Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Strzelam Bo Lubię Michał Mizgalski:

Audyt poprawności wdrożenia przepisów RODO.

wartość: 3000 PLN
2019-10-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ROSA Sp. z o.o.:

najem dystrybutorów filtrujących

wartość: 2922,48 PLN
2019-10-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt graficzny publikacji.

wartość: 4673 PLN
2019-10-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polska Press Sp. z o.o.:

Reklama prasowa.

wartość: 1151,28 PLN
2019-10-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCom Spółka jawna:

Dostawa 100 000 sztuk biletów wstępu do Bramy Poznania.

wartość: 17121,6 PLN
2019-10-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp. z o.o.:

Dostawa i wymiana łożysk przy silniku wywiewu w centralach wentylacyjnych.

wartość: 7000,72 PLN
2019-10-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie podczas seminarium "Odbiorcy Instytucji Kultury. Młodzież".

wartość: 71 PLN
2019-10-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie  3 dystrybucji materiałów promocyjnych.

wartość: 702 PLN
2019-10-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów do mapy-folderu.

wartość: 444,57 PLN
2019-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o.:

Kalendarze

wartość: 862,47 PLN
2019-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 450 PLN
2019-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pisemna recenzja publikacji.

wartość: 1000 PLN
2019-10-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne.

wartość: 800 PLN
2019-10-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Plenerownia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 800 PLN
2019-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie interaktywnych spektakli rodzinnych.

wartość: 4200 PLN
2019-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia Miang Natalia Adamczyk:

Przeprowadzenie warsztatu pt." Gwiazdkowy pop-up".

wartość: 400 PLN
2019-10-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
NU Foundation:

Przygotowanie programu badań w zakresie relacji instytucji z publicznością.

wartość: 8000 PLN
2019-10-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne związane z wystawą czasową.

wartość: 800 PLN
2019-10-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie autorskiego referatu.

wartość: 600 PLN
2019-10-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp. z o.o.:

Dostawa i wymiana łożysk przy silniku wywiewu w centralach wentylacyjnych.

wartość: 600 PLN
2019-10-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
TM Technologie Sp. z o.o.:

Wykonanie przeglądu technicznego systemu oświetlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego.

wartość: 3444 PLN
2019-10-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agena Sp. z o.o. Hurtownia Elektrotechniczna:

Dostawa wyłączników podtynkowych.

wartość: 400 PLN
2019-10-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libra-Print Daniel Puławski:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 7192,50 PLN
2019-10-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 2250 PLN
2019-10-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc we wdrożeniu zarządzenia , przeprowadzenie szkolenia.

wartość: 1500 PLN
2019-10-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie i przygotowanie zarządzenia wraz z załacznikami.

wartość: 3500 PLN
2019-09-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Kurs języka włoskiego - porozumienie.

wartość: 1562,4 PLN
2019-09-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie autorskiego wywiadu, przygotowanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2019-09-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie równoległe na polski język migowy - WzH.

wartość: 800 PLN
2019-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Translacja na język angielski tekstów.

wartość: 492,06 PLN
2019-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania:

Przeprowadzenie spaceru etnobotanicznego - WzH.

wartość: 1500 PLN
2019-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie filmu - WzH.

wartość: 1000 PLN
2019-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie prezentacji multimedialnej oraz wygłoszenie prelekcji - WzH.

wartość: 1778,02 PLN
2019-09-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 1000 PLN
2019-09-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 300 PLN
2019-09-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 100 PLN
2019-09-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sindruk:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 8388,90 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne - WzH.

wartość: 400 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne - WzH.

wartość: 500 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 350 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza spaceru - WzH.

wartość: 150 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mabit Studia Realizacji Reklamowych Waldemar Polcyn:

Siedziska do leżaków.

wartość: 3911,40 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 600 PLN
2019-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 600 PLN
2019-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia k. Anna Komorowska:

Aktualizacja projektu koncepcyjnego Rzecznego Ogrodu Zabaw przy BP.

wartość: 600 PLN
2019-09-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
YOS Studio Karol Pawełek:

Przygotowanie identyfikacji graficznej.

wartość: 5000 PLN
2019-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Kurs języka hiszpańskiego - porozumienie.

wartość: 1600 PLN
2019-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Estrada Poznańska:

Współpraca przy organizacji wydarzenia WzH.

wartość: 1230 PLN
2019-09-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne - demontaż wystawy czasowej.

wartość: 300 PLN
2019-09-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne - demontaż ogrodu deszczowego.

wartość: 500 PLN
2019-09-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji WzH.

wartość: 300 PLN
2019-09-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Ambientówka Agnieszka Cienciała:

