Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Eurozet Sp. z o.o.:

emisja reklamy (Meloradio Poznań)

wartość: 2000,00 PLN
2021-09-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PIRS Creative Lab Sp. z o.o.:

wykonanie systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT w przestrzeni CSE

wartość: 4689,00 PLN
2021-09-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

realizacja oprowadzań

wartość: 922,50 PLN
2021-09-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Wszystko Gra S.C. Szymon Dąbrowski, Anna Dąbrowska:

opracowanie i realizacja bezobsługowej gry miejskiej

wartość: 7500,00 PLN
2021-09-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie prelekcji

wartość: 400,00 PLN
2021-09-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie prelekcji

wartość: 350,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Eurozet Sp. z o.o.:

emisja reklamy

wartość: 2829,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

odbiór konserwatorski maszyny szyfrującej Enigma 

wartość: 352,75 PLN
2021-08-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

stworzenie autorskich utworów muzycznych,sceniczno muzycznych

wartość: 10,000 PLN
2021-08-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygot. scenariusza warsztatu"Poczuć i zobaczyć to, co (nie) słyszalne..." i ich przeprowadzenie

wartość: 661,27 PLN
2021-08-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
PZU:

Polisa nr 1063522716 ubezpieczenie eksponatów Enigma

wartość: 12175,64 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Sp.J.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 1180,80 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VMG Print Sp. Z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 9499,41 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
E-BIT Edyta Wojciechowska-Jadczak:

przygotowanie publikacji poseminaryjnej

wartość: 1476,00 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Pracownia Ferment Kolektiv Radosław Tomasik:

realizacja pokazu w Bramie Poznania

wartość: 3874,50 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte":

organizacja i realizacja plenerowego pokazu filmowego

wartość: 2460,00 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Raster R.Nowak i S-ka Spółka Jawna:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 9741,60 PLN
2021-08-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Drukarnia SIL-VEG-DRUK:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 2878,20 PLN
2021-08-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

projekcja archiwalnych filmów analogowych

wartość: 300,00 PLN
2021-08-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie prelekcji

wartość: 350,00 PLN
2021-08-03 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie oprowadzań

wartość: 400,00 PLN
2021-08-02 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
TS SERVICE Sp. z o.o., PROTECTOR Sp. z o.o., PROTECT TECHNOLOGY Sp. z o.o., FIDES AMM Sp. z o.o.:

świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia CSE

wartość: 120631,68 PLN
2021-07-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki:

tłumaczenia języka migowego on-line

wartość: 861,00 PLN
2021-07-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

szkolenia i doradztwo w zakresie BHP

wartość: 929,00 PLN
2021-07-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza warsztatów i przeprowadzenie warsztatów

wartość: 2300,00 PLN
2021-07-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Konsorcjum Firm: Spółdzielnia "DOZÓR", Biuro Ochrony A-Z:

świadczenie usług sprzątania

wartość: 175767,00 PLN
2021-07-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Production Anna Zalejska:

wykonanie trzech filmów promocyjno - informacyjnych o CSE

wartość: 21463,50 PLN
2021-07-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
GiftExpress Artur Zamoyski:

wykonanie i dostawa gadżetów 

wartość: 8079,87 PLN
2021-07-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MONDO Anna Skrzypczak:

wykonanie i dostawa gadżetów 

wartość: 6117,50 PLN
2021-07-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wykonanie prac pomocniczych i organizacyjnych

wartość: 1300,00 PLN
2021-07-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp.j.:

przygot. nowej ścieżki dźwiękowej gry rodzinnej

wartość: 12379,95 PLN
2021-07-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygot. scenariusza spacerów "Nasłuch terenowy. Poznański krajobraz..." i ich przeprowadzenie

wartość: 1058,78 PLN
2021-07-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MOZAIKA Ewa Płotka:

wystawienie dwóch interaktywnych spektakli rodzinnych

wartość: 3600,00 PLN
2021-07-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Michał Janecki RedHeadMed:

przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy

wartość: 2500,00 PLN
2021-07-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej IZPOL:

wykonywanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic

wartość: 976,00 PLN
2021-07-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Vinci Sebastian Biedrzycki:

wykonywanie przeglądów konserwacyjnych

wartość: 7560,00 PLN
2021-07-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie spacerów edukacyjnych

wartość: 300,00 PLN
2021-07-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi klienta

wartość: 4428,00 PLN
2021-07-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Tel-Poż-System ISKRA Spółka z o.o.:

