Umowa

Numer umowy 219540/13/MACZ
Data zawarcia 2013-12-31
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Ochrona Juwentus sp.z o.o.
Przedmiot

Ochrona obiektu (monitorowanie i interwencje) siedziby Centrum Inicjatyw Senioralnych. Wartość miesięczna brutto.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr Z219540/13/MACZ/A/PODW z dn.10.02.2020r.
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 61,50 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-11-20 12:19:43.0