Przygotowanie i przeprowadzenie wartsztatów WzH.

wartość: 2000 PLN
2019-09-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2019-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego publikacji.

wartość: 4000 PLN
2019-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pisemna recenzja publikacji.

wartość: 1000 PLN
2019-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja pisemna tekstów w j. polskim w publikacji.

wartość: 1240 PLN
2019-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Brand Up Karolina Janiszewska:

Opracowanie koncepcji architektury marek portfela CTK TRAKT.

wartość: 15006 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji "Poznańskie city" WzH.

wartość: 335 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji na temat nt dawnych planów Poznania WzH.

wartość: 335 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Znacznik Studio:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Znacznik" WzH.

wartość: 1800 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Na Szage:

Organizacja gry miejskiej "Miejsca Wspólne".

wartość: 1000 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji "Place Poznania" WzH.

wartość: 409 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spaceru pt. "Łazęga poznańska" WzH.

wartość: 400 PLN
2019-09-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte":

Organizacia i realizacja pokazu filmowego "Miejsca wspólne" w ramach WzH.

wartość: 2460 PLN
2019-09-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
BAPA S.C. Borys Fromberg, Jakub Rudzik:

Usługa cateringowa.

wartość: 4595 PLN
2019-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie oraz napisanie referatu

wartość: 500 PLN
2019-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariusza warsztatu oraz jego przeprowadzenie.

wartość: 1500 PLN
2019-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Poznański Klub Podróżnika Ewa Witczak:

Moderacja wydarzenia "Parki Narodowe w USA i odkrywanie dziedzictwa natury..."

wartość: 500 PLN
2019-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

projekt plakatu, ulotki, banerów internetowych

wartość: 880 PLN
2019-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Architekt Anna Pilawska-Sita:

Ocena ekspercka w ramach przetargu nieograniczonego na zaprojekt. i wykon. "Muzeum Enigmy w Poznaniu".

wartość: 1170 PLN
2019-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PB SIGNUM DEVELOPMENT Sp.z o.o.:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacyjnej.

wartość: 30200 PLN
2019-09-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
INWATER Sp.z o.o.:

Przegląd okresowy stacji uzdatniania wody.

wartość: 500 PLN
2019-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
X-projekt Dariusz Jabłoński (Giftpol):

Gadżety do sklepiku.

wartość: 13126,56 PLN
2019-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
BHU QUAY Sp. z o.o.:

Dostawa pasków klinowych.

wartość: 400 PLN
2019-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie tekstów na stronę internetową Bramy Poznania.

wartość: 373 PLN
2019-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agena Sp. z o.o. Hurtownia Elektrotechniczna:

Świetlówki.

wartość: 500 PLN
2019-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Staszewski:

Malowanie sufitu,ścian i pasów na schodach.

wartość: 16108,08 PLN
2019-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji scenariusza wystawy czasowej.

wartość: 800 PLN
2019-08-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski:

Wykonanie okresowego pomiaru geodezyjnego osiadania budynku.

wartość: 3690 PLN
2019-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania studyjnego.

wartość: 200 PLN
2019-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa o współpracy promocyjno - reklamowej.

wartość: 300 PLN
2019-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługi przewodnickie.

wartość: 700 PLN
2019-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Adjustacja i redakcja pisemna tekstów w j. polskim do wystawy.

wartość: 360 PLN
2019-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt identyfikacji wizualnej promującej postać i idee Freemana Tildena.

wartość: 900 PLN
2019-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 150 PLN
2019-08-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
EPS System:

Przegląd okresowy agregatu prądotwórczego.

wartość: 3046 PLN
2019-08-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instalatorstwo Elektryczne Jacek Dudek:

Przegląd okresowy stacji transformatorowej.

wartość: 3000 PLN
2019-08-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Badań Elektrikonserwacyjnych Andrzej Lewandowski:

Badanie sprzętu elektroizolacyjnego.

wartość: 444,8 PLN
2019-08-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Szlifiernia Szkła i Luster Sp.z o.o.:

Dostawa i montaż luster.

wartość: 1008 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zapol Sobczyk Sp.j.:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 9348 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PUH JANTER:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 1045,5 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Drukarnia Libra Print:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 8350,2 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 528,9 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sindruk:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 12232,5 PLN
2019-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych dotyczące tematyki warsztatów.

wartość: 1200 PLN
2019-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Konsultacje tekstów na nową stronę internetową.

wartość: 3000 PLN
2019-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SALIX Krystyna Laskowska-Dzięciołowska:

Przeprowadzenie warsztatu wyplatania koszy z rattanu.

wartość: 780 PLN