacji kulturowej

wartość: 10700 PLN
2020-11-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
E-TECH s.c.:

dostawa macierzy NAS z dyskami

wartość: 3683,43 PLN
2020-11-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wsparcie kadrowo - płacowe

wartość: 4760 PLN
2020-11-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VINCI Sebastian Biedrzyński:

dostawa rejestratora systemu kontroli czasu pracy z akcesoriami oraz przeszkolenie pracowników z obsługi systemu

wartość: 4674 PLN
2020-11-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Garmond Press S.A.:

umowa o systematyczną dostawę prasy

wartość: 4676 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Eunika Lech Wspólny TON:

wykonanie symultanicznego tłumaczenia na polski język migowy referatów - SOIK

wartość: 750 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie symultanicznego tłumaczenia na polski język migowy referatów - SOIK

wartość: 750 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie referatu w oparciu o prezentację

wartość: 250 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie referatu w oparciu o prezentację

wartość: 250 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie referatu w oparciu o prezentację

wartość: 250 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie referatu w oparciu o prezentację

wartość: 250 PLN
2020-11-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Produktion Anna Zalejska:

wykonanie streamingu (transmisji) na żywo do Internetu z wydarzenia SOIK

wartość: 4000 PLN
2020-11-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ZANO Mirosław Zarotyński:

wykonanie i dostawa ławek origami

wartość: 10855,37 PLN
2020-11-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

koncepcja działań do realizacji w 2021r.

wartość: 5000 PLN
2020-11-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Mobile City:

dostawa smartfonów 

wartość: 20219,97 PLN
2020-11-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Frazo Paweł Kęsy:

odnowienie drewnianych siedzisk krzeseł biurowych

wartość: 10500 PLN
2020-11-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Paulina Kasprzyk:

odnowienie stanowisk do rysowania,podnóżka ,stojaka rowerowego

wartość: 27000 PLN
2020-10-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Firma Montownia.com Filip Karpiński:

zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej  Traktu Królewsko-cesarskiego

wartość: 20664 PLN
2020-10-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Produktion Anna Zalejska:

wykonanie 2 filmów promocyjno-informacyjnych dot.wytawy Miasto rekonstruow.

wartość: 4920 PLN
2020-10-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ANWO Wojciech Kaszany:

wykonanie elementów aranżacji wystawy czasowej oraz montaż wystawy

wartość: 13470 PLN
2020-10-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VINCI Sebastian Biedrzyński:

dostarczenie, montaż i uruchomienie telewizji dozorowej CCTV.

wartość: 49323 PLN
2020-10-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszeniu referatu pt. "Czy warto dobrze żyć z sąsiadami..."

wartość: 500 PLN
2020-10-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszeniu referatu pt. "Muzeum w sąsiedztwie..."

wartość: 700 PLN
2020-10-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza warsztatu dt. współpracy z lokalną społecznością

wartość: 1200 PLN
2020-10-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie wywiadu "Druga strona medalu" oraz przygotowanie artykułu

wartość: 300 PLN