Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

wykonywanie specjalistycznej obsługi serwisowej urządzeń Trane

wartość: 11193 PLN
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 4280,40 PLN
2020-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.:

umowa serwisowa - drzwi

wartość: 6642 PLN
2020-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WILO POLSKA:

usługi serwisowe - pompy i urządzenia Wilo

wartość: 7367,70 PLN
2020-02-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów

wartość: 480 PLN
2020-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

współfinansowanie obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej

wartość: 123 PLN
2020-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi

wartość: 1000 PLN
2020-02-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

wartość: 2000 PLN
2020-02-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

konsultacje scenariuszy warsztatów

wartość: 1200 PLN
2020-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

translacja na język angielski tekstów do wystawy czasowej

wartość: 1801,00 PLN
2020-01-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ONStudio Sp. z o.o.:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 584,50 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

adjustacja i redakcja pisemna tekstów

wartość: 3550 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Materiały biurowe DAXER Dawid Kruś:

Dostawa artykułów spożywczych.

wartość: 4000 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RODAN Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 8000 PLN
2020-01-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie utworu w formie opisu merytorycznego zagadnienia krajobrazu dźwiękoweg.

wartość: 7000 PLN
2020-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługi przewozowe.

wartość: 4500 PLN
2020-01-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

prace pomocnicze i organizacyjne na terenie obiektu

wartość: 2400 PLN
2020-01-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie zdjęć dokumentujących działalność CTK TRAK.

wartość: 19500 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajeć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 5000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 5000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 8000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajeć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 8000 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Norge Sp.z o.o.:

Umowa na świadczenie usług sprzątania.

wartość: 424887,00 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Obsługa prawna.

wartość: 21600 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie pracy BOK.

wartość: 850 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie interaktywnych spektakli rodzinnych.

wartość: 5600 PLN
2019-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

Umowa dzierżawy.

wartość: 61,50 PLN
2019-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Sklep i Serwis Rowerowy Bicykl:

Dostawa rowerów.

wartość: 3586,05 PLN
2019-12-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
G3 druk:

Druk wizytówek.

wartość: 180 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

wartość: 267,19 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

wartość: 9197,06 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów

wartość: 29427,31 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

wartość: 3586,05 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o.:

Reklama w nowym wydaniu przewodnika Polska na Weekend.

wartość: 7800 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
VMG Print Sp. z o.o.:

produkcja i dostawa spersonalizowanych teczek

wartość: 5280 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie "Bieg Powstania Wielkopolskiego":

współpraca przy organizacji wydarzenia w Bramie Poznania

wartość: 5000 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
x-kom sp. z o.o.:

oprogramowanie Microsoft Windows

wartość: 28305 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Komputronik S.A.:

dyski SSD

wartość: 8360 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Techlamps s.c.:

lampy z modułem do projektorów

wartość: 66100 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vernity Sp. z o.o.:

dostawa, wdrożenie i szkolenie z obsługi urządzenia zabezpieczającego sieć

wartość: 30715 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Security Emporio Sp.z o.o. Sp.K- Lider Konsorcjum:

Ochrona osób i mienia.

wartość: 465874,2 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa gości i klientów Bramy Poznania.

wartość: 850 PLN
2019-12-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie czterech autorskich scenariuszy.

wartość: 2000 PLN
2019-12-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pizza.

wartość: 440 PLN
2019-12-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik komiksowych postaci z dynastii Piastów

wartość: 7104 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci

wartość: 800 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Uszycie obrusów.

wartość: 2100 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
IMERCON Sp. z o.o.:

Opracowanie koncepcji funkconalno - technicznej modernizacji węzłów sanitarnych.

wartość: 20000 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Abakus Krzysztof Milanowski:

Opracowanie programu prac konserwatorskich.

wartość: 3000 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
AL.-MAX Piotr Niedziela:

Dostawa i montaż automatyki drzwi rozwieralnych.

wartość: 50845 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zamówienie reklamy w AFISZ-u.

wartość: 2700 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zamówienie reklamy w IKS-ie.

wartość: 5000 PLN
2019-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa o współpracy promocyjno - reklamowa.

wartość: 300 PLN
2019-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
IKARIA Sp. z o.o.:

licencja oprogramowania antywirusowego

wartość: 19856,12 PLN
2019-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
IT Experts Group Tomasz Plebiański:

Przeprowadzenie warsztatu pracy metodą STEAM.

wartość: 4920 PLN
2019-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koncepcja i projekt wykonawczy aranżacji wystawy.

wartość: 10929 PLN
2019-12-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Zorganizowanie, przeprowadzenie warsztatów oraz wywiadów.

wartość: 4000 PLN
2019-12-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.:

Usługi reklamowe.

wartość: 3985,2 PLN
2019-12-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie szaty grafcznej nowej mapy turystycznej.

