Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-07-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp.z.o.o.:

Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej

wartość: 268119,44 PLN
2020-07-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87:

Budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Jana Pawła II w Poznaniu.

wartość: 36000,00 PLN
2020-07-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
"TECHRAMPS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa:

W ramach zadania "Przebudowa lub budowa Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego" - wykonanie robót dodatkowych do umowy ZZM.ZP/251-01/20P.

wartość: 45633,00 PLN
2020-07-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
ZPU Remox Sp. z o.o.:

Montaż siłowni zewnętrznej na terenie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Korfantego zg. z  kosztorysem ofertowym.

wartość: 12925,95 PLN
2020-07-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Instytut Analizy Konstrukcji:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego ściany murowanej i muru kamiennego znajdujących się na Górze Przemysła.

wartość: 25830,00 PLN
2020-07-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Beniamin Chodorowski:

"Ule na Poznańskiej Cytadeli" - prowadzenie prac pasiecznych.

wartość: 6000,00 PLN
2020-07-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu.

wartość: 49000,00 PLN
2020-06-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
SAN-EKO Zakład usług Komunalnych:

Pielęgnacja zieleni nie objętej umowami gwarancyjnymi w Parku Rataje oraz w Parku na Osiedlu Orła Białego.

wartość: 46449,94 PLN
2020-06-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERRIA Spółka Jawna:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  ścieżki spacerowej po północnej stronie stawu Rozlanego na Szachtach w Poznaniu.

wartość: 30504,00 PLN
2020-06-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

"Lasek Katyński" pielęgnacja.

wartość: 23749,20 PLN
2020-06-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Alta Sp. Z o.o.:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.

wartość: 307500,00 PLN
2020-06-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

W ramach zadania: "Doposażenie placu zabaw w parku na os. B. Chrobrego" - R.O. Piątkowo - wymiana urządzeń zabawowych lub innych elementów na nowe.

wartość: 13960,50 PLN
2020-06-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

W ramach zadania: "Utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz" - R.O. Św. Łazarz - wykonanie bieżących napraw na placach zabaw,siłowni zewnętrznych itp..

wartość: 29639,31 PLN
2020-05-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Remontowo-Budowlany J. Z.:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich  w Poznaniu.

wartość: 17220,00 PLN
2020-05-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
BUGLO Place Zabaw Sp. Z o.o. Sp.k.:

Zakup, transport i montaż urządzenia wielofunkcyjnego z dwoma wieżami dla dzieci w wieku 1-8 lat na placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II

wartość: 14645,61 PLN
2020-05-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERRIA Spółka Jawna:

Projekt zabezpieczenia wejść do pozostałości fortyfikacji w Parku Cytadela w Poznaniu - Raweli III.

wartość: 14760,00 PLN
2020-05-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
Signeton:

W ramach zadania "Przebudowa lub budowa Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego" - realizacja nadzoru inwestorskiego

wartość: 25500,00 PLN
2020-05-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.P.H. BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 69621,65 PLN
2020-04-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.K.:

Naprawy na placach zabaw w Poznaniu - zg. Z kosztorysem ofertowym.

wartość: 13905,15 PLN
2020-04-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
W PRZESTRZENI Pracownia Architektury Krajobrazu:

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru przy ul.Gostyńskiej.

wartość: 11584,00 PLN
2020-03-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
TECHRAMPS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa:

W ramach zadania "Przebudowa lub budowa skyparku - teren pomiędzy os. B.Śmiałego, a St.Batorego" rozbiórka istniejącego i budowa nowego Skateparku.

wartość: 538064,73 PLN
2020-03-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Wymiana nawierzchni poliuretanowej pod dębem "Krzysztof", na placu zabaw przy ul. Garczyńskiego/Prądzyńskiego, na certyfikowaną nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych - w celu poprawy warunków drzewa.

wartość: 82023,94 PLN
2020-03-23 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

Zakup, transport i montaż z zacienieniem piaskownicy na placu zabaw w Parku Jana Pawła II.

wartość: 13776,00 PLN
2020-03-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Akademia Słońca:

Zakup, transport i montaż lampy solarnej na terenie z czujnikiem ruchu przy ul. Opolskiej/ 28 Czerwca 1956r. Działka 16/3)  w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

wartość: 10600,14 PLN
2020-03-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Pielęgnacja gwarancyjna placu zabaw przy ul. Sycylijskiej.

