Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
KPS.ARCHI Anna Pilawska-Sita:

koncepcja i projekt wykonawczy aranżacji wystawy czasowej

wartość: 8500 PLN
2020-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Występ w filmach edukacyjnych dot. Ostrowa Tumskiego

wartość: 1600 PLN
2020-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agencja Reklamowa SŁÓWKO:

wydruk plakatów Jeżycka Galeria Witrynowa

wartość: 140 PLN
2020-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia Miang Natalia Adamczyk:

przeprowadzenie rodzinnych animacji - czytanie książek

wartość: 400 PLN
2020-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie społecznej inwentaryzacji łąk i nieużytków w okolicy BP

wartość: 700 PLN
2020-07-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
E-BIT Edyta Wojciechowska-Jadczak:

przygotowanie publikacji poseminaryjnych cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury

wartość: 1992,60 PLN
2020-07-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

realizacja przedsięwzięcia  z zakresu edukacji kulturalnej

wartość: 18000 PLN
2020-07-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ALI-GRAF Iwona Kopytowska:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 1451,40 PLN
2020-06-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Drukarnia Standruk Adam Król:

wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 5208 PLN
2020-06-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MOVITECH Ł.Marzec i Wspólnicy Sp.j.:

wprowadzenie zmian w ścieżce rodzinnej w audioprzewodniku

wartość: 4428 PLN
2020-06-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

napisanie 4 scenariuszy zajęć edukacyjnych

wartość: 1000 PLN
2020-06-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
AL.-MAX Piotr Niedziela:

Prace serwisowe przy drzwiach automatycznych.

wartość: 8560,80 PLN
2020-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia C&C Sp. z o.o.:

stworzenie szaty graficznej nowego folderu turystycznego

wartość: 787,20 PLN
2020-06-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

oczyszczanie z zanieczyszczeń brzegów rzeki Cybiny

wartość: 135 PLN
2020-05-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
NU FOUNDATION:

opracowanie strategii komunikacyjnej nowej marki produktowej CTK TRAKT z zakresu działalności wystawienniczej

wartość: 15000 PLN
2020-05-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Movitech Ł.Marzec i wspólnicy spół:

doposażenie infrastruktury audioprzewodników

wartość: 8302,50 PLN
2020-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MBossy Mariusz Bossy:

współpraca stron przy opracowaniu i publikacji spaceru wirtualnego 3D

wartość: 3075 PLN
2020-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Meliński Minuth Sp.Z o.o.:

wykonanie osłon z plexi,stojaki na płyn do dezynfekcji

wartość: 9655,50 PLN
2020-04-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
VINCI Sebastian Biedrzyński:

przeglądy konserwacyjne systemów SSWiN, CCTV oraz KD

wartość: 11020,8 PLN
2020-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

szycie maseczek

wartość: 500 PLN
2020-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

szycie maseczek

wartość: 500 PLN
2020-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

szycie maseczek

wartość: 500 PLN
2020-04-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

adjustacja i redakcja pisemna tekstów

wartość: 1250 PLN
2020-04-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
dobosz.studio Andrzej Dobosz:

dzieło w postaci serii autorskich grafik cyfrowych

wartość: 4957,20 PLN
2020-03-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
COB SPIN Sp.z o.o.:

przegląd budowlany budynku

wartość: 2029,5 PLN
2020-03-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski:

pomiar osiadania budynku

wartość: 3690 PLN
2020-03-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

koncepcja scenariusza wystawy czasowej

wartość: 1000 PLN
2020-03-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

napisanie artykułu na potrzeby publikacji DZIKHI BIT

wartość: 360 PLN
2020-03-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przygotowanie i przeprowadzenie prazentacji dla seniorek i seniorów

wartość: 350 PLN
2020-03-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
LaDiosa Sp.z o.o.Sp.k.:

Zakup środków dezynfekcyjnych.

wartość: 760 PLN
2020-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

stworzenie dzieła o charakterze popularno-naukowym "Znikające rzeki"

wartość: 180 PLN
2020-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

stworzenie dzieła o charakterze popularno-naukowym "Znikające rzeki"

wartość: 180 PLN
2020-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

Świadczenie usługi dostępu do internetu.

wartość: 9446,40 PLN
2020-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ALERA Rafał Kamiński:

przygotowanie kosztorysu na renowację elewacji budynku

wartość: 2214 PLN
2020-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

prace pomocnicze i organizacyjne na terenie obiektu

wartość: 12000 PLN
2020-02-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pro Logo:

wykonanie usługi oklejenia elementów wystawienniczych folią

wartość: 5744 PLN
2020-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Międzynarodowe Targi Poznańskie:

kampania reklamowa na słupach

wartość: 14287,68 PLN
2020-02-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

wykonanie ekspozytorów wystawienniczych

wartość: 1160 PLN
2020-02-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

wystąpienie w charakterze lektora

wartość: 150 PLN
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przygotowanie i przeprowadzenie prazentacji dla seniorek i seniorów

wartość: 350 PLN
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PLANTIM Łukasz Penc:

