Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
BIOLEKO Badania i Dokumentacja Środowiska:

Wykonanie profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarz na stokach Cytadeli.

wartość: 14145,00 PLN
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Eletrotechniczny:

Wykonanie wykopów (ręcznie) i położenie rur osłonowych OPTO 40 pod monitoring miejski w Parku Drwęckim zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.

wartość: 17178,08 PLN
2019-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Synergia Creative Sp. z o.o.:

Karmniki oraz poidełka dla ptaków wraz z tablicami  infarmacyjnymi.

wartość: 10000,00 PLN
2019-07-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Aneby Sp. z o.o.:

Doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe placów zabaw w parku na os. Przyjaźni  w Poznaniu - część nr 1.

wartość: 116457,68 PLN
2019-07-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Monitoring -wagon kolejowy - Skansen Średzkiej Kolei Powiatowej w Poznaniu, Park Rataje.

wartość: 405,90 PLN
2019-07-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
TARA J-V Sp. z o.o.:

Wykonanie inwestycji na tereni Osiedla Rataje.

wartość: 30684,81 PLN
2019-07-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
EKO-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Park Rataje - roboty w zakresie infrastruktury - zgodnie z przedmiarem robót.

wartość: 18347,37 PLN
2019-06-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
EURO-GEO Sp. z o.o.:

Wykonanie obmiarów geodezyjnych oraz mapy zrealizowanego Parku rataje i terenu na os. Orła Białego w Poznaniu.

wartość: 22140,00 PLN
2019-06-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Wykonanie naprawy urzadzeń na placach zabaw i siłowniach.

wartość: 13530,00 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Drobud Sp. z o.o.:

Remont wybranycg alejek na os. Oświecenia w Poznaniu.

wartość: 164141,15 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp.K.:

Wykonanie urządzenia Archimedes  do Parku Nadolnik.

wartość: 534409,60 PLN
2019-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Wymiana spruchniałaych elementów drewnianych pergoli na skwerze im. Zakrzewskiego w Poznaniu.

wartość: 32000,00 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

  Zakup i montaż zestawu zabawowego firmy Buglo lub równoważne - część nr 6 plac zabaw przy ul. Iłłakowiczówny.

wartość: 63960,00 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Wymiana istniejących bramek na bramki samozamykające - część nr 4 - Plac zabaw przy ul. Dmowskiego.

wartość: 5586,66 PLN
2019-06-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Zakup i montaż 5-cio  stanowiskowego stojaka na rowery , zakup i montaż ławek z oparciem typu Bulwar, zakup i ustaawienie koszy betonowych 80-litrowych do śmieci  - część nr 3 Glinianki (Szachty).

wartość: 14270,46 PLN
2019-06-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Rewitalizacja Parku przy ul. Browarnej w Poznaniu.

wartość: 1056193,28 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Swoboda w Poznaniu - założenie zieleni.

wartość: 46184,26 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Kaliską w Poznaniu - I etap.

wartość: 744035,16 PLN
2019-05-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp.z o.o.:

Rewaloryzacja Parku im. A. Wodziczki - remont kładek.

wartość: 1360644,05 PLN
2019-05-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Studio Artystyczno-Konserwatorskie:

Dokończenie prac konserwatorskich, rozpoczętych w 2016r., przy nagrobku Franciszka Styzińskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuszyna, zgodnie z programem prac konserwatorskich sporządzonych przez panią Ewę Palacz.

wartość: 8000,00 PLN
2019-05-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i usługi Ogrodnicze:

Wykonanie monitoringu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wpływu mrtod i sposobów stosowanych w latach poprzednich na stan zdrowotny kasztanowców, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu zdrowotnego kasztanowców i platana kolistego na tarenie miasta Poznania wraz z dokumentacją fotograficzną.