wartość: 24596,65 PLN
2020-03-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
SMP Projektanci Sp. Z o.o.:

Wykonanie ekspertyzy 4 obiektów mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu"

wartość: 29520,00 PLN
2020-02-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
"RHENUS DATA Office Polska Sp. Z o.o.:

Świadczenie usług - archiwizacja dokumentów.

wartość: 13776,00 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ścieżek spacerowych w parku T.Kirschke.

wartość: 18000,00 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - VII zad. - przy ul. Odległej.

wartość: 7990,48 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - VI zad. - przy ul. Dmowskiego.

wartość: 13565,94 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - V zad. -na terenie osiedla.

wartość: 9874,25 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - IV zad. - przy ul. Krokusowej.

wartość: 19343,05 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - III zad. - przy ul. Górniczej.

wartość: 7466,40 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Perfekt WASH:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej -II zad. -  przy ul. Andrzejewskiego.

wartość: 9273,65 PLN
2020-02-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Spółdzielnia Socjalna Poznanianka:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej -I zad. - plac przy ul. Fabianowo.

wartość: 13110,80 PLN
2020-02-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
RAPIDO D.D.D.:

Deratyzacja parków i zieleńców w Poznaniu w 2020 roku.

wartość: 10455,00 PLN
2020-02-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU ADVISER:

Pełnienie nadzoru nad obsługą systemu nawadniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM w 2020r.

wartość: 25092,00 PLN
2020-01-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru i kontroli nad konserwacją oświetlenia parkowego oraz nadzór nad innymi urządzeniami elektrycznymi na terenie parków, a nie związanymi bezpośrednio z oświetleniem (skrzynki rozdzielcze przy fontannach, instalacjach nawadniających, hydroforni, bunkrach, budynkach niezamieszkałych i tym podobnych stanowiących majątek Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3).

wartość: 19095,75 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Świadczenie przez PCSS na rzech Abonenta trasmisji danych do kiosku internetowego ustawionego przy pomniku AK (ul. Wieniawskiego).

wartość: 1476,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mirosława Lisiecka:

Wykonywanie pracy  dotyczącej prowadzenia strony internetowej ZZM.

wartość: 800,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Waldemar Marciniak:

a)Pełnienie obowiązków z zakresu techn.obsługi komputerów i sieci komputerowej (IT) w ZZM; b) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w ZZM; c) nadzór nad Kioskiem Multimedialnym.

wartość: 25200,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Bogusław Skorupiński:

Organizacja pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ZZM.

wartość: 10800,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Edward Pałka:

Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej w ZZM, pełnienie funkcji pełnomocnika ds.. Ochrony informacji niejawnych i pełnienie fukcji inspektora ochrony danych osobowych dla ZZM.

wartość: 12000,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Jacek Włodarski:

Utrzymanie czystości na posesji przed siedzibą ZZM w Poznań przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 9600,00 PLN
2020-01-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
Elżbieta Michalak:

Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i biurowych w obiekcie ZZM w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej.

wartość: 14400,00 PLN
2019-12-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
BOLT:

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2020 r."

wartość: 59040,00 PLN
2019-12-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Solid Grup Sp. z o.o. sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w 2020r. W obiektach na terenie miasta Poznania.

wartość: 2952,00 PLN
2019-12-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji TerenówZieleni:

Prace pielęgnacyjne w koronach drzew na cmentarzach wojennych na stokach Cytadeli w Poznaniu"

wartość: 18400,00 PLN
2019-12-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Danuta Stefańska:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez sąd do wykonania prac społecznych na terenie P.Cytadela w Poznaniu w 2019r.

wartość: 33600,00 PLN
2019-12-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Synergia Creative Sp. z o.o.:

"Zakup i montaż tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej" oraz "Uzupełnienie opisu na tablicach w Parku Edukacji Ekologicznej": dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z projektem, opisem i produkcją w Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu - Zadania Rady Osiedla Kiekrz.

wartość: 13290,15 PLN
2019-12-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
KAVOO INVEST SP.Z O.O.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu.

wartość: 169740,00 PLN
2019-12-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Wotra Sp. Z o.o.:

Usunięcie - rozbiórka pawilonu handlowego blaszanego położonego przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu wraz z usunięciem fundamentów i płyt chodnikowych wokół pawilonu, z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych oraz z zasypaniem dołu po usuniętym pawilonie ziemią urodzajną.

wartość: 6000,00 PLN
2019-12-10 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp. Z o.o.:

Rewaloryzacja parku im. A.Wodziczki - remont kładek - roboty dodatkowe.

wartość: 87778,95 PLN
2019-12-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Architektury Trzy Małe Drzewka:

Wykonanie projektu zamiennego dot. "Rewaloryzacji Parku Drwęskich".

wartość: 12300,00 PLN
2019-11-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
BetoPro:

W ramach zadania "Doposażenie arku Sołackiego w elementy małej architektury" dostawa i montaż 9 ławek i 2 koszy na śmieci wzdłuż ścieżek w parku.

wartość: 19926,00 PLN
2019-11-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Rewitalizacja Parku przy ul. Browarnej - zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

wartość: 21748,80 PLN
2019-11-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard:

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Kaliską w Poznaniu.

wartość: 31949,64 PLN
2019-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Wykonanie prac dodatkowych, związanych z umową nr ZZM.ZP/251-12/2019 P  z 15.05.2019 r. w związku  z protokołem konieczności z 18.10.2019 r.

wartość: 13899,60 PLN
2019-11-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

    W ramach zadania "ZZM- modernizacje"  modernizacja dachu na kotłowni w bazie przy ul. Żeromskiego.

wartość: 36777,47 PLN
2019-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
AMS Projekt:

Projekt wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejącej studni na kolektorze głównym do podłączenia toalety publicznej oraz restauracji w parku Jana Pawła II.

wartość: 7380,00 PLN
2019-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.K.:

Wykonanie ogrodzenia, naprawa istniejących  urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych oraz doposażenie obiektu przy ulicach Myśliborska - Maszewska - Brodnicka.

wartość: 41512,50 PLN
2019-11-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew)

wartość: 174739,00 PLN
2019-11-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Muller Jelcz-Laskowice Sp. Z o.o.:

Zakup i montaż ławek w parku Tysiąclecia : wymiana urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Tysiąclecia.

wartość: 10592,76 PLN
2019-11-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
KERIA Piórkowski Spółka Jawna:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej" w ramach zadania pn. "Modernizacja zieleni parkowej"

wartość: 58990,80 PLN
2019-11-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Kształtowania Zieleni Gardens:

Wykonanie nasadzeń roślin oraz pielęgnacji drzew w Parku Cytadela w Poznaniu

wartość: 12312,00 PLN
2019-11-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
HYDROMONT Kubiak Sp. Z o.o.:

Wykonanie odwodnienia 4 terenów w parku Rataje: a) teren z hamakami na obszarze H b) wybieg dla psów na Os. Orła Białego c) teren wzdłuż muru oporowego od placu centralnego na obszarze C d) na końcu rowu odwadniającego, od strony Wechty, na obszarze D 

wartość: 79039,80 PLN
2019-11-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Tara J-V Sp. Z o.o.:

Fontanna w parku im. A. Mickiewicza - wymiana niesprawnych urządzeń systemu uzdatniania wody. Remont pomp (po przeglądach) fontann: Kronthala, w p. Maciejewskiego, w Starym Korycie Warty. Naprawa instalacji wodociągowej w maszynowni fontanny na skwerze Zakrzewskiego.

wartość: 47775,66 PLN
2019-10-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
"San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Zagospodarowanie terenu w parku nad Wartą

wartość: 9800,00 PLN
2019-10-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Magard Maciej Nowacki:

Zagospodarowanie terenu Parku Rataje

wartość: 13775,70 PLN
2019-10-31 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.:

Zagospodarowanie terenu Parku Rataje -  Zakup i montaż lamp - 12szt. lampy na terenie ogrodów zmysłów, oraz łąki piknikowej, lampy tożsame z istniejącymi w tym miejscu

wartość: 11685,00 PLN
2019-10-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Ogród-Projekt:

Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w parku edukacji ekologicznej zgodnie z projektem dostawa i posadzenie 10 drzew (klony, graby i lipy) o obwodach pnia 14 - 16 cm z całkowitą zaprawą dołów i mocowaniem 3 palikami Æ 8 cm - zadanie Rady Osiedla Kiekrz

wartość: 9990,00 PLN
2019-10-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
KAVOO INVEST Sp. Z o.o.:

Projekt pergoli na placu centralnym w parku Rataje

wartość: 14637,00 PLN
2019-10-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp.K.:

Modernizacja Parku Nadolnik (prace zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym).