Kompleksowa pielęgnacja zieleni wokół Bramy Poznania

wartość: 30500 PLN
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

wykonywanie specjalistycznej obsługi serwisowej urządzeń Trane

wartość: 11193 PLN
2020-02-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 4280,40 PLN
2020-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów

wartość: 1500 PLN
2020-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ekograf:

usługa druku

wartość: 1291,5 PLN
2020-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

translacja na język rosyjski tekstów - DZIKHI BIT

wartość: 2300 PLN
2020-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

translacja na język angielski tekstów - DZIKHI BIT

wartość: 2996 PLN
2020-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

adjustacja i redakcja pisemna tekstów - DZIKHI BIT

wartość: 800 PLN
2020-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
VMG Print Sp. z o.o.:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 639,6 PLN
2020-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny DRUKMA Jakub Skoczyński:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 17078 PLN
2020-02-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

wykonanie tłumaczenia symultanicznego na polski język migowy

wartość: 1250 PLN
2020-02-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mobil-AD Sp. z o.o.:

kampania na ekranach w autobusach

wartość: 14760 PLN
2020-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ANWO Wojciech Kaszany:

wykonanie elementów wystawy czasowej

wartość: 14944,50 PLN
2020-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.:

umowa serwisowa - drzwi

wartość: 6642 PLN
2020-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WILO POLSKA:

usługi serwisowe - pompy i urządzenia Wilo

wartość: 7367,70 PLN
2020-02-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie warsztatów

wartość: 480 PLN
2020-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

współfinansowanie obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej

wartość: 123 PLN
2020-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi

wartość: 1000 PLN
2020-02-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

wartość: 2000 PLN
2020-02-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

konsultacje scenariuszy warsztatów

wartość: 1200 PLN
2020-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 6838,8 PLN
2020-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ekograf:

usługa druku

wartość: 1291,5 PLN
2020-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

translacja na język angielski tekstów do wystawy czasowej

wartość: 1801,00 PLN
2020-01-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ONStudio Sp. z o.o.:

usługa druku materiałów promocyjnych

wartość: 584,50 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

adjustacja i redakcja pisemna tekstów

wartość: 3550 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Materiały biurowe DAXER Dawid Kruś:

Dostawa artykułów spożywczych.

wartość: 4000 PLN
2020-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RODAN Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 8000 PLN
2020-01-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie utworu w formie opisu merytorycznego zagadnienia krajobrazu dźwiękoweg.

wartość: 7000 PLN
2020-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługi przewozowe.

wartość: 4500 PLN
2020-01-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

prace pomocnicze i organizacyjne na terenie obiektu

wartość: 2400 PLN
2020-01-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie zdjęć dokumentujących działalność CTK TRAK.

wartość: 19500 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajeć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 5000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 5000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 8000 PLN
2019-12-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajeć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych

wartość: 8000 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Norge Sp.z o.o.:

Umowa na świadczenie usług sprzątania.

wartość: 424887,00 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Obsługa prawna.

wartość: 21600 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie pracy BOK.

wartość: 850 PLN
2019-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie interaktywnych spektakli rodzinnych.

wartość: 5600 PLN
2019-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

Umowa dzierżawy.

wartość: 61,50 PLN
2019-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Sklep i Serwis Rowerowy Bicykl:

Dostawa rowerów.

wartość: 3586,05 PLN
2019-12-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
G3 druk:

Druk wizytówek.

wartość: 180 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

wartość: 267,19 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

wartość: 9197,06 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów

wartość: 29427,31 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna:

polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

wartość: 3586,05 PLN
2019-12-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o.:

Reklama w nowym wydaniu przewodnika Polska na Weekend.

wartość: 7800 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
VMG Print Sp. z o.o.:

produkcja i dostawa spersonalizowanych teczek

wartość: 5280 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie "Bieg Powstania Wielkopolskiego":

współpraca przy organizacji wydarzenia w Bramie Poznania

wartość: 5000 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
x-kom sp. z o.o.:

oprogramowanie Microsoft Windows

wartość: 28305 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Komputronik S.A.:

dyski SSD

wartość: 8360 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Techlamps s.c.:

lampy z modułem do projektorów

wartość: 66100 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vernity Sp. z o.o.:

dostawa, wdrożenie i szkolenie z obsługi urządzenia zabezpieczającego sieć

wartość: 30715 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Security Emporio Sp.z o.o. Sp.K- Lider Konsorcjum:

Ochrona osób i mienia.

wartość: 465874,2 PLN
2019-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa gości i klientów Bramy Poznania.

wartość: 850 PLN
2019-12-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie czterech autorskich scenariuszy.

wartość: 2000 PLN
2019-12-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pizza.

wartość: 440 PLN
2019-12-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik komiksowych postaci z dynastii Piastów

wartość: 7104 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci

wartość: 800 PLN
2019-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Uszycie obrusów.

wartość: 2100 PLN