wartość: 2141 PLN
2019-12-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libra-Print Daniel Puławski:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 17812,8 PLN
2019-12-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie autorskiego artykułu.

wartość: 4000 PLN
2019-12-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MTP:

Zamówienie ekspozycji plakatów na słupach reklamowych w Poznaniu.

wartość: 8550 PLN
2019-12-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PROFES MARIUSZ GROBELNIAK:

Teczki.

wartość: 1508,64 PLN
2019-12-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Staszewski:

Malowanie sufitu,ścian i pasów na schodach.

wartość: 13400 PLN
2019-11-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAZO Paweł Kęsy:

Wykonanie zestawu figur ze sklejki.

wartość: 7900 PLN
2019-11-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik cyfrowych - projekt ulotki wizerunkowej.

wartość: 546 PLN
2019-11-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
IKEA Poznań:

Wyposażenie do przestrzeni kawiarenki.

wartość: 44716,6 PLN
2019-11-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Schulke Polska Sp. z o.o.:

Preparaty do dezynfekcji.

wartość: 384,4 PLN
2019-11-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza i tekstów do wystawy, nadzór autorski.

wartość: 3000 PLN
2019-11-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MONDO Anna Skrzypczak:

Wykonanie i dostawa gadżetów.

wartość: 8882 PLN
2019-11-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 600 PLN
2019-11-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Garmond Press S.A.:

Umowa o systematyczną dostawę prasy.

wartość: 2955,65 PLN
2019-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik cyfrowych - projekt teczek na dokumenty.

wartość: 437 PLN
2019-11-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Natalia Adamczyk Pracownia MIANG:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 400 PLN
2019-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie, wygłoszenie i napisanie referatu.

wartość: 750 PLN
2019-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie podczas seminarium "Odbiorcy Instytucji Kultury. Młodzież".

wartość: 120 PLN
2019-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Piekarnia Bezglutenowa Pochleb Spółka Cywilna:

Dostarczenie i obsługa wegańskiego cateringu na potrzeby wydarzenia SOIK.

wartość: 4500 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mabit Studia Realizacji Reklamowych Waldemar Polcyn:

Zaprojektowanie, produkcja oraz montaż stojaka informacyjno-promocyjnego.

wartość: 5817,9 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Studio Tyflografiki Marek Jakubowski:

Wykonanie tablic dla słabowidzących oraz niewidomych oraz stojaków.

wartość: 14175 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz:

Wykonanie i dostawa gadżetów.

wartość: 14538,6 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Armin Mikos KulTour.pl:

Recenzja publikacji Freemana Tildena.

wartość: 1000 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Armin Mikos KulTour.pl:

Opracowanie tekstu do ulotki turystycznej.

wartość: 2000 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MultiClean Sp. z o.o.:

Usługa najmu i serwisu mat wejściowych.

wartość: 4305 PLN
2019-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ran-Synchron Sp. z o.o.:

Przegląd okresowy wraz z czyszczeniem.

wartość: 2000 PLN
2019-11-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
X-projekt Dariusz Jabłoński:

Wykonanie i dostawa gadżetów.

wartość: 3084,84 PLN
2019-11-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
A-Z Production Anna Zalejska:

Wykonanie filmu z wydarzenia "Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Młodzież".

wartość: 2460 PLN
2019-11-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

cyfrowy projekt tablicy informacyjno - promocyjnej

wartość: 1000 PLN
2019-11-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie baz danych.

wartość: 1736 PLN
2019-11-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Korekta językowa tekstów.

wartość: 1240 PLN
2019-11-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Zaprojektowanie, wykonanie witryny internetowej Fest Fyrtel.

wartość: 1750 PLN
2019-11-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przetwarzania tekstu.

wartość: 300 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea S.A.:

sprzedaż energii elektrycznej

wartość: 324000 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Teatr Nowy im.Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu:

Organizacja wydarzenia "Nowy czyta Dzieciom. Legenda o rogalach Świętomarcińskich".

wartość: 123 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mobil-AD Sp. z o.o.:

Emisja spotu reklamowego.

wartość: 4422 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt graficzny kart do nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców.

wartość: 5000 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zysk i S-ka Wydawnictwo S.J. T.Zysk, A.Zysk:

Udostpnienie sali konferencyjnej.

wartość: 500 PLN
2019-11-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp. z o.o.:

Dostawa i wymiana wentylatora nawiewu w centrali wentylacyjnej.

wartość: 6916,2 PLN
2019-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agora S.A.:

Reklama książki.

wartość: 1300 PLN
2019-11-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Corporate Filip Marek:

Umowa najmu lokalu na potrzeby realizacji zdjęć filmowych.

wartość: 1500 PLN
2019-10-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Społem:

Wypożyczenie systemu wystawienniczego.

wartość: 1000 PLN