wartość: 13341,20 PLN
2019-10-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Zakład Usługowo-Handlowy Zieleni WIOSNA:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie Zieleńs przy ul. Kutnowskiej 

wartość: 28766,88 PLN
2019-10-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowy DIUNA:

Bieżąca konserwacja wybranych nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu prac konserwatorskich

wartość: 8500,00 PLN
2019-10-24 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp.K.:

Park Rataje - wykonanie piargowiska, zimowiska  dla ropuchy zielonej.

wartość: 82708,31 PLN
2019-10-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
ES Projekt:

Wykonanie projektu wybiegu dla psów przy ulicy Jawornickiej.

wartość: 7600,00 PLN
2019-10-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
WB Law:

Doradztwo oraz sporządzenie opinii prawnej w obszarze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. 

wartość: 11685,00 PLN
2019-10-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowo-Handlowy Zieleni Wiosna:

Zakup i montaż ławek w Parku Tysiąclecia - naprawa i montaż ławek.

wartość: 24390,90 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
KDS Sp.z o.o.:

Dostawa i sadzenie 405 krzewów róż w Parku Cytadela.

wartość: 26312,46 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych:

Moderizacja parku im. Ks.Kirchke-oczyszczanie stawu.

wartość: 29562,91 PLN
2019-10-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
GreenQL Sp.z.o.o.:

Sadzenie drzew na terenie parku na osiedlu S.Batorego - B.Śmiałego. 

wartość: 31968,00 PLN
2019-09-27 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowa Amerika:

Założenie zieleni w misach wokół drzew w parku Kasprowicza.

wartość: 11352,00 PLN
2019-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp.z.o.o.:

Rewaloryzacja parku im. A.Wodziczki-remont kładek-roboty dodatkowe.

wartość: 84735,37 PLN
2019-09-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
BH AK:

Zakup i montaż urządzeń do tenisa i szachów w Parku Ekologicznym.

wartość: 11808,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard:

Usunięcie samosiewów drzew, dowóz ziemi i usunięcie martwych drzew.

wartość: 10260,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
San-Eko Zakład Usług Komunalnych:

Usunięcie samosiewów drzew, dowóz ziemi i usunięcie martwych drzew.

wartość: 31860,00 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Wykonanie balustrady przy schodach, rozbiórka opornika i renowacja stopni.

wartość: 28813,60 PLN
2019-09-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMA:

Wykonanie inwestycji na terenie os. Rataje - R.O. Chodnik przy ul. Obrzyca.

wartość: 71712,08 PLN
2019-09-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zielony Serwis Las Park Ogród:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "Programu ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" oraz "Bezpiecznych przestrzeni" przy drzewach w parkach : Szelągowskim, Tysiąclecia, Gagarina, Cytadela i przy ul. Armii Poznań - Pułaskiego (łacznie 508 drzew ) oraz założenie wiąz elastycznych na 4 kasztanowcach w parku Szelągowskim. 

wartość: 141955,20 PLN
2019-09-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Elektroinstalacyjny:

Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych - dokończenie parku przy Żurawińcu.

wartość: 26445,00 PLN
2019-09-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowy Diuna:

Tymczasowe zabezpieczenie nagrobków na Cmentarzu Świętego Wojciecha na stokach Cytadeli.

wartość: 44000,00 PLN
2019-09-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Abies:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na ul. Sycylijskiej - dostawa i montaż obrzeży bezpiecznych z tworzywa typu SBR-105,5mb. 

wartość: 12649,46 PLN
2019-09-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
Ogród-Projekt:

W ramach zadania "Konserwacja małej architektury na terenach ZZM" pomalowanie dwóch pomostów na stawie przy ul. Druskiennickiej - R.O. Podolany.

wartość: 7995,00 PLN
2019-09-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
M-BUD-TRANS:

Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia - P.Rataje.

wartość: 217545,92 PLN
2019-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
MMB:

Prace porządkowe i adaptacyjne w parku - Fort Va.

wartość: 31795,20 PLN
2019-09-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
MMB:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na ul. Sycylijskiej - założenie zieleni.

wartość: 30348,00 PLN
2019-09-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
RAPIDO D.D.D.:

Deratyzacja parków i zieleńców.

wartość: 10701,00 PLN
2019-08-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Architektoniczna KJ-Styl S.C.:

Opracowanie programu prac konserwtorskich, dokumentacji projektowej i przeatrgowej na rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w Poznaniu

wartość: 8610,00 PLN