świadczenie usług monitoringu

wartość: 3102,06 PLN
2021-06-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza spacerów oraz przeprowadzenie spacerów

wartość: 1000,00 PLN
2021-06-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie scenariusza spacerów oraz przeprowadzenie spacerów

wartość: 900,00 PLN
2021-06-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wsparcie merytoryczne i doradztwo

wartość: 3000,00 PLN
2021-06-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ENERGY LAB:

dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

wartość: 41205,00 PLN
2021-06-29 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Eunika Lech Wspólny Ton:

przeprowadzenie tłumaczeń na polski język migowy wydarzeń organizowanych przez PCD

wartość: 6240,00 PLN
2021-06-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
City Guide Aleksandra Oźmina:

usługa przewodnicka

wartość: 1720,00 PLN
2021-06-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
AMS S.A.:

kampania reklamowa

wartość: 62016,60 PLN
2021-06-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE:

projekt wykonawczy i realizacja modelu maszyny szyfrującej Enigma

wartość: 8500,00 PLN
2021-06-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Centrum Sztuki Dziecka:

wypożyczenie FONOMAPY

wartość: 300,00 PLN
2021-06-18 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przygotowanie treści kart pracy z zakresu edukacji kulturowej

wartość: 3800,00 PLN
2021-06-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Production Anna Zalejska:

realizacja filmów o charakterze promocyjno - edukacyjnym

wartość: 4305,0 PLN
2021-06-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

projekty graficzne elementów gry dla rodzin z dziećmi (plakat, baner, ulotka, itp.)

wartość: 2426,68 PLN
2021-06-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin z dziećmi

wartość: 1000,00 PLN
2021-05-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wsparcie merytoryczne i doradztwo w przepr. 2 postępowań zgodnie z ustawą PZP

wartość: 3000,00 PLN
2021-05-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Montownia.com Filip Karpiński:

przygotowanie szablonów dla str. sprzedażowej PCD

wartość: 4920,00 PLN
2021-05-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
SoftCOM:

stworzenie str. Internetowej dla systemu IKSORIS

wartość: 30381,00 PLN
2021-05-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

artykuły popularno-naukowe,kalendarium wydarzeń

wartość: 6500,00 PLN
2021-05-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury praca pt.części pierwsze.Łapacz (obiekt)

wartość: 250,00 PLN
2021-05-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury 

wartość: 250,00 PLN
2021-05-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie scenariusza wystawy "Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery..."

wartość: 1500,00 PLN
2021-05-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

opracowanie scenariusza wystawy "Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery..."

wartość: 1500,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury 

wartość: 250,00 PLN
2021-05-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-05-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

wynajem dóbr kultury

wartość: 250,00 PLN
2021-04-28 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

administrowanie stronami internetowymi PCD i Bramy Poznania

wartość: 2950,00 PLN
2021-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

pełnienie funkcji kuratora wystawy "Przynęty i pulapki"

wartość: 925,00 PLN
2021-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

pełnienie funkcji kuratora wystawy "Przynęty i pulapki"

wartość: 925,00 PLN
2021-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Made Tomasz Peukert:

zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Centrum Szyfrów Enigma

wartość: 16728,00 PLN
2021-04-27 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
dobosz.studio:

wykonanie serii grafik cyfrowych

wartość: 13996,20 PLN
2021-04-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

adjustacja i korekta pisemna tekstów

wartość: 1450,00 PLN
2021-04-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Dystrybucja materiałów promocyjnych

wartość: 3920,00 PLN
2021-04-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Projekt aranżacji i opracowania plastycznego wystawy czasowej "Dźwięki wokół Cybinyt"

wartość: 6000,00 PLN
2021-04-16 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Vinci Sebastian Biedrzycki:

Przeglądy konserweacyjne sygnalizacji (SSWiN, SKD, CCTV)

wartość: 11562,00 PLN
2021-04-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

napisanie tekstu o charakterze poradnikowym

wartość: 500,00 PLN
2021-04-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Aerofoto:

licencja na zdjęcie

wartość: 300,00 PLN
2021-04-01 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

przeprowadzenie szkolenia z podstaw języka migowego

wartość: 800,00 PLN
2021-04-01 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.:

umowa konserwacyjna o świadczenie usług serwisowych

wartość: 3800,00 PLN
2021-03-31 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Fundacja Otwarta Strefa Kultury:

wykonanie wystawy plenerowej

wartość: 17000,00 PLN
2021-03-25 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Instkor:

konserwacja i serwis węzłów cieplnych

wartość: 3000,00 PLN
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
MTP Sp. z o.o.:

usługa emisji kampanii reklamowych na nośnikach Citylight i słupach

wartość: 36585,12 PLN
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Mobil-AD Sp. z o.o.:

usługa emisji kampanii reklamowych na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej 

wartość: 18450,00 PLN
2021-03-24 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
A-Z Production Anna Zalejska:

film promocyjno - informacyjny

wartość: 6519,00 PLN
2021-03-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe:

usługa symetrycznego dostępu do sieci internet

wartość: 640,00 PLN
2021-03-17 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wdrożenie oraz wsparcie pracowników przy obowiązkach kadrowo-płacowych

wartość: 1500,00 PLN
2021-03-11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
firma BluLink:

aktualizacja strony szlaklegend.pl

wartość: 2841,30 PLN
2021-03-10 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
dobosz.studio Andrzej Dobosz:

wykonanie autorskich grafik cyfrowych

wartość: 19326,00 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ONStudio Sp.z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 675,55 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny DRUKMA:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 10683,75 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Drukarnia Standruk:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 14652,99 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
VGM Print Sp. Z o.o.:

Wydruk materiałów promocyjnych

wartość: 3167,56 PLN
2021-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
RW-Lift Sp. Z o.o.:

konserwacja i serwis wind

wartość: 16300,00 PLN