Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski:

świadczenie usług sprzątania w CSE

wartość: 42120,00 PLN
2022-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opieka nad Bazyliką Archikatedralną podczas spacerów przewodnickich

wartość: 400,00 PLN
2022-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski:

świadczenie usług sprzątania w BP

wartość: 45900,00 PLN
2022-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Mezon Sp. Z o.o.:

wiosenny i jesienny przegląd okresowy oraz konserwacja klimatyzatorów

wartość: 4428,00 PLN
2022-05-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PICTURA SZYMON KACZMAREK:

wykonanie 5 filmów promocyjno - informacyjnych

wartość: 22400,00 PLN
2022-04-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
CLOCKWORK Spółka Cywilna:

zaprojektowanie i wizualizacja widowiska audiowizualnego 

wartość: 2460,00 PLN
2022-04-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Dream On! Natalia Adamczyk:

przygotowanie scenariusza spacerów oraz ich przeprowadzenie

wartość: 1033,20 PLN
2022-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

poprowadzenie autorskiego spotkania wokół książki Żyj lokalnie....

wartość: 646,15 PLN
2022-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
wMIG Marta Borkowska-Banasiewicz:

przeprowadzenie tłumaczeń na Polski Język Migowy

wartość: 1500,00 PLN
2022-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć

wartość: 1920,00 PLN
2022-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza warsztatu oraz przeprowadzenie warsztatu

wartość: 2184,43 PLN
2022-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatu

wartość: 873,04 PLN
2022-04-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Vinci Sebastian Biedrzyński:

wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów SWiN i SKD

wartość: 12792,00 PLN
2022-04-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

opracowanie i przeprowadzenie badania potrzeb wytchnieniowych nauczycielek

wartość: 5781,00 PLN
2022-04-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza warsztatu oraz przeprowadzenie warsztatu

wartość: 904,40 PLN
2022-04-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Pozytywka - Rozwijające Pracownie Muzyczne:

zagranie koncertu 

wartość: 2000,00 PLN
2022-04-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
SUPERIOR KATARZYNA BARCZAK:

wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów CCTV 

wartość: 12300,00 PLN
2022-04-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp. j.:

przygotowanie nowej ścieżki dźwiękowej dla dorosłych w audioprzewodniku

wartość: 37490,40 PLN
2022-04-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MONTOWNIA.COM:

obsługa strony internetowej www.pcd.poznan.pl, www.bramapoznania.pl, www.trakt.poznan.pl

wartość: 15498,00 PLN
2022-04-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przedsięwzięcie w postaci warsztatowych spacerów dźwiękowych po ulicy Św. Marcin

wartość: 2325,28 PLN
2022-04-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny Drukma:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 6811,74 PLN
2022-04-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VMG Print Sp. Zo.o.:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 16334,40 PLN
2022-04-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
T. Kaszany P.W. JAGODA J. Rybska-Kaszany:

wykonanie pomocy edukacyjnych 

wartość: 4000,00 PLN
2022-04-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie wykładu

wartość: 800,00 PLN
2022-04-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie elementów aranżacji wystawy czasowej oraz montaż wystawy

wartość: 23100,00 PLN
2022-04-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
HEKATE Radosław Niewiadomski:

nagranie lektorskie

wartość: 1274,4 PLN
2022-04-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Mobil-AD Sp. Zo.o.:

emisja kampanii reklamowych na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej

wartość: 20756,25 PLN
2022-03-31 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS:

dostęp do sieci internet

wartość: 7040,00 PLN
2022-03-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ML KLIMA:

obsługa serwisowa urządzeń TRANE 

wartość: 7000,00 PLN
2022-03-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie wykładu

wartość: 800,00 PLN
2022-03-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PLANTIM Łukasz Penc:

usługi pielęgnacji zieleni wokół BP

wartość: 36200,00 PLN
2022-03-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

redakcja i korekta pisemna tekstów dot. DZIKHI BIT

wartość: 1292,00 PLN
2022-03-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie dzieła w formie artykułu pt. "Współpraca ma Śródce"

wartość: 300,00 PLN
2022-03-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
FRAPOL Sp. z o.o.:

umowa serwisowa

wartość: 12760 PLN
2022-03-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.:

umowa konserwacyjna o świadczenie usług serwisowych

wartość: 4000,00 PLN
2022-03-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi 

wartość: 600,00 PLN
2022-03-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
WILO POLSKA Sp. z o.o.:

umowa serwisowa

wartość: 8370,00 PLN
2022-03-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
RW Lift Robert Woźniak:

konserwacja i przegląd okresowy wind zamontowanych w BP i CSE

wartość: 25461,00 PLN
2022-03-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

umowa kupna - sprzedaży dokumentów archiwalnych

wartość: 5000,00 PLN
2022-03-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

szkolenie dla pracowników

wartość: 5600,00 PLN
2022-03-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Enova.expert:

usługi informatyczne

wartość: 50000,00 PLN
2022-03-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

koncepcja i projekt wykonawczy aranżacji wystawy czasowej "Rękodzielni. Opowieści o poznańskim rzemiośle"

wartość: 10929,00 PLN
2022-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Naukowczynie"

wartość: 300,00 PLN
2022-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów nt emancypacji pt. Wolna Polka

wartość: 200,00 PLN
2022-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów nt emancypacji pt. Wolna Polka

wartość: 200,00 PLN
2022-03-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
TCS Serwis Jarosław Kortus:

konserwacja oraz serwis węzłów cieplnych

wartość: 2400,00 PLN
2022-03-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Elektronom Serwis, Henryk Kuśmierz:

konserwacja instalacji pompy ciepła

wartość: 1300,00 PLN
2022-03-04 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.:

