Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-05-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp. z o.o.:

Pielęgnacja nowych drzew parkach im. T. Kasserna oraz im. Z. Mahlika w Poznaniu

wartość: 20000,00 PLN
2023-04-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
CT Sport Sp. z o.o.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Poznaniu - Etap I: budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego

wartość: 1611067,71 PLN
2023-04-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Inżynierskie Dariusz Zawada:

Opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej w zakresie oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Lubczykowej

wartość: 15805,50 PLN
2023-04-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Inżynierskie Dariusz Zawada:

Opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej w zakresie oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Lubczykowej

wartość: 15805.00 PLN
2023-04-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Kathalea Katarzyna Michalak:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac konserwatorskich przy nagrobkach na cmentarzach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej

wartość: 23985.00 PLN
2023-04-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Markflor Spółka z o.o. Sp.k.:

Zakup i posadzenie 54 drzew w parku Cytadela w Poznaniu oraz 17 drzew w parku Rekreacji - Starołęka Mała w Poznaniu wraz z pielęgnacją

wartość: 154342.80 PLN
2023-04-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne inż. Bogusław Dróżdż:

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku od restauracji Umberto, toalety automatycznej dp zaprojektowanej przez WMN instalacji kanzalziacji sanitarnej w parku Cytadela

wartość: 21881,70 PLN
2023-04-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mikołaj Kaczmarski:

Pełnienie nadzoru herpetologicznego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Burszty w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni"

wartość: 1845.00 PLN
2023-04-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Nowe zagospodarowanie terenu po boisku w parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu ETAP II

wartość: 651710,64 PLN
2023-04-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Burszty w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni.

wartość: 337390,70 PLN
2023-04-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator Sp. z o.o.:

Wykonanie przyłącza do seci dla obiketu zlokalizowanego przy ul. Karpińskiej

wartość: 447,98 PLN
2023-04-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ewa Słowińska SEWA Przedsiębiorstow Uługowo - Handlowe:

Pełnienienie nadzoru inwestorskiego
Burszty i Konfrantego

wartość: 26568,00 PLN
2023-04-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Landame Aneta Mikołajczyk:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją pn. Zagospodarowanie trenu zieleni przy ul. Burszty w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni

wartość: 3690.00 PLN
2023-04-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród -Projekt Aldona Szkudlarek-Lipowy:

Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania

wartość: 25086,60 PLN
2023-04-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Sodowanie-Piaskowanie Wojnarowski:

Usuwanie napisów graffiti z  elementów małej architektury: plac Asnyk-tablica,  park. im. prof. L. Bergera- murek z kamienia, park im. A. Wodziczki- 35 ławek 

wartość: 15990,00 PLN
2023-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Wykonanie prac zgodnie z projektem małej architektury na terenie parku im. Floriana Sypniewskiego  w Poznaniu.

wartość: 116500,00 PLN
2023-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
JB Projekt Joanna Bielicka:

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przeniesienia Pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego do parku im.  E. Strzeleckiego w Poznaniu

wartość: 11685,00 PLN
2023-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usług Komunlanych SAN-EKO Krzysztof Skoczylas:

sadzenie roślin i montaż słupków na zieleńcu przy ul. Obrzyca

wartość: 12263,00 PLN
2023-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usług Komunlanych SAN-EKO Krzysztof Skoczylas:

zakup koszy na śmieci, worków na psie odchody

wartość: 8000,01 PLN
2023-04-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektrotechniczny SEM Stefan Maćkowiak i Jakub Maćkowiak SP. J.:

oświetlenie wybiegu dla psów, os. Rzeczypospolsitej- Park Rataje

wartość: 42804,00 PLN
2023-03-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPPROJEKT Paweł Badziak:

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku od restauracji Umberto, toalety automatycznej dp zaprojektowanej przez WMN instalacji kanzalziacji sanitarnej w parku Cytadela

wartość: 40590,00 PLN
2023-03-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Zakup i montaż tyrolki w parku im. T. Kasserna

wartość: 35711,82 PLN
2023-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektrotechniczny SEM Stefan Maćkwiak i Jakub Maćkowiak SP. J.:

Rozbudowa oświetlenia parkowego o 2 punkty świetlne w parku JPII

wartość: 23999,99 PLN
2023-03-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogrodowa Aranżacja IWART:

Nasadzenia bylin i pnączy w parku im. ks. T. Kirschke

wartość: 46357,92 PLN
2023-03-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowo-Produkcyjna Janusz Kaczmarek:

Wykonywanie zabiegów ochrony roślin w rejonie XI - Cytadela w Poznaniu w 2023 r.

wartość: 39428.72 PLN
2023-03-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
ARES Ryszard Fornalczyk:

Oczyszczanie nawierzchni piaszczystej na placu zabaw w parku im. ks. T. Kirschke

wartość: 25338.00 PLN
2023-03-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU "ADVISER" Anna Łukowicz:

Pełnienie nadzoru nad obsługą systemów nawadniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM w 2023 r.

wartość: 44772.00 PLN
2023-03-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Projekt i budowa skweru u zbieg ul. Grochowskiej i Marcelińskiej

wartość: 128520.00 PLN
2023-03-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
RAPIDO D.D.D. Remigiusz Urbanowski:

Deratyzacja parków i zieleńców w Poznaniu w 2023 roku

wartość: 22017.00 PLN
2023-03-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
"BH Agnieszka Klepaczewska:

Doposażenie siłowni zewnętrznej i plac zabaw na skwerze im. L. Molewskiego 

wartość: 100665.66 PLN
2023-03-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

wprowadzanie do rejestru zakupów faktur w programie Rewizor

wartość: 7800.00 PLN
2023-03-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Joanna Godowa:

Utrzymanie czystości

wartość: 15000.00 PLN
2023-03-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jolanta Laleko:

Tworzenie zaangażowania wydatków i rachunkowego

wartość: 7800 PLN
2023-02-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
"FIT PARK Sp. z o.o.:

Street workout i ławki w Parku Górczyńskim

wartość: 35916.00 PLN
2023-02-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Tadeusz Baranowski:

nazdór nad stanem zdrowotnym zieleni w Poznaniu

wartość: 10000.00 PLN
2023-02-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

usługa związana z prowadzeniem spraw dotyczących obronnosci i obrony cywilnej

wartość: 12000.00 PLN
2023-02-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski:

Modernizacja pergoli
w parku im. T. Kasserna

wartość: 35670.00 PLN
2023-02-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Bogusław Skorupiński:

usługi BHP

wartość: 14010.00 PLN
2023-02-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Waldemar Marciniak:

usługi IT

wartość: 37280.00 PLN
2023-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERRIA Piórkowski Sp. j.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Księżycową i Grunwaldzką.

wartość: 38000.00 PLN
2023-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
JB Projekt:

Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia -wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

wartość: 43050,00 PLN
2023-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERRIA S.J.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Księżycową i Grunwaldzką.

wartość: 46740,00 PLN
2023-02-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERRIA S.J.:

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie zieleni przy ul. Hezjoda i olgii Sławskiej, w ramach zadania "Spacery z Demokracją".

wartość: 18900,00 PLN
2023-02-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Doradztwo i usługi budowlane, nadzory-wykonawstwo-kosztorysy-przeglądy:

I. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją 3-letnich umów na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Poznania, na rejonach I-XI oraz nadzorem nad naprawami elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych z budżetu rad osiedli i ZZM
II. Wykonanie przeglądów placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, skate parków, pump tracków, boisk, streetworkotów, wybiegów dla psów będących w administracji ZZM znajdujących się w rejonach Grunwald, Jeżyce, Cytadela, Winogrady, Piątkowo

wartość: 20295,00 PLN
2023-02-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Dagmara Benecka:

Wykonanie zadań i czynności w aramach stażu studenckiego.

wartość: 5472,00 PLN
2023-02-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowo-Usługowa ALKOM:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 5 zadań.

wartość: 59243,65 PLN
2023-02-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład usług Komunalnych:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - teren przy ul. Andrzejewskiego.

wartość: 8062, PLN
2023-02-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Naprawa mocowania piramidy linowej na placu zabaw przy ul. Fabianowo oraz wymiana olinowania urządzenia zabawowego w parku Jana Pawła II.