wartość: 29999,70 PLN
2019-05-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Prace dot. Prześwietleń 100 szt. Starych drzew (średnicy 26-100 cm) rosnących na terenie parku w pasie przed blokami przy ul. Orzechowej/Kasztanowej i w pasie dochodzącym do terenu za ekranem akustycznym wzdłuż ogrodzenia parkingu przy ul. Kasztanowej, oraz prace związane z usunięciem odrostów, samosiewów, przycięcie istniejących starych krzewów na terenie przed blokami.

wartość: 21600,00 PLN
2019-05-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Prace dotyczące uporządkowania terenu dojazdu do parku od ul. Kasztanowej - rys. w załączeniu i utwardzeniu - ułożenia drogi od ul. Kasztanowej przy blooku, do wjazdu do parku, używając płyt ażurowych tożsamych z położonymi na drodze od ul. Łozowej przez Kasztanową wzdłuż bloku w stronę parkingu (ok. 70 m²) wraz z ogrodzeniem go słupkami metalowymi i zamontowaniem uchylnego słupka blokującego wjazd.

wartość: 24354,00 PLN
2019-05-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERIA Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleńca przy ul. Lwa.

wartość: 12051,54 PLN
2019-05-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zieleni i budowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Żeglarskiej Wolbromskiej w Poznaniu.

wartość: 207275,07 PLN
2019-05-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Stuk'n'Puk Dziecięce Instrumenty Muzyczne:

Zakup i montaż ścieżek sensorycznych - zestawów złożonych z sześciu instrumentów muzycznych w parku Cytadela oraz w parku na os. Czecha/Rusa - 2 komplety, zgodnie z załącznikiem nr 1.

wartość: 12280,00 PLN
2019-05-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPHU POL-KRAM:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 74909,28 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Wykonanie w ramach systemu odwadniającego dodatkowej studni w parku przy ul. Dolna Wilda/Orzeszkowa (zgodnie z uzgodnieniami Aqunetu i przedstawiną wyceną ), mającej na celu ograniczenie odpływu wód wraz z regulatorem przepływu mającego na celu ograniczenie odpływu wód opadowych wraz z regulatoren przepływu.

wartość: 12607,50 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład usług Komunalnych:

 Utrzymanie wybiegu dla psów na os. Orła Białego.

wartość: 4950,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

!. Utrzymanie boiska i placu zabaw przyul. Staszowskiej; 2. Utrzymanie skweru przy ul. Zęglarskiej i Wolbromskiej.

wartość: 22410,00 PLN
2019-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

 Zagospodarowanie zielenią Ogrodu Wodnego w Parku Cytadela w ramach zadania : "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli". 

wartość: 298189,00 PLN
2019-05-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cedrus:

Ekspertyza dendrologiczna 12 szt. Drzew rosnących w Parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy pomocy tomografu Pictus 3 oraz metody VTA.

wartość: 10209,00 PLN
2019-05-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.:

Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie osiedla - RO Wilda.

wartość: 16605,00 PLN
2019-04-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w Poznaniu.

wartość: 245507,28 PLN
2019-04-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
MEL-KAN Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji:

Renowacja parku im. A.Wodziczki - projekt ujęcia wód opadowych.

wartość: 30135,00 PLN
2019-04-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Remontowo-Budowlany:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich  w Poznaniu.

wartość: 17220,00 PLN
2019-04-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych firmy "BULGO" domku nr kat. 7102 i domku z tarasem nr kat. 7109 na plac zabaw przy ul. Swoboda.

wartość: 20855,88 PLN
2019-04-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Adviser:

Pełnienie nadzoru nad obsługą systemów nawadniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM w 2019r.

wartość: 19889,10 PLN
2019-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
EKO-Dróg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:

Naprawa, impregnacja i wyrównanie dna niecki fontanny Kronthala w Poznaniu.

wartość: 21183,63 PLN
2019-04-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Montaż małej architektury wraz z urządzeniami fitness, budowa oświetlenia parkowego, sadzenie drzew, krzewów i bilin oraz roślin cebulkowych na terenie zieleni publicznej u zbiegu ulic Głuszyna i Babicka zgodnie z dokumentacją projektową.