umowa serwisowa

wartość: 5940,00 PLN
2022-03-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć dla uczniów głuchych z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu "Ostrów Tumski na migi" 

wartość: 1000,00 PLN
2022-03-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MTP Sp. Zo.o.:

udzielenie ulg lub preferencji beneficjentom Systemu OK Poznań

wartość: 22140,00 PLN
2022-03-01 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

artykuł do publikacji "DZIKHI BIT"

wartość: 300,00 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie spaceru dla rodzin z dziećmi

wartość: 200,00 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie spacerów dla rodzin z dziećmi

wartość: 600,00 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie tłumaczenia na Polski Język Migowy spacerów dla rodzin z dziećmi

wartość: 1292,32 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny Drukma:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 1373,91 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

adjustacja i redakcja pisemna tekstów w j. polskim

wartość: 4500,00 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie autorskich grafik cyfrowych

wartość: 29726,00 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ImprimesGroup:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 1227,54 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
dobosz.studio Andrzej Dobosz:

wykonanie serii autorskich grafik cyfrowych

wartość: 27345,60 PLN
2022-02-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

oprowadzenie kuratorskie po wystawie "Naukowczynie..."

wartość: 300,00 PLN
2022-02-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ANADO Anna Romejko:

dostawa odzieży służbowej dla pracowników

wartość: 6623,49 PLN
2022-02-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie wykładu

wartość: 1000,00 PLN
2022-02-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

projekt graficzno - ilustracyjny wizualnych materiałów edukacyjnych... - ekspozycja CSE

wartość: 5010,00 PLN
2022-02-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem podnośnika koszowego

wartość: 4000,00 PLN
2022-02-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wystąpienie w 3 filmach eduk. dla klas 4-6 i 7-8

wartość: 2200,00 PLN
2022-02-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wystąpienie w 3 filmach eduk. dla klas 4-6 i 7-8

wartość: 2200,00 PLN
2022-02-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

filmy z zakresu edukacji kulturowej

wartość: 8000,00 PLN
2022-02-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Al.-MAX Piotr Niedziela:

usługi serwisowe drzwi automatycznych

wartość: 14071,20 PLN
2022-02-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów

wartość: 500,00 PLN
2022-02-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Miasto Poznań:

obsługa grupy zakupowej energii elektrycznej

wartość: 135,30 PLN
2022-01-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Miasto Poznań:

umowa najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT

wartość: 41574,27 PLN
2022-01-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie referatu

wartość: 600,00 PLN
2022-01-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Gastro-Królscy i Gebru Sp.j.:

usługa cateringowa

wartość: 1750,00 PLN
2022-01-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

prace pomocnicze i organizacyjne

wartość: 15820,00 PLN
2022-01-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wygłoszenie wykładu pt."Enigmy współczesnej Kryptografii"

wartość: 830,00 PLN
2022-01-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ENEA Operator Sp. Zo.o.:

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

wartość: 193000,00 PLN
2022-01-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa 1067794888 eksponaty wystawowe

wartość: 29289,09 PLN
2022-01-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

wartość: 5000,00 PLN
2022-01-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

wartość: 5000,00 PLN
2022-01-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

wartość: 5000,00 PLN
2021-12-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

obsługa prawna

wartość: 25680,00 PLN
2021-12-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PG HOME POTOCKA GRABOWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O:

umowa abonamentowa - parking

wartość: 200,00 PLN
2021-12-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki:

realizacja usługi wideotłumacza dla obiektów BP i CSE

wartość: 2952,00 PLN
2021-12-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PHB Florczyk Arkadiusz Florczyk:

umowa abonamentowa - parking

wartość: 280,00 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ArtLogistic:

transport egzemplarza muzealnego polskiej wersji maszyny szyf. Enigma

wartość: 22509,00 PLN
2021-12-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Press-Service:

monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądu mediów

wartość: 4188,00 PLN
2021-12-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
SoftCOM:

świadczenie usług hostingowych

wartość: 600,00 PLN
2021-12-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp.j.:

tłumaczenie tekstu nowej ścieżki audio na ekspozycji CSE, nagranie i aktualizacja

wartość: 9739,14 PLN
2021-12-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Pharos Michał Zajdanowicz:

umowa oświadczenie usług wsparcia z zakresu ochrony danych osobowych

wartość: 4500,00 PLN
2021-12-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa 1016182704 od kradzieży z włamaniem i rabunku

wartość: 808,41 PLN
2021-12-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa 1016182720 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

wartość: 16305,35 PLN
2021-12-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa 1016182728 odpowiedzialnośc cywilna

wartość: 4587,01 PLN
2021-12-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa 1016182670 od ognia i innych żywiołów

wartość: 41136,06 PLN
2021-12-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
GiftExpress Artur Zamoyski:

zakup koszulek dla wyposażenia osób wspierających organizację wydarzeń PCD

wartość: 6475,00 PLN
2021-12-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
HYDROBUD Sp. Z o.o. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane:

umowa o świadczenie usług sprzątania w CSE

wartość: 348000,00 PLN
2021-12-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
HYDROBUD Sp. Z o.o. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane:

umowa o świadczenie usług sprzątania w Bramie Poznania

wartość: 414000,00 PLN
2021-12-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
LARGO FHU Adam Skrzypczak:

czyszczenie i impregnacja posadzki kamiennej

wartość: 25387,20 PLN
2021-12-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
TS SERVICE Sp. z o.o.:

umowa o świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia BP

wartość: 507005,28 PLN
2021-12-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
TS SERVICE Sp. z o.o.:

umowa o świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia CSE

wartość: 313050,24 PLN
2021-12-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Open Nexus Sp. z o.o.:

korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS

wartość: 3582,38 PLN