wartość: 15301,20 PLN
2023-02-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw przy ul. Lelewela/Vetulaniego wraz z demontażem i utylizacją starego ogrodzenia.

wartość: 60885,00 PLN
2023-01-20 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pespektywa Pracownia Projektowa Sp. z o.o.:

Opracowanie koncepcji rewaloryzacji centralnej wschodniej części parku im. Władysława Czarneckiego.

wartość: 22140,00 PLN
2023-01-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i biurowych w obiekcie ZZM - położonym w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 2400,00 PLN
2023-01-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Wykonanie przeglądów technicznych wieży widokowej na Szachtach w 2023 r.

wartość: 17269,00 PLN
2023-01-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Przebudowa układu komunikacyjnego na skwerze przy ul. Zygalskiego/Wielichowska - schody i pochylnia.

wartość: 38130,00 PLN
2023-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Zamykanie i otwieranie bramy boiska przy ul. Jasna Rola.

wartość: 16236,00 PLN
2023-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
K.D.S. Sp. z o.o.:

Zimowe utrzymanie oraz prace porządkowe na cmentarzach wojennych na stokach Cytadeli (I-III/2023)

wartość: 13285,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
RENMIAR:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego oraz nadzór nad innymi urządzeniami elektrycznymi na terenia parków, nie związanymi bezpośrednio z oświetleniem.

wartość: 33210,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie przez PCSS na rzech Abonenta trasmisji danych do kiosku internetowego ustawionego przy pomniku AK (ul. Wieniawskiego).

wartość: 1476,00 PLN
2022-12-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2022-12-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Impel Safety Sp. z o.o.:

Pełnienie funcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu 2023 r.

wartość: 82410,00 PLN
2022-12-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Danuta Stefańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez sąd do wykonania prac społecznych na terenie P.Cytadela w Poznaniu w 2022r.

wartość: 36000,00 PLN
2022-12-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Naprawa alejki na terenie przy ul. Jasna Rola oraz ułożenie nawierzchni z kostki granitowej.

wartość: 19900,00 PLN
2022-11-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp. Z o.o.:

Zakup i montaż 4  ławek i koszy w parku T. Kasserna.

wartość: 11316,00 PLN
2022-11-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
Robinia Pielęgnacja Ogeodów:

Nasadzenia krzewów i bilin na terenie Grunwaldu.

wartość: 23310,00 PLN
2022-11-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
LANDAME:

Zagospodarowanie działek przy ul. Karpińskiej.

wartość: 32700,00 PLN
2022-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
OLD Sp. z o.o.:

Korekta graficzna projektu książki "Od drewnianej kolei do Parku Rataje" oraz wydruk egzemplarzy po korekcie.

wartość: 18650,00 PLN
2022-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp.z.o.o.:

Nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz cebul na terenie miasta Poznania - Grunwald i Piątkowo.

wartość: 167675,66 PLN
2022-11-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator:

Przyłącze - ul. Topolowa (Park Drwęskich).

wartość: 349,74 PLN
2022-11-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Zakup i posadzenie krzewów w parku im. Ks. T. Kirschke.

wartość: 23328,00 PLN
2022-11-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

W ramach zadania"Zielone fyrtle, niech połączą nas drzewa" - rewitalizacja terenów przy torach (między torami , a ul. Czesława Miłosza i Poli Gajawiczyńskiej).

wartość: 58432,38 PLN
2022-11-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Strefa Zieleni:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skweru im. Macieja Zawiei.

wartość: 25830,00 PLN
2022-11-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Naprawa nawierzchni z kostki brukowej w Parku Heweliusza.

wartość: 16851,00 PLN
2022-11-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Nasadzenia drzewi krzewów (obszar V) w ramach zadania pn. Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej wzdłuż Alei Praw Kobiet - nasadzenia drzew i krzewów.

wartość: 98280,00 PLN
2022-10-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
PREPERIKON Sp. z o.o.:

Prace związane z bezpieczeństwem na górce saneczkowej na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

wartość: 25499,13 PLN
2022-10-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
EKSPERTIS Sp. z o.o. Sp. k.:

Wykonanie opinii technicznej Pomnika Armii Poznań, zlokalizowanego w Poznaniu na Wzgórzu św. Wojciecha, pomiędzy ulicami Kutrzeby i Księcia Józefa.

wartość: 43050,00 PLN
2022-10-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Wykonanie prac konserwacyjnych w P. Sołackim - nasadzenia krzewów.

wartość: 11745,00 PLN
2022-10-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Armii Krajowej.

wartość: 262977,35 PLN
2022-10-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp. Z o.o.:

Wymiana elementów istniejących urządzeń na siłowni zewnętrznej i na placu zabaw w parku im. Jurija Gagarina w Poznaniu. 

wartość: 29901,30 PLN
2022-10-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
DALPINEX:

Prace pielęgnacyjne w koronach drzew w ramach zadania np.. "Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"

wartość: 48178,80 PLN
2022-10-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard:

Założenie miejskiego lasku kieszonkowego przy ul. Piastowskiej/Bilinki w Poznaniu.

wartość: 49758,00 PLN
2022-10-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Zakup i montaż karuzeli integracyjnej w parku Rataje.

wartość: 30499,08 PLN
2022-10-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Poprawa estetyki terenów zielonych na terenie Osiedla Sołacz.

wartość: 27725,00 PLN
2022-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Wymiana uszkodzonych części oraz malowanie na placach zabaw.

wartość: 229578,27 PLN
2022-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
AtelBau:

Wykonanie kompleksowej konserwacji 24 nagrobków zlokalizowanych na CZW w Poznaniu.

wartość: 36451,05 PLN
2022-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Porządkowanie nieurządzonych terenów zieleni na terenie Osiedla.

wartość: 4037,98 PLN
2022-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Projekt koncepcyjny alejki z kosztorysem oraz 1 wizualizacji, terenu pomiędzy ul. Hezjoda i ul. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej (Aleja Demokracji) wykonanie nasadzeń krzewów, założenie łąki, założenie próchnowiska.

wartość: 39720,24 PLN
2022-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
MGS:

Założenie rabaty bilinowej w parku im. Ks. T. Kirschke.

wartość: 69768,00 PLN
2022-09-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Moodagency Sp. z o.o.:

Organizacja wydarzenia edukacyjnego w parku im. ks. T. Kirschke.

wartość: 20010,87 PLN
2022-09-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Dendrologiczna LYNX:

Wykonanie inwentaryzacji oraz specjalistycznego przeglądu drzew w Parku Sołackiego w Poznaniu.

wartość: 45492,78 PLN
2022-09-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektrotechniczny SEM:

Budowa oświetlenia parku Rataje 2. w parku Sypniewskiego.

wartość: 40590,00 PLN
2022-09-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
DALPINEX:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach położonych na terenie miasta Poznania w ramach zadania: Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia aglomeracji poznańskiej.

wartość: 122155,60 PLN
2022-09-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
MGS:

Przebudowa Alei Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ławeczek (uzupełnienie zieleni).

wartość: 43912,80 PLN
2022-09-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
MGS:

Nasadzenia krzewów w parku im. Ks. T. Kischke.

wartość: 46764,00 PLN
2022-09-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz dostawa i montaż nowych urządzeń na placu zabaw w parku im. Ks. T. Kirschke.

wartość: 75518,31 PLN
2022-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Zakup i montaż zjeżdżalni oraz zacienienia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Jasna Rola.

wartość: 26089,53 PLN
2022-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

Utrzymanie parku Edukacji Ekologicznej.

wartość: 24998,55 PLN
2022-08-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Operator:

Przyłącze  - park im. T. Mazowieckiego.

wartość: 233,16 PLN
2022-08-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Dostawa i montaż desek do ławek w parkach na os. Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa.

wartość: 67188,75 PLN
2022-08-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Wykonanie ścieżki pieszej wokół placu zabaw na terenie miasta Poznania przy ul. Świątniczki.

wartość: 39997,14 PLN
2022-08-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektrotechniczny SEM:

Budowa oświetlenia parku Rataje: 1.alejka przy ul. Zamenhofa dawny IN BUD.

wartość: 38130,00 PLN
2022-08-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
MGS:

Wymiana odpływów linowych przy 3 mostkach w Parku Sołackim.

wartość: 34772,10 PLN