wartość: 357568,40 PLN
2019-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA:

Renowacja parku im. A.Wodziczki - pełnienie nadzoru budowlanego.

wartość: 14145,00 PLN
2019-04-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Naprawy na placach zabaw w Poznaniu.

wartość: 19460,49 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

 Doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu 

wartość: 31184,58 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Swoboda  w Poznaniu - część 2.

wartość: 152797,32 PLN
2019-03-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza  w Poznaniu - część 1.

wartość: 151638,15 PLN
2019-03-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej - pełnienie nadzoru budowlanego.

wartość: 11070,00 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 4 zadania (utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla).

wartość: 19592,10 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 3 zadania (utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej)

wartość: 19901,47 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 2 zadania (utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu).

wartość: 20774,15 PLN
2019-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - I zadania (utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo).

wartość: 11270,00 PLN
2019-03-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA EwaSłowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlanym nad zadaniem pn. "Rewaloryzacja Parku Drwęckich w latach 2019-2020.

wartość: 47970,00 PLN
2019-03-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Dom Pogrzebowy Banach:

Wykonanie prac ziemnych w 4 lokalizacjach na CZW, mających na celu sprawdzenie czy w rzeczonych miejscach były pochówki, a następnie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

wartość: 3936,00 PLN
2019-03-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ewa Pawlak:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w 4 lokalizacjach na CZW, mających na celu sprawdzenie czy w rzeczonych miejscach wykonywane były pochówki.

wartość: 550,00 PLN
2019-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
M-BUD-TRANS Michał Pawlicki:

Wymiana elementów odwodnienia liniowego na alejkach Cmentarza  Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

wartość: 47109,00 PLN
2019-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna IKSIGREK S.C. D.Kierzanka&dawid Wąsąwicz:

Wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej alejek w parku Lasek Dębiec przy ul. 28 Czerwca 1956 r., zgodnie z załączonym planem.

wartość: 6765,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Renton Konserwacja Zabytków:

Zad.1   Remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W.Dworzaczka. Zad.2 Naprawa balustrady na wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

wartość: 117968,45 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu - etap II

wartość: 11502,49 PLN
2019-01-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w obiektach: plac zabaw, boisko i siłownia przy ul. Dmowskiego

wartość: 11961,83 PLN
2019-01-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
EURO-GEO Sp. z o.o.,:

Wykonanie obmiarów geodezyjnych oraz mapy składników projektu współfinansowanego z NFOŚiGW p.n. Park Rataje w Poznaniu 

wartość: 22909,73 PLN
2019-01-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego na 2019r.

wartość: 19926 PLN
2019-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia parkowego na terenie Miasta Poznania

wartość: 1142916,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Beniamin Chodorowski:

"Ule na poznańskiej Cytadeli"

wartość: 6000,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Poligraficzny Grafika:

Opracowanie graficzne i wydrukowanie broszury p.n.  Średzka Kolej Powiatowa, odcinek normalnotorowy w Poznaniu

wartość: 11808,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej w ZZM.

wartość: 12000,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i biurowych w obiekcie ZZM w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 14600,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jacek Włodarski:

Utrzymanie czystości na posesji przed siedzibą ZZM w Poznań przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 9600,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Bogusław Skorupiński:

Organizacja pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ZZM.

wartość: 10800,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mirosława Lisiecka:

 Wykonywanie obowiązków  dotyczących prowadzenia strony internetowej ZZM.

wartość: 4800,00 PLN
2019-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Waldemar Marciniak:

a)Pełnienie obowiązków z zakresu techn.obsługi komputerów i sieci komputerowej (IT) w ZZM; b) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w ZZM; c) nadzór nad Kioskiem Multimedialnym.

wartość: 25200,00 PLN
2018-12-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Danuta Stefańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez sąd do wykonania prac społecznych na terenie P.Cytadela w Poznaniu w 2019r.

wartość: 33600,00 PLN
2018-12-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
BOLT Michał Ćwiertnia:

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2019 r."

wartość: 46800,00 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Solid Grup Sp. z o.o. sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w 2019r. W obiektach na terenie miasta Poznania.

wartość: 2952,00 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
KDS Sp. z o.o.:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - XI rejon

wartość: 3777113,75 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGRÓD PROJEKT Aldona Szkudlarek - Lipowy:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - X rejon

wartość: 2928621,60 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Firma Usługowa Amerika:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania -IX rejon

wartość: 2508490,14 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - VIII rejon

wartość: 2684239,90 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Firma Usługowa Amerika:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - VII rejon

wartość: 682123,93 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp. k.:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - V rejon

wartość: 1819088,94 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowo Handlowy Zieleni Wiosna:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - III rejon

wartość: 2059820,91 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - II rejon

wartość: 2100578,66 PLN
2018-12-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - I rejon

wartość: 2260845,33 PLN
2018-11-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Alkom:

Dostawa i posadzenie 193 krzewów róż w Parku Cytadela.

wartość: 9842,54 PLN
2018-11-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Budowa pomostu na Stawie Rozlanym.

wartość: 25360,61 PLN
2018-11-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego.

wartość: 98064,00 PLN
2018-11-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenOL Sp.z o.o.:

Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa: sadzenie 7 szt. klona czerwonego "Red Sunset" o obwodzie pnia 16-18 cm na terenie miejsca do wyprowadzania psów w Parku na osiedlu B.Chrobrego.

wartość: 6996,78 PLN
2018-11-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Hydromont:

Wykonanie odwodnienia parku przy ul. Heweliusza według zakresu.

wartość: 20602,50 PLN
2018-11-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie zielenią (działka 19/2 i 19/3, ark. 10, obr. 06 Żegrze).

wartość: 486861,33 PLN
2018-11-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS G.Sobolewski:

Sadzenie drzew w parku Stare Koryto Warty w ramach zadania "Zagospodarowanie starego koryta Warty".

wartość: 18144,00 PLN
2018-11-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a uk. Kaliską w Poznaniu - etap I.

wartość: 54217,27 PLN
2018-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU abies Szymon Grodzki:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - VI części.

wartość: 3619513,80 PLN
2018-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
"GreenQL:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pozbania - IV części.

wartość: 1498989,06 PLN
2018-11-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

W ramach zadania "Doposażenie Parku Sołackiego oraz rekultywacja trawników i rewaloryzacja zieleni" dostawa  i montaż 8 ławek, 4 koszy na śmieci oraz posadzenie 678 szt. krzewów śnieguliczki.

wartość: 29998,41 PLN
2018-11-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsibiorstwo Wielobranżowe Eko-Las-Plus Tomasz Siedlecki:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych topoli czarnej na terenie Glinianek wraz z uporządkowaniem terenu przyległego ok. 100m² i usunięcie z niego drzew możliwych do wycięcia bez uzyskania decyzji.

wartość: 5400,00 PLN
2018-11-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Agata Sobielga:

Schemat organizacji ruchu rowerowego wokół Parku Sołackiego.

wartość: 4900,00 PLN
2018-11-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Metrontech Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Skrzypczyński:

W ramach zadania "Modernizacja elementów małej architektury w parku im. Czarneckiego " wykonanienie drobnych napraw.

wartość: 6372,63 PLN
2018-11-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
M.B.OGRODY Beata Szczepańska:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu.

wartość: 192083,38 PLN
2018-10-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Dariusz Zawada:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia alejek parkowych przy ul. Kruczej w Poznaniu.

wartość: 4920,00 PLN
2018-10-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Sadzenie drzew na terenie Zieleńca przy ul. Wieżowej, Zieleńca ul. Panny Marii, Parku Tysiąclecia - 19 szt.

wartość: 29795,14 PLN
2018-10-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Rewaloryzacja Parku przy ul. Browarnej - wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięcie samosiewów.

wartość: 24873,35 PLN